Ελληνική πατρολογία
Εισαγωγή
Κυκλοφορεί
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 1/1985
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
17 x 25 εκ., 399 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00