Δαμανάκης, Μιχάλης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Παιδαγωγικός Λόγος και Ετερότητα στις Αρχές του 20ού Αιώνα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Η εργασία ως παράγων ανάπτυξης : Μετανάστευση - οικονομία - τεχνολογία: Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ροσέτο Φακιολά Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Ιστοριογραφικά ρεύματα, μακρές περίοδοι, εκπαίδευση εκτός συνόρων, τοπική ιστορία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Ελληνικά σχολεία στη Γερμανία : Παρελθόν, παρόν και μέλλον Συγγραφέας, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Η αναβάθμιση του λυκείου και τα συστήματα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση : Οι αναγκαίες αλλαγές: Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης Συγγραφέας Πλέθρον Χαρτόδετο
2008 Θέατρο και πολιτισμός στο σχολείο για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε..Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) Χαρτόδετο
2007 Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη : Έρευνα, διδασκαλία, εκμάθηση: Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Μάιος 2006 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο
2007 Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2007 Ταυτότητες και εκπαίδευση στη διασπορά Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2006 Διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης : ...Νέες τάσεις: Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου: Απρίλιος 2005 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο
2005 Εκτός τάξης το διαφορετικό; : Τσιγγάνοι, μειονοτικοί, παλιννοστούντες και αλλοδαποί στην ελληνική εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2003 Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση : Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Η διγλωσσία στην παιδική ηλικία : Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η εξέλιξη της διδακτικής : Επιστημολογική θεώρηση Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα : Διαπολιτισμική προσέγγιση Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων στο Βέλγιο και στη Γαλλία Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Το πρόβλημα της διαπολιτιστικής εκπαίδευσης στη δυτική Θράκη : Η περίπτωση της μουσουλμανικής μειονότητας με έμφαση στους Πομάκους: Έρευνα Επιμέλεια σειράς Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Μετανάστευση και εκπαίδευση Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Ζητήματα Γλώσσας, Ετερότητας και Εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Παιδαγωγικός Λόγος και Ετερότητα στις Αρχές του 20ού Αιώνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Η εργασία ως παράγων ανάπτυξης : Μετανάστευση - οικονομία - τεχνολογία: Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ροσέτο Φακιολά Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής Γρηγόρη Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Ιστοριογραφικά ρεύματα, μακρές περίοδοι, εκπαίδευση εκτός συνόρων, τοπική ιστορία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Ελληνικά σχολεία στη Γερμανία : Παρελθόν, παρόν και μέλλον Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Η αναβάθμιση του λυκείου και τα συστήματα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση : Οι αναγκαίες αλλαγές: Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης Πλέθρον Χαρτόδετο
2007 Ταυτότητες και εκπαίδευση στη διασπορά Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Η εξέλιξη της διδακτικής : Επιστημολογική θεώρηση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα : Διαπολιτισμική προσέγγιση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1993 Μετανάστευση και εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Ελληνικά σχολεία στη Γερμανία : Παρελθόν, παρόν και μέλλον Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Θέατρο και πολιτισμός στο σχολείο για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε..Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) Χαρτόδετο
2007 Ταυτότητες και εκπαίδευση στη διασπορά Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Εκτός τάξης το διαφορετικό; : Τσιγγάνοι, μειονοτικοί, παλιννοστούντες και αλλοδαποί στην ελληνική εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση : Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Η διγλωσσία στην παιδική ηλικία : Μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα : Διαπολιτισμική προσέγγιση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων στο Βέλγιο και στη Γαλλία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Το πρόβλημα της διαπολιτιστικής εκπαίδευσης στη δυτική Θράκη : Η περίπτωση της μουσουλμανικής μειονότητας με έμφαση στους Πομάκους: Έρευνα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη : Έρευνα, διδασκαλία, εκμάθηση: Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Μάιος 2006 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο
2007 Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική : Παρελθόν, παρόν, μέλλον Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης : ...Νέες τάσεις: Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου: Απρίλιος 2005 Εισήγηση University Studio Press Χαρτόδετο