Εικονογραφημένα χειρογράφα
Παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα: Μ. Ιβήρων, Μ. Αγίου Παντελεήμονος, Μ. Εσφιγμένου, Μ. Χιλανδαρίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-213-167-1
Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1975
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 91.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
25 x 35 εκ., 415 σελ.
τ. 2 από 4
Περιγραφή

Ο τόμος ούτος περιλαμβάνει 443 εξ ολοκλήρου εγχρώμους εικόνας μικρογραφιών βυζαντινών και μεταβυζαντινών χειρογράφων τεσσάρων εισέτι μονών του Άθωνος, εκ των σπουδαιοτέρων: της μονής Ιβήρων, της μονής Χελανδαρίου, της μονής Εσφιγμένου και της μονής Αγίου Παντελεήμονος. Πρόκειται διά νέον εντελώς πρωτότυπον υλικόν της βυζαντινής ζωγραφικής, αρίστης τέχνης, τον οποίον με την ποικιλίαν και την έκτασιν των θεμάτων του, πέραν της καλλιτεχνικής του αξίας, ρίπτει άπλετον φως όχι μόνον εις τον εκκλησιαστικόν, αλλά και εις τον δημόσιον και τον ιδιωτικόν βίον των Βυζαντινών.[...]
Γεώργιος Α. Χριστόπουλος


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2017-06-20 13:30:56