Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης
  • Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης: 923 τίτλοι
Διεύθυνση
Τετραπόλεως 14,
115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7789125 , 210 7793012
Fax
210 7759421
Email