Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης
  •  
  • Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης: 924 τίτλοι
Διεύθυνση
Τετραπόλεως 14
115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7789125 , 210 7793012
Fax
210 7759421
Email