Στατιστική σκέψη στον κόσμο των επιχειρήσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-489-147-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 94.55 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
570 σελ.
Περιγραφή

Στατιστική ολοκλήρωση Λύσεις με το Excel:
Η 7η αμερικανική (1η ελληνική) έκδοση του βιβλίου `Στατιστική Σκέψη στον Κόσμο των Επιχειρήσεων` δίνει τα απαιτούμενα θεμέλια για την κατανόηση και τη χρήση της Στατιστικής στις Επιχειρήσεις. Αυτή η έκδοση επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία επειδή δίνονται λύσεις των προβλημάτων με χρήση του Excel. Τα παραδείγματα και τα προβλήματα αντλούνται από μεγάλη ποικιλία πηγών. Υπάρχουν εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά, στην οικονομία, στη διακυβέρνηση, στην τεχνολογία, στις επιχειρήσεις και στο μάρκετινγκ πολλές από τις οποίες έχουν διεθνή χροιά. Το κείμενο και τα πολυμέσα συνδυάζονται ιδανικά για να παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία γα ένα επιτυχημένο μάθημα.
Καινούριες προσθήκες σε αυτήν την έκδοση:
-Νέα και ανανεωμένα προβλήματα και μελέτες περίπτωσης
-Εφαρμογές του Excel και χρήση οθονών του από το Microsoft Excel 2007
Πρόσθετη Υποστήριξη του βιβλίου:
-Εμπεριέχεται cd που περιλαμβάνει τα πρότυπα του Excel που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο.
-Κέντρο στατιστικής για τις επιχειρήσεις στην ιστοσελίδα www.mhhe.com/bstat με συνδέσεις σε δημοσιεύσεις για τη Στατιστική και άλλες πηγές όπως λογισμικό, ιστοσελίδες με αντικείμενο τη Στατιστική και άλλα.
Γραμμένο ειδικά για εσάς!


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή και Περιγραφική Στατιστική
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πιθανότητες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τυχαίες Μεταβλητές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η Κανονική Κατανομή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Δειγματοληψία και Δειγματικές Κατανομές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαστήματα Εμπιστοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Έλεγχος Υποθέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Σύγκριση Δύο Πληθυσμών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ανάλυση Διακύμανσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Πολλαπλή Παλινδρόμηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Χρονοσειρές, Προβλέψεις και Αριθμοδείκτες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Έλεγχος Ποιότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Μη Παραμετρικές Μέθοδοι και Έλεγχοι Χ2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Μέθοδοι Δειγματοληψίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Πολυμεταβλητή Ανάλυση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Βιβλιογραφία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Απαντήσεις σε Επιλεγμένα Προβλήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Στατιστικοί Πίνακες
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Add: - Upd: 2020-10-23 13:46:20