Η παιδαγωγική σχέση
Διδάσκοντος - διδασκομένου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-333-630-3
Γρηγόρη, Αθήνα, 2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 23.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 632 γρ, 363 σελ.
Περιγραφή

Η «σχέση», ως υπαρκτό παιδευτικό μέσο, αλλά και ως οντότητα ενδοσχολικής παιδείας, πολύ λίγο αναφερόταν στη βιβλιογραφία τριάντα με σαράντα χρόνια πριν. Πολύ δε περισσότερο, δεν ανπμετωπίζόταν σοβαρά από τους ειδικούς. Σήμερα, σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου ερευνώνται και διδάσκονται πολλά θέματα που συνδέονται με την Ψυχολογία και την Παιδαγωγική των Σχέσεων.

Στα 25 κεφάλαια που απαρτίζουν τα τέσσερα μέρη του παρόντος τόμου, Έλληνες και ξένοι ακαδημαϊκοί, διακεκριμένοι αλλά και νέοι ερευνητές, προσεγγίζουν την Παιδαγωγική Σχέση θεωρητικά και εμπειρικά, από την οπτική γωνία της παιδαγωγικής, της συμβουλευτικής, της ψυχολογίας του βάθους, της κοινωνιολογίας, της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, της οργανωτικής ψυχολογίας, κ. α

Στόχος του βιβλίου είναι να υπάρξει ένας ουσιαστικός προβληματισμός και μια σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση ορισμένων βασικών όψεων της παιδαγωγικής σχέσης.

Λόγω της ευρύτητας αλλά και της ποικιλίας των θεμάτων που προσεγγίζει, το βιβλίο απευθύνεται όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, αλλά και σε λειτουργούς της συμβουλευτικής, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες και γενικά σε κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για θέματα διαπροσωπικών σχέσεων στην εκπαίδευση.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Α΄. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Β΄. Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Γ΄. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ, ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Δ΄. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ