Κασσωτάκης, Μιχάλης Ι., 1946-
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Όταν θα μεγαλώσουμε... Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2022 Ταξίδι Ζωής Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2022 Αθιβολές και Θύμησες : Αναμνήσεις από το Λασίθι του χθες Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2021 Προσπάθειες εφαρμογής καινοτομιών στην ελληνική εκπαίδευση κατά την περίοδο 1980-2020 : Κατάθεση ιστορικών στοιχείων, βιωμάτων και εμπειριών Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2021 Στοχασμοί, όνειρα, αναζητήσεις : Ποιητικές Συλλογές Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2019 Στο φως των στοχασμών και των ονείρων Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2019 Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση & Εκπαιδευτική Πολιτική : Τιμητικό Αφιέρωμα στη μνήμη του Γεράσιμου Αρσένη Συγγραφέας, Πρόλογος Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2019 Το γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων του οροπέδιου Λασιθίου : Ερμηνευτικό και ετυμολογικό λεξικό Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2018 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2017 Εκπαίδευση & Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις : Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Σήφη Μπουζάκη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Ανιχνεύοντας το εκπαιδευτικό τοπίο Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών : Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2013 Μάθηση και διδασκαλία : Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της μάθησης και της μεθοδολογίας της διδασκαλίας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2012 Συγκριτική παιδαγωγική : Μεθοδολογικές, θεωρητικές προσεγγίσεις - Διεθνής εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών - Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση - Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-2010) Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Εκπαιδευτικά ανάλεκτα : Τιμητικός τόμος για το Βύρωνα Γ. Μασσιάλα Επιμέλεια κειμένου Διάδραση Χαρτόδετο
2010 Παιδεία: Προκλήσεις της εποχής μας και μελλοντικές εξελίξεις : Επιστημονική διημερίδα της Ιονίου Σχολής, 8-9 Δεκεμβρίου 2008 Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Ένα τέλος... ή μια νέα αρχή; : Ο ρόλος και η λειτουργία των πειραματικών σχολείων στη δημόσια εκπαίδευση: Πρακτικά συνεδρίου ΕΛ.Μ.Ε. Προτύπων Εισήγηση Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2010 Η αναβάθμιση του λυκείου και τα συστήματα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση : Οι αναγκαίες αλλαγές: Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης Συγγραφέας Πλέθρον Χαρτόδετο
2010 Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών : Μέσα, μέθοδοι, προβλήματα, προοπτικές Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα : Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Συγγραφέας Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος Χαρτόδετο
2009 Η πρόσβαση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση : Ιστορική αναδρομή, προβλήματα, προοπτικές Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα : Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Σ. Μαρκαντώνη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Η σχολική τάξη : Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
2006 Μάθηση και διδασκαλία : Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της μάθησης και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας: Μάθηση Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2006 Μάθηση και διδασκαλία : Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2005 Αναλυτικά προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
2005 Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα : Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό έργο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Συγγραφέας Κοράλι - Γκέλμπεσης Γιώργος Χαρτόδετο
2003 Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός : Θεωρία και πράξη Επιμέλεια κειμένου Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Δοκιμασία δεξιοτήτων : Οι ερωτήσεις του Κ.Ε.Ε. με τις απαντήσεις τους Επιμέλεια κειμένου Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών Χαρτόδετο
2000 Η αγωγή στη μινωϊκή Κρήτη Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
2000 Η πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα : Μεθοδολογία του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών : Μέσα, μέθοδοι, προβλήματα, προοπτικές Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1998 Από το πολυκλαδικό στο ενιαίο λύκειο : Συμβολή στη μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1998 Διερεύνηση και συνεργασία : Για μια αποτελεσματική διδασκαλία Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1998 Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση : Διημερίδα: 13 και 14 Μαΐου 1997 Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1997 Εκπαιδευτική πολιτική και εξουσία : Η περίπτωση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 1982-1994 Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1997 Η εκπαιδευτική πολιτική και το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στην Κύπρο Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1996 Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών : Απόψεις και θέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών της Κύπρου Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1995 Ελληνική εκπαίδευση : Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού Επιμέλεια κειμένου Σείριος Χαρτόδετο
1993 Έλληνες μαθητές του δημοτικού σχολείου και πολιτική κοινωνικοποίηση Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1993 Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παράγοντες που σχετίζονται μ' αυτήν Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1992 Έλληνες δάσκαλοι : Εμπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1992 Η αναγνώριση των σημασιακών σχέσεων των λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1992 Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1990 Επαγγελματική εκπαίδευση και προσανατολισμός : Αναφορά σε άτομα με ειδικές ανάγκες Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1990 Η σωκρατική στρατηγική διδασκαλίας-μάθησης : Θεωρητική θεμελίωση κι εμπειρική διερεύνηση Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1989 Περεστρόικα και εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1987 Η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού στις χώρες της Eυρωπαϊκής Kοινότητας Επιμέλεια κειμένου Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
1986 Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα : Προσπάθειες, αδιέξοδα, προοπτικές: Πανελλήνιο παιδαγωγικό συνέδριο, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 11-13 Ιουλίου 1982 Επιμέλεια κειμένου Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1984 Το σχολείο εργαστήριο ζωής : Εισαγωγή στη μεθοδολογία της διδασκαλίας των κοινωνικών σπουδών Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
1984 Ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της κατανόησης των αναγνωσμάτων Επιμέλεια σειράς Γρηγόρη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Όταν θα μεγαλώσουμε... Γρηγόρη Χαρτόδετο
2022 Ταξίδι Ζωής Γρηγόρη Χαρτόδετο
2022 Αθιβολές και Θύμησες : Αναμνήσεις από το Λασίθι του χθες Γρηγόρη Χαρτόδετο
2021 Προσπάθειες εφαρμογής καινοτομιών στην ελληνική εκπαίδευση κατά την περίοδο 1980-2020 : Κατάθεση ιστορικών στοιχείων, βιωμάτων και εμπειριών Γρηγόρη Χαρτόδετο
2021 Στοχασμοί, όνειρα, αναζητήσεις : Ποιητικές Συλλογές Γρηγόρη Χαρτόδετο
2019 Στο φως των στοχασμών και των ονείρων Γρηγόρη Χαρτόδετο
2019 Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση & Εκπαιδευτική Πολιτική : Τιμητικό Αφιέρωμα στη μνήμη του Γεράσιμου Αρσένη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2019 Το γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων του οροπέδιου Λασιθίου : Ερμηνευτικό και ετυμολογικό λεξικό Γρηγόρη Χαρτόδετο
2018 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γρηγόρη Χαρτόδετο
2017 Εκπαίδευση & Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις : Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Σήφη Μπουζάκη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Ανιχνεύοντας το εκπαιδευτικό τοπίο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών : Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές Γρηγόρη Χαρτόδετο
2013 Μάθηση και διδασκαλία : Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της μάθησης και της μεθοδολογίας της διδασκαλίας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2012 Συγκριτική παιδαγωγική : Μεθοδολογικές, θεωρητικές προσεγγίσεις - Διεθνής εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών - Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση - Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-2010) Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Παιδεία: Προκλήσεις της εποχής μας και μελλοντικές εξελίξεις : Επιστημονική διημερίδα της Ιονίου Σχολής, 8-9 Δεκεμβρίου 2008 Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Η αναβάθμιση του λυκείου και τα συστήματα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση : Οι αναγκαίες αλλαγές: Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης Πλέθρον Χαρτόδετο
2010 Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών : Μέσα, μέθοδοι, προβλήματα, προοπτικές Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα : Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος Χαρτόδετο
2009 Η πρόσβαση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση : Ιστορική αναδρομή, προβλήματα, προοπτικές Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα : Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Σ. Μαρκαντώνη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Μάθηση και διδασκαλία : Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2006 Μάθηση και διδασκαλία : Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της μάθησης και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας: Μάθηση Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2005 Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα : Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Πρόγραμμα σπουδών και εκπαιδευτικό έργο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κοράλι - Γκέλμπεσης Γιώργος Χαρτόδετο
2000 Η πληροφόρηση για τις σπουδές και τα επαγγέλματα : Μεθοδολογία του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών : Μέσα, μέθοδοι, προβλήματα, προοπτικές Γρηγόρη Χαρτόδετο
1998 Από το πολυκλαδικό στο ενιαίο λύκειο : Συμβολή στη μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γρηγόρη Χαρτόδετο
1998 Η βιβλιοθήκη και το βιβλίο στην εκπαίδευση : Διημερίδα: 13 και 14 Μαΐου 1997 Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Εκπαιδευτικά ανάλεκτα : Τιμητικός τόμος για το Βύρωνα Γ. Μασσιάλα Διάδραση Χαρτόδετο
2010 Παιδεία: Προκλήσεις της εποχής μας και μελλοντικές εξελίξεις : Επιστημονική διημερίδα της Ιονίου Σχολής, 8-9 Δεκεμβρίου 2008 Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Η πρόσβαση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση : Ιστορική αναδρομή, προβλήματα, προοπτικές Γρηγόρη Χαρτόδετο
2006 Η σχολική τάξη : Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος Γρηγόρη Χαρτόδετο
2005 Αναλυτικά προγράμματα για μια νέα εποχή στην εκπαίδευση Γρηγόρη Χαρτόδετο
2003 Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός : Θεωρία και πράξη Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Δοκιμασία δεξιοτήτων : Οι ερωτήσεις του Κ.Ε.Ε. με τις απαντήσεις τους Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών Χαρτόδετο
2000 Η αγωγή στη μινωϊκή Κρήτη Γρηγόρη Χαρτόδετο
1998 Διερεύνηση και συνεργασία : Για μια αποτελεσματική διδασκαλία Γρηγόρη Χαρτόδετο
1998 Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία Γρηγόρη Χαρτόδετο
1998 Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες Γρηγόρη Χαρτόδετο
1997 Εκπαιδευτική πολιτική και εξουσία : Η περίπτωση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 1982-1994 Γρηγόρη Χαρτόδετο
1997 Η εκπαιδευτική πολιτική και το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στην Κύπρο Γρηγόρη Χαρτόδετο
1996 Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών : Απόψεις και θέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών της Κύπρου Γρηγόρη Χαρτόδετο
1995 Ελληνική εκπαίδευση : Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού Σείριος Χαρτόδετο
1993 Έλληνες μαθητές του δημοτικού σχολείου και πολιτική κοινωνικοποίηση Γρηγόρη Χαρτόδετο
1993 Η εγκατάλειψη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παράγοντες που σχετίζονται μ' αυτήν Γρηγόρη Χαρτόδετο
1992 Έλληνες δάσκαλοι : Εμπειρική προσέγγιση των συνθηκών εργασίας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1992 Η αναγνώριση των σημασιακών σχέσεων των λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου Γρηγόρη Χαρτόδετο
1992 Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1990 Επαγγελματική εκπαίδευση και προσανατολισμός : Αναφορά σε άτομα με ειδικές ανάγκες Γρηγόρη Χαρτόδετο
1990 Η σωκρατική στρατηγική διδασκαλίας-μάθησης : Θεωρητική θεμελίωση κι εμπειρική διερεύνηση Γρηγόρη Χαρτόδετο
1989 Περεστρόικα και εκπαίδευση Γρηγόρη Χαρτόδετο
1987 Η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού στις χώρες της Eυρωπαϊκής Kοινότητας Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
1986 Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα : Προσπάθειες, αδιέξοδα, προοπτικές: Πανελλήνιο παιδαγωγικό συνέδριο, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 11-13 Ιουλίου 1982 Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
1984 Το σχολείο εργαστήριο ζωής : Εισαγωγή στη μεθοδολογία της διδασκαλίας των κοινωνικών σπουδών Γρηγόρη Χαρτόδετο
1984 Ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της κατανόησης των αναγνωσμάτων Γρηγόρη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Ένα τέλος... ή μια νέα αρχή; : Ο ρόλος και η λειτουργία των πειραματικών σχολείων στη δημόσια εκπαίδευση: Πρακτικά συνεδρίου ΕΛ.Μ.Ε. Προτύπων Εισήγηση Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο