Συγγράμματα
Πραγματείαι και επιστολαί γραφείσαι κατά τα έτη 1340-1346
Εξαντλημένο
Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη, 1966
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 28.27 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 702 σελ.
τ. 2 από 5

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-09-01 13:12:14