Χρήστου, Παναγιώτης Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Εισαγωγή στην ελληνική πατρολογία : Απόδοση στη δημοτική προς χρήση των φοιτητών της θεολογικής σχολής Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
2003 Οι περιπέτειες των εθνικών ονομάτων των Ελλήνων Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
2002 Εκκλησιαστική γραμματολογία : Πατέρες και θεολόγοι του χριστιανισμού Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
1999 Ελληνική πατρολογία : Εισαγωγή Συγγραφέας Κυρομάνος Δερματόδετο
1995 Δοκίμια επί των εθνικών θεμάτων : Το χρέος προς την εθνική παράδοσι: Μακεδονικό ζήτημα: Βόρειος Ήπειρος Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
1994 Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος : Η μοναχική πολιτεία, η ιστορία, η ζωή και οι θησαυροί της Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
1993 Μεσαιωνικός δυτικός πολιτισμός : Και οι κόσμοι του βυζαντίου και του ισλάμ Μετάφραση Κυρομάνος Δερματόδετο
1992 Συγγράμματα : Κεφάλαια εκατόν πεντήκοντα: Ασκητικά συγγράμματα: Ευχαί Επιμέλεια κειμένου Κυρομάνος Σκληρόδετο
1992 Κύριλλος και Μεθόδιος : Οι Θεσσαλονικείς φωτισταί των Σλάβων Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
1992 Ελληνική πατρολογία : Γραμματεία της πρωτοβυζαντινής περιόδου Στ - Θ αιώνες Συγγραφέας Κυρομάνος Δερματόδετο
1991 Εκκλησιαστική γραμματολογία : Πατέρες και θεολόγοι του χριστιανισμού Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
1991 Ελληνική πατρολογία : Γραμματεία της περιόδου των διωγμών Συγγραφέας Κυρομάνος Δερματόδετο
1991 Οι θησαυροί του Αγίου Όρους : Εικονογραφημένα χειρόγραφα: Παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα: Μ. Βατοπεδίου, Μ. Ζωγράφου, Μ. Σταυρονικήτα, Μ. Ξενοφώντος Επιμέλεια κειμένου Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1991 Το μυστήριο του Θεού Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
1991 Το μυστήριο του ανθρώπου Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
1990 Ελληνική παρουσία στην Παλαιστίνη Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
1990 Athos the Holy Mountain : History, Life, Treasures Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
1990 Γρηγόριος ο Θεολόγος : Ο μύστης της θείας ελλάμψεως Συγγραφέας Κυρομάνος Χαρτόδετο
1989 Ελληνική πατρολογία : Περίοδος θεολογικής ακμής Δ και Ε αιώνες Συγγραφέας Κυρομάνος Δερματόδετο
1988 Συγγράμματα : Λόγοι αποδεικτικοί: Αντεπιγραφαί: Επιστολαί προς Βαρλαάμ και Ακίνδυνον: Υπέρ ησυχαζόντων Επιμέλεια κειμένου Κυρομάνος Σκληρόδετο
1988 Συγγράμματα : Δογματικαί πραγματείαι και επιστολαί γραφείσαι κατά τα έτη 1348-1358 Επιμέλεια κειμένου Κυρομάνος Σκληρόδετο
1987 Ελληνική πατρολογία : Περίοδος θεολογικής ακμής Δ και Ε αιώνες Συγγραφέας Κυρομάνος Δερματόδετο
1987 Το Άγιον Όρος : Αθωνική Πολιτεία: Ιστορία, τέχνη, ζωή Συγγραφέας Εποπτεία Σκληρόδετο
1987 Το Άγιον Όρος : Αθωνική πολιτεία: Ιστορία, τέχνη, ζωή Συγγραφέας Νέα Θέσις Δερματόδετο
1985 Ελληνική πατρολογία : Εισαγωγή Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
1979 Οι θησαυροί του Αγίου Όρους : Εικονογραφημένα χειρόγραφα: Παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα: Μ. Μεγίστης Λαύρας, Μ. Παντοκράτορος, Μ. Δοχειαρίου, Μ. Καρακάλου, Μ. Φιλοθέου, Μ. Αγίου Παύλου Επιμέλεια κειμένου Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1975 Εικονογραφημένα χειρογράφα : Παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα: Μ. Ιβήρων, Μ. Αγίου Παντελεήμονος, Μ. Εσφιγμένου, Μ. Χιλανδαρίου Επιμέλεια κειμένου Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1973 Οι θησαυροί του Αγίου Όρους: Εικονογραφημένα χειρόγραφα : Παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα: Πρωτάτον, Μ. Διονυσίου, Μ. Κουτλουμουσίου, Μ. Ξηροποτάμου, Μ. Γρηγορίου Επιμέλεια κειμένου Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1970 Συγγράμματα : Αντιρρητικοί προς Ακίνδυνον Επιμέλεια κειμένου Κυρομάνος Σκληρόδετο
1966 Συγγράμματα : Πραγματείαι και επιστολαί γραφείσαι κατά τα έτη 1340-1346 Επιμέλεια κειμένου Κυρομάνος Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Εισαγωγή στην ελληνική πατρολογία : Απόδοση στη δημοτική προς χρήση των φοιτητών της θεολογικής σχολής Κυρομάνος Χαρτόδετο
2003 Οι περιπέτειες των εθνικών ονομάτων των Ελλήνων Κυρομάνος Χαρτόδετο
2002 Εκκλησιαστική γραμματολογία : Πατέρες και θεολόγοι του χριστιανισμού Κυρομάνος Χαρτόδετο
1999 Ελληνική πατρολογία : Εισαγωγή Κυρομάνος Δερματόδετο
1995 Δοκίμια επί των εθνικών θεμάτων : Το χρέος προς την εθνική παράδοσι: Μακεδονικό ζήτημα: Βόρειος Ήπειρος Κυρομάνος Χαρτόδετο
1994 Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος : Η μοναχική πολιτεία, η ιστορία, η ζωή και οι θησαυροί της Κυρομάνος Χαρτόδετο
1992 Κύριλλος και Μεθόδιος : Οι Θεσσαλονικείς φωτισταί των Σλάβων Κυρομάνος Χαρτόδετο
1992 Ελληνική πατρολογία : Γραμματεία της πρωτοβυζαντινής περιόδου Στ - Θ αιώνες Κυρομάνος Δερματόδετο
1991 Εκκλησιαστική γραμματολογία : Πατέρες και θεολόγοι του χριστιανισμού Κυρομάνος Χαρτόδετο
1991 Ελληνική πατρολογία : Γραμματεία της περιόδου των διωγμών Κυρομάνος Δερματόδετο
1991 Το μυστήριο του Θεού Κυρομάνος Χαρτόδετο
1991 Το μυστήριο του ανθρώπου Κυρομάνος Χαρτόδετο
1990 Ελληνική παρουσία στην Παλαιστίνη Κυρομάνος Χαρτόδετο
1990 Athos the Holy Mountain : History, Life, Treasures Κυρομάνος Χαρτόδετο
1990 Γρηγόριος ο Θεολόγος : Ο μύστης της θείας ελλάμψεως Κυρομάνος Χαρτόδετο
1989 Ελληνική πατρολογία : Περίοδος θεολογικής ακμής Δ και Ε αιώνες Κυρομάνος Δερματόδετο
1987 Ελληνική πατρολογία : Περίοδος θεολογικής ακμής Δ και Ε αιώνες Κυρομάνος Δερματόδετο
1987 Το Άγιον Όρος : Αθωνική Πολιτεία: Ιστορία, τέχνη, ζωή Εποπτεία Σκληρόδετο
1987 Το Άγιον Όρος : Αθωνική πολιτεία: Ιστορία, τέχνη, ζωή Νέα Θέσις Δερματόδετο
1985 Ελληνική πατρολογία : Εισαγωγή Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1993 Μεσαιωνικός δυτικός πολιτισμός : Και οι κόσμοι του βυζαντίου και του ισλάμ Κυρομάνος Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1992 Συγγράμματα : Κεφάλαια εκατόν πεντήκοντα: Ασκητικά συγγράμματα: Ευχαί Κυρομάνος Σκληρόδετο
1991 Οι θησαυροί του Αγίου Όρους : Εικονογραφημένα χειρόγραφα: Παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα: Μ. Βατοπεδίου, Μ. Ζωγράφου, Μ. Σταυρονικήτα, Μ. Ξενοφώντος Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1988 Συγγράμματα : Λόγοι αποδεικτικοί: Αντεπιγραφαί: Επιστολαί προς Βαρλαάμ και Ακίνδυνον: Υπέρ ησυχαζόντων Κυρομάνος Σκληρόδετο
1988 Συγγράμματα : Δογματικαί πραγματείαι και επιστολαί γραφείσαι κατά τα έτη 1348-1358 Κυρομάνος Σκληρόδετο
1979 Οι θησαυροί του Αγίου Όρους : Εικονογραφημένα χειρόγραφα: Παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα: Μ. Μεγίστης Λαύρας, Μ. Παντοκράτορος, Μ. Δοχειαρίου, Μ. Καρακάλου, Μ. Φιλοθέου, Μ. Αγίου Παύλου Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1975 Εικονογραφημένα χειρογράφα : Παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα: Μ. Ιβήρων, Μ. Αγίου Παντελεήμονος, Μ. Εσφιγμένου, Μ. Χιλανδαρίου Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1973 Οι θησαυροί του Αγίου Όρους: Εικονογραφημένα χειρόγραφα : Παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα: Πρωτάτον, Μ. Διονυσίου, Μ. Κουτλουμουσίου, Μ. Ξηροποτάμου, Μ. Γρηγορίου Εκδοτική Αθηνών Δερματόδετο
1970 Συγγράμματα : Αντιρρητικοί προς Ακίνδυνον Κυρομάνος Σκληρόδετο
1966 Συγγράμματα : Πραγματείαι και επιστολαί γραφείσαι κατά τα έτη 1340-1346 Κυρομάνος Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα