Οι θησαυροί του Αγίου Όρους
Εικονογραφημένα χειρόγραφα: Παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα: Μ. Βατοπεδίου, Μ. Ζωγράφου, Μ. Σταυρονικήτα, Μ. Ξενοφώντος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-213-236-4
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1991
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 91.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
25 x 35 εκ., 364 σελ.
τ. 4 από 4
Περιγραφή

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει συνολικά 407 έγχρωμες εικόνες μικρογραφιών, κυρίως βυζαντινών αλλά και μεταβυζαντινών χειρογράφων, τα οποία φυλάσσονται στις βιβλιοθήκες τεσσάρων μονών του Αγίου Όρους· από αυτά, το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνουν τα χειρόγραφα της μονής Βατοπεδίου, η οποία ιεραρχικά κατέχει τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε όλες τις μονές του Αγίου Όρους.[...]
Γεώργιος Α. Χριστόπουλος


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2017-06-21 08:03:43