Προγράμματα σπουδών των φιλολογικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και νέα διδακτικά βιβλία
Σεμινάριο 34
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8323-80-3
Ελληνοεκδοτική, Αθήνα, 11/2007
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.70 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 521 γρ., 283 σελ.
Περιγραφή

Η εισαγωγή νέων διδακτικών βιβλίων που συστοιχεί με την εκπαιδευτική πολιτική και τη μορφή της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αποτελώντας το τελικό στάδιο ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ήταν αναγκαία· τα βιβλία πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και να προσαρμόζονται στις επιστημονικές εξελίξεις και τις κοινωνικές απαιτήσεις της εποχής. Τα καινούρια εγχειρίδια, (. . .) συντάχθηκαν με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα επιστημονικά, παιδαγωγικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους (και αξιολογήθηκαν από επιτροπές κρίσης, ως δείγματα και στο σύνολό τους). Η σύνταξή τους, βέβαια, έγινε με βάση τα ανανεωμένα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), γνωστά ως Διαθεματικά Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΠΠΣ) και το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ). Τα νέα προγράμματα Σπουδών υπηρετούν ένα νέο εκπαιδευτικό προσανατολισμό: στοχεύουν στην ανανέωση, αλλά και στην ολοκλήρωση της διδασκόμενης ύλης και υιοθετούν την αρχή της διαθεματικότητας (. . .), δηλαδή τη διαθεματική - διεπιστημονική ολιστική προσέγγιση της γνώσης, με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας (project - ομαδοσυνεργατική διδασκαλία), ως φιλοσοφία δόμησης των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-02-07 16:34:33