Εφαρμοσμένη χρηματοοικονομική για επιχειρήσεις
Applied Corporate Finance (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-489-151-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 98.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 802 σελ.
Περιγραφή

Το εγχειρίδιο το οποίο έχετε μπροστά σας με τίτλο "Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις" είναι η Ελληνική μετάφραση της 3ης έκδοσης του συγγράμματος "Applied Corporate Finance" του Aswath Damodaran. Υπάρχουν αρκετά σύγχρονα συγγράμματα που καλύπτουν το χώρο της Χρηματοοικονομικής Διοικητικής από Έλληνες και ξένους, στην πλειοψηφία, ακαδημαϊκούς συγγραφείς. Μερικά από αυτά θεωρούνται κλασσικά στο είδος τους και θα τα συνιστούσα ανενδοίαστα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Το παρόν όμως σύγγραμμα αποτελεί μία πραγματικά ξεχωριστή παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου της Χρηματοοικονομικής Διοικητικής. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να καταδειχθεί, πως εφαρμόζονται σε πραγματικές επιχειρήσεις οι γνώσεις τις οποίες έχουμε αποκτήσει από θεωρητικά και εμπειρικά υποδείγματα στον κλάδο της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Αυτό το χαρακτηριστικό του ανά χείρας βιβλίου το καθιστά αφενός μεν περισσότερο ενδιαφέρον για όσους είναι πρόθυμοι να κατανοήσουν την άμεση εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη αλλά και περισσότερο απαιτητικό όσον αφορά την προσπάθεια η οποία πρέπει να καταβληθεί από τον αναγνώστη. Συνεπώς, το θεωρώ ιδανικό για τα στελέχη του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού κλάδου, για μεταπτυχιακούς φοιτητές του ως άνω γνωστικού αντικειμένου αλλά και για προπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να ειδικευτούν στη χρηματοοικονομική διοικητική και να εργαστούν άμεσα ως στελέχη της χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων.
Παρά την πράγματι νεωτερίστικη προσπάθεια του συγγραφέα να συμπεριλάβει στις εφαρμογές του βιβλίου επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους, διαφορετικών κλάδων της οικονομίας και διαφορετικών χωρών ώστε να καταδείξει την γενικότητα των αρχών και των μεθόδων της χρηματοοικονομικής διοικητικής, δεν συμπεριελήφθησαν ελληνικές επιχειρήσεις στις εφαρμογές. Αυτό είναι αναμενόμενο λόγω του τεράστιου αριθμού των επιλέξιμων επιχειρήσεων και του μεγέθους της χώρας μας. Το γεγονός αυτό όμως αποτελεί μια πρόκληση για τους διδάσκοντες αλλά και τους φοιτητές τους, να επεκτείνουν τις εφαρμογές του βιβλίου σε ελληνικές επιχειρήσεις καθώς τα περισσότερα δεδομένα που απαιτούνται πηγάζουν από τα δημοσιευμένα λογιστικά στοιχεία των ανωνύμων εταιρειών. Εύχομαι σε όλους όσους αποφασίσουν να το μελετήσουν την ίδια ευχαρίστηση και ικανοποίηση που καρπώθηκα προσωπικά κατά την επιμέλεια της έκδοσης.

Εμμανουήλ Δ. Τσιριτάκης (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης
Πρόλογος Αμερικανικής Έκδοσης
Ευχαριστίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ
Η επιχείρηση: Δομικό πλαίσιο
Βασικές Αρχές
Αποφάσεις Χρηματοοικονομικής Διοικητικής, Αξία Επιχείρησης και Αξία Ιδίων Κεφαλαίων
Μια Εστίαση στον Πραγματικό Κόσμο
Ένας Οδηγός Βοηθημάτων
Ορισμένες Θεμελιώδεις Προτάσεις Σχετικά με τη Χρηματοοικονομική Διοικητική
Επίλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Επιλέγοντας το σωστό στόχο
Ο Κλασσικός Στόχος
Μεγιστοποίηση των Τιμών των Μετοχών: Το καλύτερο σενάριο
Μεγιστοποίηση των Τιμών των Μετοχών: Συγκρούσεις Συμφερόντων που συμβαίνουν στην πραγματικότητα
Εναλλακτικές Επιλογές Πέρα στη Μεγιστοποίηση της Τιμής της Μετοχής
Μεγιστοποίηση των Τιμών των Μετοχών: Διασώζοντας έναν Λανθασμένο Στόχο
Ένα Υστερόγραφο: Οι Περιορισμοί της Χρηματοοικονομικής Διοικητικής
Επίλογος
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Ανάλυση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Προβλήματα και Ερωτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Παρακίνηση και Προοπτική στην Ανάλυση του Κίνδυνου
Κίνδυνος Ιδίων Κεφαλαίων και Αναμενόμενες Αποδόσεις
Ο Κίνδυνος που Προκύπτει από το Δανεισμό: Κίνδυνος Χρεοκοπίας και Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων
Επίλογος
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Ανάλυση Μετοχών
Προβλήματα και Ερωτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ [...]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΟΦΕΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ: ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΜΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ: ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
12. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
Βασικά Στατιστικά Μεγέθη
Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος
Τιμολόγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Add: 2017-11-08 17:27:14 - Upd: 2021-03-17 18:29:42