Διαδίκτυο και εφηβεία
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-489-308-9
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.85 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 15 εκ, 136 σελ.
Περιγραφή

Το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη σύγχρονη πραγματικότητα. Όπως όμως κάθε εργαλείο χρειάζεται οδηγίες χρήσης (manual), και τα οφέλη ή οι αρνητικές επιπτώσεις εξαρτώνται από τον τρόπο που θα το χρησιμοποιήσουμε (π.χ. χρησιμοποιούμε ένα μαχαίρι για να κόψουμε ψωμί, όμως μπορεί και να τραυματίσουμε κάποιον).
Το διαδίκτυο αποτελεί μέρος της ζωής των σημερινών παιδιών και από την ηλικία των πρώτων τάξεων του Δημοτικού (> 6 ετών] ξεκινούν την ενασχόλησή τους. Όπως και στον φυσικό κόσμο, έτσι και στον διαδικτυακό υπάρχουν κίνδυνοι, τους οποίους οι ανήλικοι δεν είναι αναπτυξιακά έτοιμοι να διαχειριστούν. Επιπλέον, η ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο δίνει την ευκαιρία και στις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης να εκφραστούν με διάφορους τρόπους.
Οι γονείς είναι σημαντικό να προσφέρουν την εμπειρία ζωής, ανεξάρτητα από τις τεχνικές γνώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι περισσότερες στην περίπτωση των εφήβων - δίχως αυτό να τους τρομάζει ή να τους φέρνει σε δύσκολη θέση (τους γονείς). Το σχολείο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η εκπαίδευση αποτελεί άλλωστε την βέλτιστη θωράκιση σε θέματα ασφάλειας - σε αντίθεση με τιμωρητικά ή περιοριστικά μέτρα των οποίων το αποτέλεσμα συχνά είναι προσωρινό και αποτελεί μη συνειδητή επιλογή.
Οι ειδικοί υγείας, οι οποίοι έχουν την τύχη να είναι κοντά στην οικογένεια, καλούνται να ενημερωθούν σχετικά με το θέμα της ασφάλειας του διαδικτύου, εφόσον αυτό αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των παιδιών. Είναι αυτοί που θα καθοδηγήσουν τους γονείς, ώστε να μπουν βάσεις από μικρή ηλικία και να φτάσουν στην εφηβεία -μια ομολογουμένως `δύσκολη` ηλικία- με κανάλια επικοινωνίας και τη δυνατότητα εφαρμογής ορίων. Έτσι, μαζί με όλες τις συστάσεις (ανάπτυξη, διατροφή, σεξουαλική αγωγή, κ.λπ.), συμβάλλουν και στην εφαρμογή βασικών αρχών για τη σωστή χρήση ενός εργαλείου συναρπαστικού και απολύτως απαραίτητου στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Πρόλογος: [Χ. Τζουμάκα - Μπακούλα]
Εισαγωγικό Σημείωμα: [Β. Σαμαρά]
Θέματα ασφάλειας του διαδικτύου για παιδιά και εφήβους
[Α. Τσίτσικας, Γ. Κορμάς, Β. Σαμαρά]
Θετικές δράσεις στο διαδίκτυο
[Β. Ρεπαντής]
Σωματική υγεία και ηλεκτρονικός υπολογιστής
[Ε. Σάκου]
Κοινωνικά δίκτυα στην εφηβεία
[Ε. Τζαβέλα, Α. Τσίτσικα]
Διαδικτυακά παιχνίδια
[Ε. Τζαβέλα]
Αποπλάνηση μέσω διαδικτύου (Grooming)
[Μ. Δάρα, Γ. Κορμάς]
Αυτοκτονική συμπεριφορά στο διαδίκτυο
[Μ. Δάρα, Α. Τσίτσικα]
Χρήση πορνογραφικού υλικού
[Ο. Γιωτάκος, Α. Τσίτσικα, Γ. Κορμάς]
Συμπεριφορές 'σεξουαλικής εξάρτησης' στο διαδίκτυο
[Ο. Γιωτάκος, Γ. Τσουβέλας]
Κατάχρηση διαδικτύου - συμπεριφορές Εξάρτησης
[Α. Τσίτσικα]
Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου των εφήβων στο διαδίκτυο
[Θ. Ασκητής]
Ψυχικές διαταραχές και υπερβολική χρήση του διαδικτύου
[Ε. Τζίλα, Τ. Κόρπα]
Δυναμική οικογένειας και συμπεριφορές εξάρτησης στο διαδίκτυο
[Μ. Κορρέ]
Προτάσεις και λύσεις για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου
[Α. Τσίτσικα, Γ. Κορμάς]
Add: - Upd: 2021-06-08 08:16:47