Τσουρέας, Γεώργιος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 αττικοί ρήτορες Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Α΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Λατινική θεματογραφία : Ευθύ - αντίστροφο Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Θέματα γενικής παιδείας για το διαγωνισμό της Εθνικής σχολής δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Επιλογή δοθέντων-αδίδακτων θεμάτων στα αρχαία ελληνικά Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 18-22, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-17, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Τράπεζα θεμάτων Α΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Θέματα γενικής παιδείας για το διαγωνισμό της Εθνικής σχολής δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Ευριπίδου Μήδεια Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Ανθολόγιο ερωτικών λατινικών κειμένων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Κριτήρια αξιολόγησης Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου στη Νεοελληνική γλώσσα - Λογοτεχνία, Μαθηματικά Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Κριτήρια αξιολόγησης Νεοελληνικής γλώσσας - Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας - Αδίδακτα αρχ. ελληνικά θέματα - Κοινωνιολογία : Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Κριτήρια αξιολόγησης στη Νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, φυσική, μαθηματικά : στα αρχαία ελληνικά, στη χημεία, πληροφορική Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Κορνηλίου Νέπωτα Βίοι Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Κριτήρια αξιολόγησης Νεοελληνικής γλώσσας - Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 Λεξικό ομαλών και ανωμάλων ρημάτων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 Διαγωνίσματα νεοελληνικής γλώσσας, ιστορίας, φυσικής Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά : Γ΄ Γυμνασίου - Α΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 Διαγωνίσματα νεοελληνικής γλώσσας, ιστορίας, φυσικής : Γ,Δ,Ε, ΣΤ Δημοτικού - Α, Β, Γ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Διαγωνίσματα Νεοελληνικής γλώσσας - /Μαθηματικών : Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού - Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Κριτήρια αξιολόγησης -Προτεινόμενα θέματα Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Κριτήρια αξιολόγησης - Προτεινόμενα θέματα Β΄- Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Ανθολογία Λατινικών κειμένων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Γλωσσικές ασκήσεις της νέας ελληνικής γλώσσας Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Δοκιμασία μαθητών στα Πρότυπα Λύκεια : Νεοελληνική γλώσσα - Μαθηματικά Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά κείμενα Β΄- Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Παράλληλα αδίδακτα/διδαγμένα κείμενα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Θέματα γενικής παιδείας για το διαγωνισμό της εθνικής σχολής δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού της νέας ελληνικής γλώσσας Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Θέματα γενικής παιδείας για το διαγωνισμό της εθνικής σχολής δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Δοκιμασία μαθητών στα Πρότυπα Λύκεια : Νεοελληνική Γλώσσα - Μαθηματικά Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Αττικοί Ρήτορες Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Δοκίμια Νεοελληνικής γλώσσας Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά κείμενα Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας : Αρχαία ελληνικά θέματα Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Δοκίμια Νεοελληνικής Γλώσσας Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Επιλογή κειμένων από τα έργα του Ισοκράτη, του Λυσία και του Δημοσθένη Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Επιλογή κειμένων από τα έργα των Αττικών ρητόρων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Η μαγεία του θεάτρου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών για τα Πρότυπα Γυμνάσια : Νεοελληνική γλώσσα - Μαθηματικά Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Εκφραση - Εκθεση Β΄ Λυκείου - Κριτήρια αξιολόγησης Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Θέματα Γενικής Παιδείας για το διαγωνισμό της Εθνικής σχολής Δικαστικών λειτουργών Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Β΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Θεματικοί κύκλοι Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου / Κριτήρια αξιολόγησης Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Βιργιλίου Αινειάδα (βιβλίο 3ο) Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Θέματα Γενικής Παιδείας για το διαγωνισμό της Εθνικής σχολής Δικαστικών Λειτουργών Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Φιλοσοφικός λόγος - Δοθέντα θέματα Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Πανδέκτης Νεοελληνικής γλώσσας Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Επιλογή κειμένων από τα έργα των Αττικών Ρητόρων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2016 Θουκυδίδου Κερκυραϊκά (βιβλιο 3) - Κριτήρια Αξιολόγοσης Α΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Κριτήρια Αξιολόγησης στη Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Κριτήρια Αξιολόγησης στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2016 Οβιδίου Ηρωίδες (21 ερωτικές επιστολές) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Πανδέκτης - Προέλευση και σημασία λέξεων και εκφράσεων στη Νεοελληνική γλώσσα τ. Δ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Ιστορία του αρχαίου κόσμου - Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Κριτήρια Αξιολόγησης στην αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αρχαία ελληνικά θέματα τ. Ε΄ Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Διαγωνίσματα Νεοελληνικής γλώσσας - έκθεσης /παράγραφοι : και Ιστορίας Γ΄- Δ΄ Δημοτικού Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Α΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αρχαία ελληνική θεματογραφία τ. Ζ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Πανδέκτης - Προέλευση και σημασία λέξεων - εκφράσεων στη Νεοελληνική γλώσσα τ. Γ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου τ. Α΄ Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Ομήρου Ιλιάδα ραψ. Τ Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Διαγωνίσματα Νεοελληνικής γλώσσας - Εκθέσεις : Ε΄ - Στ΄ - Δημοτικού / Α΄ - Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Διαγωνίσματα Νεοελληνικής γλώσσας - Μαθηματικών : Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού / Α΄ - Β΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αρχαία ελληνική ποίηση τ. Γ΄ (για τις κατατακτήριες εξετάσεις) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια : (στη Νεοελληνική Γλώσσα - στα Μαθηματικά) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά κείμενα Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Επιλογή δοθέντων - αδίδακτων αρχαίων ελληνικών θεμάτων Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Γ΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας - Κριτήρια Αξιολόγησης - Δοθέντα θέματα Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά κείμενα Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Βιργιλίου Αινειάδα : βιβλίο 6ο Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Θουκυδίδη Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Λατινικά Γ΄ Λυκείου : (σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Λατινικά και Δοθέντα θέματα Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Λατινικά και Κριτήρια Αξιολόγησης Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Πανδέκτης - Προέλευση και σημασία λέξεων - εκφράσεων Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Νεοελληνική γλώσσα - Μαθηματικά Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Νεοελληνική γλώσσα - Μαθηματικά : Γ΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Πανδέκτης - Προέλευση και σημασία λέξεων - εκφράσεων Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Αρχαία ελληνικά και Λατινικά κείμενα : (κατατακτήριες και μεταπτυχιακές εξετάσεις φιλολογίας) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Αρχαία ελληνική γλώσσα : Κριτήρια αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Διαγωνίσματα Νεοελληνικής Γλώσσας - Εκθέσεις : Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Αρχαία ελληνικά και Λατινικά κείμενα Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Επιλογή κειμένων από τα έργα του Ισοκράτη και του Λυσία Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2015 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας : Δοθέντα θέματα στην Ιστορία (θεωρ. κατ/σης) και στην Ιστορία (γεν. παιδ.) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Επιλογή κειμένων από τα έργα του Δημοσθένη, Αισχίνη και Λυκούργο Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Επιλογή κειμένων από τα έργα των Αττικών Ρητόρων Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Ιστορία Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου (565-1815) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά κείμενα Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Σοφοκλέους Αντιγόνη και Κριτήρια Αξιολόγησης Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Προτεινόμενα - Δοθέντα θέματα (θεωρ. κατ/σης - γεν. παιδείας) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Προτεινόμενα - Δοθέντα θέματα (θεωρ. κατ/σης - γεν. παιδείας) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά θέματα - Λυσίου υπέρ Μαντιθέου : Κριτήρια αξιολόγησης Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Κριτήρια αξιολόγησης Νεοελληνικής Γλώσσας : Δοθέντα θέματα - Γλωσσικές ασκήσεις Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2014 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Θουκυδίδη τ.Στ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Επική ποίηση (Όμηρος-Ησίοδος) τ.Α΄ Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2014 Επική ποίηση (Όμηρος-Ησίοδος) τ.Β΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Θεματογραφία αρχ. ελληνικών θεμάτων τ.Ε΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Θεματογραφία αρχ. ελληνικών θεμάτων τ.Στ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Θεματολόγιο αρχ. ελληνικών κειμένων τ.Γ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Θεματολόγιο αρχ. ελληνικών κειμένων τ.Δ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Λατινική θεματογραφία τ.Γ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2014 Λατινική θεματογραφία τ.Δ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Μεσαιωνική φιλολογία (Sequentiae) τ.Α΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Νεοελληνική γλώσσα - Μαθηματικά τ.Α΄, Γ΄ Γυμνασίου - Α΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Παράλληλα αδίδακτα/διδαγμένα κείμενα Νεοελ. Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου τ.Α΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Προαγωγικές εξετάσεις Β΄ Λυκείου στα αρχ. ελληνικά κείμενα τ.Α΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Προαγωγικές εξετάσεις Β΄ Λυκείου στα αρχ. ελληνικά κείμενα τ.Β΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Α΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Β΄ Λυκείου τ.Α΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Τράπεζα θεμάτων Β΄ Λυκείου τ.Α΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Τράπεζα θεμάτων Β΄ Λυκείου τ.Β΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2013 Κριτήρια αξιολόγησης : [Νεοελ/κή Γλώσσα - Γλωσσικές ασκήσεις] - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Κριτήρια αξιολόγησης [Λατινικά] - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Νεοελληνική Λογοτεχνία : (Ποίηση - Πεζογραφία) Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Δοκιμασία μαθητών : Πρότυπα & Πειραματικά (Λύκεια) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Δοκιμασία μαθητών : Πρότυπα & Πειραματικά (Γυμνάσια) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Δοκιμασία μαθητών : Πρότυπα & Πειραματικά (Γυμνάσια) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Κριτήρια αξιολόγησης : [Ξενοφώντος Ελληνικά, Θουκυδίδου Ιστορία] - Α΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Αρχαία ελλ. Ποίηση : Κατατακτήριες φιλολογίας Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Αδίδακτα Αρχ. Ελλ. Κείμενα : Β΄ - Γ΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Θουκυδίδη Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Θουκυδίδη Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Θουκυδίδη τ.Γ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2013 Θεματογραφία Αρχ. Ελλ. Θεμάτων Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Θεματογραφία αρχ. ελληνικών θεμάτων τ.Δ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2013 Θεματολόγιο Αρχ. Ελλ. Θεμάτων Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Θεματολόγιο αρχ. ελληνικών κειμένων τ.Β΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2013 Παράλληλα αδίδακτα/διδαγμένα κείμενα Νεοελ/κής - Α΄ Λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Θεματογραφία Αρχ. Ελλ. Θεμάτων Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Θεματογραφία Αρχ. Ελλ. Θεμάτων Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Τράπεζα θεμάτων Α΄ Λυκείου τ.Α΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2013 Φιλοσοφικός λόγος Γ΄ Λυκείου τ.Α΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Απουλήιου μεταμορφώσεις ή χρυσός γάιδαρος : Βιβλίο 11ο Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Αττικοί ρήτορες : Λυσίας (Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία - κατά Διογείτονος). Δημοσθένης (Περί συμμοριών - Περί συντάξεως) Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Βιργιλίου Αινειάδα : Βιβλίο 2ο Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Ελληνιστική ποίηση : Καλλιμάχου ύμνοι, αίτια, ακόντιος και Κυδίππη, επιγράμματα, Θεοκρίτου ειδύλλια, επιγράμματα, Μόσχου του Σικελιώτη ειδύλλια Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Επιλογή δοθέντων αδίδακτων αρχαίων ελληνικών θεμάτων Β΄ - Γ΄ λυκείου 1948 - 2012 Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Κριτήρια αξιολόγησης - Διαγωνίσματα Α΄ γυμνασίου : Στη νεοελληνική γλώσσα, στη νεοελληνική λογοτεχνία και στην αρχαία ιστορία: Θεωρία - Ασκήσεις στη νεοελληνική γραμματική και στο συντακτικό Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Κριτήρια αξιολόγησης - Διαγωνίσματα Β΄ γυμνασίου : Στη νεοελληνική γλώσσα, στη νεοελληνική λογοτεχνία και στη μεσαιωνική και νεότερη ιστορία: Θεωρία - Ασκήσεις στη νεοελληνική γραμματική και στο συντακτικό Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Κριτήρια αξιολόγησης - Διαγωνίσματα Γ΄ γυμνασίου : Στη νεοελληνική γλώσσα, στη νεοελληνική λογοτεχνία και στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία: Θεωρία - Ασκήσεις στη νεοελληνική γραμματική και στο συντακτικό Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Λουκρήτιος Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Μεταγενέστερη γραμματεία - Αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Παράλληλα αδίδακτα / διδαγμένα κείμενα στη νεοελληνική λογοτεχνία Α΄ λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 ΑΤΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ Τ. Α΄ Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Αρχαία ελληνικά θέματα Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Αττικοί ρήτορες : Λυσίας (Υπέρ αδυνάτου). Ισοκράτους λόγοι (Περί ειρήνης, Πανηγυρικός, Αρεοπαγιτικός, Παναθηναϊκός). Αισχίνου λόγοι (κατά Κτησιφώντος, κατά Τιμάρχου) Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΑΙΝΕΙΑΔΑ (ΒΙΒΛΙΟ 4ο) Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Βιργιλίου Αινειάδα : Βιβλίο 4ο Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Βιργιλίου Αινειάδα : Βιβλίο 1ο Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Ηροδότου : Κλειώ (1), Θάλεια (3), Ερατώ (6) Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Επική ποίηση : Ηρωικό έπος: Ομήρου Ιλιάδα - Οδύσσεια. Διδακτικό έπος: Ησιόδου Θεογονία - Έργα και ημέρες Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Κριτήρια αξιολόγησης Α΄ λυκείου : Στην έκφραση - έκθεση, στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας και στην ιστορία (του αρχαίου κόσμου) Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Κριτήρια αξιολόγησης Β΄ λυκείου : Στην έκφραση - έκθεση, στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, στην ιστορία (του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσμου 565-1815) και στην Αντιγόνη του Σοφοκλή Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Τ. Β΄ Συγγραφέας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Λατινικά Β΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Λατινική θεματογραφία : Αντίστροφο - αδίδακτο λατινικό κείμενο: Ιουλίου Καίσαρα: Περί του εμφυλίου πολέμου (1,33 - 2,22), Περί του Γαλατικού πολέμου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Νεοελληνική γλώσσα Γ΄ λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Ρωμαϊκή ελεγειακή ποίηση : Κάτουλλου: Ωδές (68 και 76). Οβιδίου: Αντιφάρμακα του έρωτα. Προπερτίου: Ελεγείες (βιβλία 1-4) Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κριτήρια αξιολόγησης Α΄ γυμνασίου : Θεωρία, διαγωνίσματα γραμματικής και συντακτικού της αρχαίας ελληνικής Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κριτήρια αξιολόγησης Γ΄ λυκείου : Νεοελληνικής γλώσσας γενικής παιδείας, ιστορίας γενικής παιδείας, Επιταφίου του Περικλή γενικής παιδείας: Δοθέντα θέματα εκθέσεων (1949-1999) και απολυτηρίων εξετάσεων (2000-2011) Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κριτήρια αξιολόγησης Γ΄ λυκείου : Νεοελληνικής ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης, νεοελληνικής λογοτεχνίας θεωρητικής κατεύθυνσης, νεοελληνικής γλώσσας γενικής παιδείας: Δοθέντα θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών κειμένων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών κειμένων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κορνήλιου Νέπωτα βίοι : Παυσανίας, Αττικός, Κάτωνας, Αμίλκας Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κριτήρια αξιολόγησης Γ΄ λυκείου : Αρχαίων ελληνικών, αρχαίων ελληνικών θεμάτων, λατινικών: Δοθέντα θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Λατινικά Γ΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Ομήρου Ιλιάδα : Μετάφραση - σχολιασμός απ' όλες τις ραψωδίες Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Ομήρου Ιλιάς : Ραψωδίες Α, Ι, Λ, Π, Σ, Τ, Ω Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος : Για τους φοιτητές, τους φιλολόγους και τους βιβλιόφιλους Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Τα επιτεύγματα του θεϊκού Αυγούστου. Βιργιλίου Αινειάδα βιβλίο Δ΄ : Γραμματική και συντακτικό της λατινικής γλώσσας Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Λυσίας Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία. Δήμου καταλύσεως απολογία Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Αισχύλου Ευμενίδες Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Σοφοκλέους "Αντιγόνη": Κριτήρια αξιολόγησης, δοθέντα θέματα Β΄ενιαίου λυκείου γενικής παιδείας Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2009 Σενέκα Περί συντομίας της ζωής : Γραμματική και συντακτικό της λατινικής γλώσσας Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Τίτου Λίβιου, Από την κτίση της Ρώμης. Λατινική θεματογραφία : Επιλογή από τα βιβλία 1 και 3: Ευθύ και αντίστροφο κείμενο Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Κριτήρια αξιολόγησης, θεωρία, διαγωνίσματα γραμματικής και συντακτικού της αρχαίας ελληνικής Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ γενικού λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Αρχαϊκή λυρική ποίηση : Καλλίνος, Τυρταίος, Μίμνερμος, Σόλων, Θέογνις, Ξενοφάνης, Αρχίλοχος, Σιμωνίδης ο Αμοργίνος, Ιππώναξ, Αλκαίος, Σαπφώ, Ανακρέων, Ίβυκος, Στησίχορος, Σιμωνίδης ο Κείος Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Αρχαϊκή χορική λυρική ποίηση : Αποσπάσματα από Βακχυλίδη (Επίνικοι), Πίνδαρο (Ολυμπιόνικοι - Πυθιόνικοι), Σιμωνίδη τον Κείο και παράλληλα κείμενα Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Ομήρου Ιλιάδα : Ραψωδία Ξ: Διός απάτη Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Ομήρου Ιλιάδα ραψωδία Γ΄ : Όρκοι, Τειχοσκοπία, Αλεξάνδρου και Μενελάου μονομαχία Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Ομήρου Ιλιάδα ραψωδία Σ΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Ομήρου Ιλιάδα ραψωδία Χ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Ομήρου Ιλιάδα ραψωδία Ω Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Δημοσθένους υπέρ Κτησιφώντος περί του στεφάνου. Αισχίνου κατά Κτησιφώντος Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Εκλεκτά κείμενα από την ιστορία του Θουκυδίδη Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Εκλεκτά κείμενα από την ιστορία του Θουκυδίδη Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Εκλεκτά κείμενα από την ιστορία του Θουκυδίδη Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Άγνωστα αρχαιοελληνικά πεζά κείμενα της αττικής διαλέκτου : Για φοιτητές και φιλολόγους, για μαθητές Β΄ και Γ΄ λυκείου, για διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Άγνωστα αρχαιοελληνικά πεζά κείμενα της αττικής διαλέκτου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Α.Σ.Ε.Π. Διαγωνισμοί για φιλολόγους : Ιστορία Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Α.Σ.Ε.Π. Διαγωνισμοί για φιλολόγους : Αρχαία ελληνικά Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Α.Σ.Ε.Π. Διαγωνισμοί για φιλολόγους : Νεοελληνική γλώσσα, νεοελληνική λογοτεχνία Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Βιργιλίου Αινειάδα. Κικέρωα Τουσκουλανές Διατριβές : Επιλογή από τα βιβλία 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12: Βιβλίο Α΄ (κεφ. 1-10) Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Δοθέντα θέματα αρχαίων ελληνικών και λατινικών : Στις γενικές εξετάσεις (1983 - 2001) και απολυτήριες εξετάσεις (2000 - 2008) Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών κειμένων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια - Πολιτικά Γ΄ γενικού λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Αρχαία ελληνική γραμματολογία / γραμματεία : Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., για τους φιλολόγους, φοιτητές, μαθητές γυμνασίου και λυκείου και τους βιβλιόφιλους Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα : Πίνδαρος - Βακχυλίδης Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας Α΄ λυκείου : Ασκήσεις συντακτικού, αρχαία ελληνικά θέματα Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Ελληνιστική ποίηση : Καλλίμαχος, Απολλώνιος ο Ρόδιος, Επιγράμματα, Θεοκρίτου "Ειδύλλια", Μόσχος Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Επιλογή κειμένων από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Επιλογή κειμένων από τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη : Για φοιτητές και φιλολόγους, για μαθητές Β΄ και Γ΄ λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Επιλογή κειμένων από την "Κύρου Ανάβαση" του Ξενοφώντα : Για τους φοιτητές, τους μαθητές λυκείου, τους φιλολόγους και τους βιβλιόφιλους Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2007 Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις : Βιβλίο Α΄: Για τους φοιτητές, τους μαθητές λυκείου, τους φιλολόγους και τους βιβλιόφιλους Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2007 Εκθέσεις Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Εκθέσεις Β΄ γυμνασίου Συγγραφέας Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Εκθέσεις Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Έκφραση έκθεση Γ΄ λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2007 Διαγωνίσματα νέου τύπου και κριτήρια αξιολόγησης: Αρχαία ελληνικά Β΄ γυμνασίου Συγγραφέας Κοκοτσάκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ γενικού λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2007 Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2007 Έκφραση - έκθεση Α΄ γενικού λυκείου Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου : Διαγωνίσματα νέου τύπου και κριτήρια αξιολόγησης Συγγραφέας Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ γυμνασίου : Διαγωνίσματα νέου τύπου και κριτήρια αξιολόγησης Συγγραφέας Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων : Διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π. Συγγραφέας Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ' γυμνασίου : Διαγωνίσματα νέου τύπου και κριτήρια αξιολόγησης Συγγραφέας Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2006 Ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών θεμάτων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών θεμάτων Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Ευριπίδη Ελένη Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2006 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου : Ενότητες 8-12 Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2006 Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνα ο υπέρ του Μάρκου Μαρκέλλου λόγος : Για τους φοιτητές, καθηγητές και βιβλιόφιλους Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Ομήρου Ιλιάδα Α΄και Ι΄ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Ομήρου Ιλιάδα Β΄ γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Ομήρου Οδύσσεια : Ραψωδία ε Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Ομήρου Οδύσσεια Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2005 Έκφραση - έκθεση Β΄ ενιαίου λυκείου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Αρχαία ελληνικά θέματα Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2005 Αρχαία ελληνικά θέματα : Δημοσθένους Α Ολυνθιακός Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2005 Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Γλωσσικές ασκήσεις για το ενιαίο λύκειο Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Γλωσσικές ασκήσεις νεοελληνικής γλώσσας Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Γλωσσικές ασκήσεις νεοελληνικής γλώσσας Β΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Ηροδότου Ιστορίες Β΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του μεσαιωνικού και του νεότερου κόσμου (565-1815) Β' ενιαίου λυκείου : Γενικής παιδείας Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ λυκείου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ λυκείου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Έκφραση - έκθεση Γ΄ ενιαίου λυκείου : Κριτήρια αξιολόγησης, δοθέντα θέματα Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια και Πολιτικά Γ΄ λυκείου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Αρχαία ελληνικά θέματα Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2004 Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. : Δοθέντα θέματα: Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο γυμνάσιο και το λύκειο: Δείγματα ερμηνευτικής προσέγγισης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ ενιαίου λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Κριτήρια αξιολόγησης στην έκφραση - έκθεση B΄ ενιαίου λυκείου : Δοθέντα θέματα: Θεματικοί κύκλοι (ενότητες 7-12) Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Κριτήρια αξιολόγησης στην έκφραση - έκθεση Γ΄ ενιαίου λυκείου : Ενότητες 13-20: Δοθέντα θέματα, θεματικοί κύκλοι Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Σοφοκλέους Αντιγόνη Β΄ ενιαίου λυκείου : Γενικής παιδείας: Κριτήρια αξιολόγησης, δοθέντα θέματα Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Ανθολόγιο Αρχαία Ελλάδα ο τόπος και οι άνθρωποι Β΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Αριστοφάνη Όρνιθες Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Θουκυδίδου Ιστορια Σικελικά Α΄ ενιαίου λυκείου : 6, 30-32, 7, 75-77 και 7, 84-87: Κριτήρια αξιολόγησης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Ιστορία νεότερη και σύγχρονη Γ΄ ενιαίου λυκείου : 1821-1949: Γενικής παιδείας Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Κριτήρια αξιολόγησης και θεματικοί κύκλοι Α΄ λυκείου : Στην έκφραση - έκθεση: Ενότητες 1 - 6 Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Ομήρου Ιλιάδα Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Έργα αττικών συγγραφέων : Νέα σειρά για τους φιλολόγους, τους φοιτητές και τους υποψηφίους των ΑΕΙ Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
2002 Αδίδακτα κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων Β΄ και Γ΄ ενιαίου λυκείου : 56 αδίδακτα κείμενα σύμφωνα με το νέο πνεύμα των εξετάσεων: Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Κριτήρια αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Α΄ λυκείου : Ολόκληρη η διδακτέα ύλη σε 20 κριτήρια αξιολόγησης: Ασκήσεις εμπέδωσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Κριτήρια αξιολόγησης στα αρχαία ελληνικά Γ΄ ενιαίου λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ποίησης Β΄ ενιαίου λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Κριτήρια αξιολόγησης στα ρητορικά κείμενα και στην αρχαϊκή λυρική ποίηση : Β΄ Ενιαίου λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Νεοελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Ομήρου Οδύσσεια Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου : Ενότητες 1-9 Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου : Ενότητες 9-18 Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου : Ενότητες 1-8 Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου : Ενότητες 1-7 Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Ευριπίδη Ελένη Γ΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Νεοελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Νεοελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου Συγγραφέας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
1997 Ξενοφώντος Ελληνικά Α΄ ενιαίου λυκείου Συγγραφέας Τσουρέα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 αττικοί ρήτορες Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Α΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Λατινική θεματογραφία : Ευθύ - αντίστροφο Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Τράπεζα θεμάτων Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια Τσουρέα Χαρτόδετο
2022 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Θέματα γενικής παιδείας για το διαγωνισμό της Εθνικής σχολής δικαστικών λειτουργών Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Επιλογή δοθέντων-αδίδακτων θεμάτων στα αρχαία ελληνικά Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 18-22, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-17, Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Τράπεζα θεμάτων Α΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Θέματα γενικής παιδείας για το διαγωνισμό της Εθνικής σχολής δικαστικών λειτουργών Τσουρέα Χαρτόδετο
2021 Ευριπίδου Μήδεια Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Ανθολόγιο ερωτικών λατινικών κειμένων Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Κριτήρια αξιολόγησης Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου στη Νεοελληνική γλώσσα - Λογοτεχνία, Μαθηματικά Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Κριτήρια αξιολόγησης Νεοελληνικής γλώσσας - Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας - Αδίδακτα αρχ. ελληνικά θέματα - Κοινωνιολογία : Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Κριτήρια αξιολόγησης στη Νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, φυσική, μαθηματικά : στα αρχαία ελληνικά, στη χημεία, πληροφορική Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Κορνηλίου Νέπωτα Βίοι Τσουρέα Χαρτόδετο
2020 Κριτήρια αξιολόγησης Νεοελληνικής γλώσσας - Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 Λεξικό ομαλών και ανωμάλων ρημάτων Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 Διαγωνίσματα νεοελληνικής γλώσσας, ιστορίας, φυσικής Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά : Γ΄ Γυμνασίου - Α΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2019 Διαγωνίσματα νεοελληνικής γλώσσας, ιστορίας, φυσικής : Γ,Δ,Ε, ΣΤ Δημοτικού - Α, Β, Γ Γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Διαγωνίσματα Νεοελληνικής γλώσσας - /Μαθηματικών : Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού - Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Κριτήρια αξιολόγησης -Προτεινόμενα θέματα Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Κριτήρια αξιολόγησης - Προτεινόμενα θέματα Β΄- Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Ανθολογία Λατινικών κειμένων Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Γλωσσικές ασκήσεις της νέας ελληνικής γλώσσας Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Δοκιμασία μαθητών στα Πρότυπα Λύκεια : Νεοελληνική γλώσσα - Μαθηματικά Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά κείμενα Β΄- Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Παράλληλα αδίδακτα/διδαγμένα κείμενα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Θέματα γενικής παιδείας για το διαγωνισμό της εθνικής σχολής δικαστικών λειτουργών Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού της νέας ελληνικής γλώσσας Γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Θέματα γενικής παιδείας για το διαγωνισμό της εθνικής σχολής δικαστικών λειτουργών Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Δοκιμασία μαθητών στα Πρότυπα Λύκεια : Νεοελληνική Γλώσσα - Μαθηματικά Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Αττικοί Ρήτορες Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Δοκίμια Νεοελληνικής γλώσσας Τσουρέα Χαρτόδετο
2018 Τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά κείμενα Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας : Αρχαία ελληνικά θέματα Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Δοκίμια Νεοελληνικής Γλώσσας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Επιλογή κειμένων από τα έργα του Ισοκράτη, του Λυσία και του Δημοσθένη Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Επιλογή κειμένων από τα έργα των Αττικών ρητόρων Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Η μαγεία του θεάτρου Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών για τα Πρότυπα Γυμνάσια : Νεοελληνική γλώσσα - Μαθηματικά Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Εκφραση - Εκθεση Β΄ Λυκείου - Κριτήρια αξιολόγησης Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Θέματα Γενικής Παιδείας για το διαγωνισμό της Εθνικής σχολής Δικαστικών λειτουργών Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Β΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Θεματικοί κύκλοι Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου / Κριτήρια αξιολόγησης Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Βιργιλίου Αινειάδα (βιβλίο 3ο) Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Θέματα Γενικής Παιδείας για το διαγωνισμό της Εθνικής σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Φιλοσοφικός λόγος - Δοθέντα θέματα Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Πανδέκτης Νεοελληνικής γλώσσας Τσουρέα Χαρτόδετο
2017 Επιλογή κειμένων από τα έργα των Αττικών Ρητόρων Τσουρέα Χαρτόδετο
2016 Θουκυδίδου Κερκυραϊκά (βιβλιο 3) - Κριτήρια Αξιολόγοσης Α΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Κριτήρια Αξιολόγησης στη Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Κριτήρια Αξιολόγησης στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2016 Οβιδίου Ηρωίδες (21 ερωτικές επιστολές) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Πανδέκτης - Προέλευση και σημασία λέξεων και εκφράσεων στη Νεοελληνική γλώσσα τ. Δ΄ Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Ιστορία του αρχαίου κόσμου - Κριτήρια Αξιολόγησης Α΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Κριτήρια Αξιολόγησης στην αρχαία Ιστορία Α΄ Γυμνασίου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Β΄ Γυμνασίου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αρχαία ελληνικά θέματα τ. Ε΄ Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Διαγωνίσματα Νεοελληνικής γλώσσας - έκθεσης /παράγραφοι : και Ιστορίας Γ΄- Δ΄ Δημοτικού Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Α΄ Γυμνασίου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αρχαία ελληνική θεματογραφία τ. Ζ΄ Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Πανδέκτης - Προέλευση και σημασία λέξεων - εκφράσεων στη Νεοελληνική γλώσσα τ. Γ΄ Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αρχαϊκή επική ποίηση πλην Ομήρου τ. Α΄ Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Ομήρου Ιλιάδα ραψ. Τ Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Διαγωνίσματα Νεοελληνικής γλώσσας - Εκθέσεις : Ε΄ - Στ΄ - Δημοτικού / Α΄ - Β΄ Γυμνασίου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Διαγωνίσματα Νεοελληνικής γλώσσας - Μαθηματικών : Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού / Α΄ - Β΄ Γυμνασίου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αρχαία ελληνική ποίηση τ. Γ΄ (για τις κατατακτήριες εξετάσεις) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Γυμνάσια : (στη Νεοελληνική Γλώσσα - στα Μαθηματικά) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά κείμενα Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Επιλογή δοθέντων - αδίδακτων αρχαίων ελληνικών θεμάτων Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Γ΄ Γυμνασίου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας - Κριτήρια Αξιολόγησης - Δοθέντα θέματα Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά κείμενα Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Βιργιλίου Αινειάδα : βιβλίο 6ο Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Θουκυδίδη Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Λατινικά Γ΄ Λυκείου : (σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Λατινικά και Δοθέντα θέματα Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Λατινικά και Κριτήρια Αξιολόγησης Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Πανδέκτης - Προέλευση και σημασία λέξεων - εκφράσεων Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Νεοελληνική γλώσσα - Μαθηματικά Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Νεοελληνική γλώσσα - Μαθηματικά : Γ΄ Γυμνασίου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Πανδέκτης - Προέλευση και σημασία λέξεων - εκφράσεων Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Αρχαία ελληνικά και Λατινικά κείμενα : (κατατακτήριες και μεταπτυχιακές εξετάσεις φιλολογίας) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Αρχαία ελληνική γλώσσα : Κριτήρια αξιολόγησης Α΄ Γυμνασίου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Διαγωνίσματα Νεοελληνικής Γλώσσας - Εκθέσεις : Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Αρχαία ελληνικά και Λατινικά κείμενα Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Επιλογή κειμένων από τα έργα του Ισοκράτη και του Λυσία Τσουρέα Χαρτόδετο
2015 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας : Δοθέντα θέματα στην Ιστορία (θεωρ. κατ/σης) και στην Ιστορία (γεν. παιδ.) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Επιλογή κειμένων από τα έργα του Δημοσθένη, Αισχίνη και Λυκούργο Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Επιλογή κειμένων από τα έργα των Αττικών Ρητόρων Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Ιστορία Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου (565-1815) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά κείμενα Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Σοφοκλέους Αντιγόνη και Κριτήρια Αξιολόγησης Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Προτεινόμενα - Δοθέντα θέματα (θεωρ. κατ/σης - γεν. παιδείας) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Προτεινόμενα - Δοθέντα θέματα (θεωρ. κατ/σης - γεν. παιδείας) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Αδίδακτα αρχαία ελληνικά θέματα - Λυσίου υπέρ Μαντιθέου : Κριτήρια αξιολόγησης Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Κριτήρια αξιολόγησης Νεοελληνικής Γλώσσας : Δοθέντα θέματα - Γλωσσικές ασκήσεις Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2014 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Θουκυδίδη τ.Στ΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Επική ποίηση (Όμηρος-Ησίοδος) τ.Α΄ Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2014 Επική ποίηση (Όμηρος-Ησίοδος) τ.Β΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Θεματογραφία αρχ. ελληνικών θεμάτων τ.Ε΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Θεματογραφία αρχ. ελληνικών θεμάτων τ.Στ΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Θεματολόγιο αρχ. ελληνικών κειμένων τ.Γ΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Θεματολόγιο αρχ. ελληνικών κειμένων τ.Δ΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Λατινική θεματογραφία τ.Γ΄ Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2014 Λατινική θεματογραφία τ.Δ΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Μεσαιωνική φιλολογία (Sequentiae) τ.Α΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Νεοελληνική γλώσσα - Μαθηματικά τ.Α΄, Γ΄ Γυμνασίου - Α΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Παράλληλα αδίδακτα/διδαγμένα κείμενα Νεοελ. Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου τ.Α΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Προαγωγικές εξετάσεις Β΄ Λυκείου στα αρχ. ελληνικά κείμενα τ.Α΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Προαγωγικές εξετάσεις Β΄ Λυκείου στα αρχ. ελληνικά κείμενα τ.Β΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Α΄ Λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Προτεινόμενα θέματα για τις Προαγωγικές εξετάσεις Β΄ Λυκείου τ.Α΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Τράπεζα θεμάτων Β΄ Λυκείου τ.Α΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2014 Τράπεζα θεμάτων Β΄ Λυκείου τ.Β΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2013 Δοκιμασία μαθητών : Πρότυπα & Πειραματικά (Λύκεια) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Δοκιμασία μαθητών : Πρότυπα & Πειραματικά (Γυμνάσια) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Δοκιμασία μαθητών : Πρότυπα & Πειραματικά (Γυμνάσια) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Θουκυδίδη τ.Γ΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2013 Θεματογραφία αρχ. ελληνικών θεμάτων τ.Δ΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2013 Θεματολόγιο αρχ. ελληνικών κειμένων τ.Β΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2013 Κριτήρια αξιολόγησης : [Νεοελ/κή Γλώσσα - Γλωσσικές ασκήσεις] - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Κριτήρια αξιολόγησης [Λατινικά] - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Νεοελληνική Λογοτεχνία : (Ποίηση - Πεζογραφία) Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Κριτήρια αξιολόγησης : [Ξενοφώντος Ελληνικά, Θουκυδίδου Ιστορία] - Α΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Αρχαία ελλ. Ποίηση : Κατατακτήριες φιλολογίας Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Αδίδακτα Αρχ. Ελλ. Κείμενα : Β΄ - Γ΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Θουκυδίδη Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Θουκυδίδη Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Θεματογραφία Αρχ. Ελλ. Θεμάτων Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Θεματολόγιο Αρχ. Ελλ. Θεμάτων Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Παράλληλα αδίδακτα/διδαγμένα κείμενα Νεοελ/κής - Α΄ Λυκείου Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Θεματογραφία Αρχ. Ελλ. Θεμάτων Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Θεματογραφία Αρχ. Ελλ. Θεμάτων Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Τράπεζα θεμάτων Α΄ Λυκείου τ.Α΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2013 Φιλοσοφικός λόγος Γ΄ Λυκείου τ.Α΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Απουλήιου μεταμορφώσεις ή χρυσός γάιδαρος : Βιβλίο 11ο Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Αττικοί ρήτορες : Λυσίας (Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία - κατά Διογείτονος). Δημοσθένης (Περί συμμοριών - Περί συντάξεως) Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Βιργιλίου Αινειάδα : Βιβλίο 2ο Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Ελληνιστική ποίηση : Καλλιμάχου ύμνοι, αίτια, ακόντιος και Κυδίππη, επιγράμματα, Θεοκρίτου ειδύλλια, επιγράμματα, Μόσχου του Σικελιώτη ειδύλλια Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Επιλογή δοθέντων αδίδακτων αρχαίων ελληνικών θεμάτων Β΄ - Γ΄ λυκείου 1948 - 2012 Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Κριτήρια αξιολόγησης - Διαγωνίσματα Α΄ γυμνασίου : Στη νεοελληνική γλώσσα, στη νεοελληνική λογοτεχνία και στην αρχαία ιστορία: Θεωρία - Ασκήσεις στη νεοελληνική γραμματική και στο συντακτικό Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Κριτήρια αξιολόγησης - Διαγωνίσματα Β΄ γυμνασίου : Στη νεοελληνική γλώσσα, στη νεοελληνική λογοτεχνία και στη μεσαιωνική και νεότερη ιστορία: Θεωρία - Ασκήσεις στη νεοελληνική γραμματική και στο συντακτικό Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Κριτήρια αξιολόγησης - Διαγωνίσματα Γ΄ γυμνασίου : Στη νεοελληνική γλώσσα, στη νεοελληνική λογοτεχνία και στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία: Θεωρία - Ασκήσεις στη νεοελληνική γραμματική και στο συντακτικό Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Λουκρήτιος Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Μεταγενέστερη γραμματεία - Αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα Τσουρέα Χαρτόδετο
2012 Παράλληλα αδίδακτα / διδαγμένα κείμενα στη νεοελληνική λογοτεχνία Α΄ λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 ΑΤΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ Τ. Α΄ Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Αρχαία ελληνικά θέματα Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Αττικοί ρήτορες : Λυσίας (Υπέρ αδυνάτου). Ισοκράτους λόγοι (Περί ειρήνης, Πανηγυρικός, Αρεοπαγιτικός, Παναθηναϊκός). Αισχίνου λόγοι (κατά Κτησιφώντος, κατά Τιμάρχου) Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΑΙΝΕΙΑΔΑ (ΒΙΒΛΙΟ 4ο) Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Βιργιλίου Αινειάδα : Βιβλίο 4ο Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Βιργιλίου Αινειάδα : Βιβλίο 1ο Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Εκλεκτά κείμενα από την Ιστορία του Ηροδότου : Κλειώ (1), Θάλεια (3), Ερατώ (6) Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Επική ποίηση : Ηρωικό έπος: Ομήρου Ιλιάδα - Οδύσσεια. Διδακτικό έπος: Ησιόδου Θεογονία - Έργα και ημέρες Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Κριτήρια αξιολόγησης Α΄ λυκείου : Στην έκφραση - έκθεση, στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας και στην ιστορία (του αρχαίου κόσμου) Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Κριτήρια αξιολόγησης Β΄ λυκείου : Στην έκφραση - έκθεση, στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, στην ιστορία (του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσμου 565-1815) και στην Αντιγόνη του Σοφοκλή Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Τ. Β΄ Τσουρέα Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Λατινικά Β΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Λατινική θεματογραφία : Αντίστροφο - αδίδακτο λατινικό κείμενο: Ιουλίου Καίσαρα: Περί του εμφυλίου πολέμου (1,33 - 2,22), Περί του Γαλατικού πολέμου Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Νεοελληνική γλώσσα Γ΄ λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2011 Ρωμαϊκή ελεγειακή ποίηση : Κάτουλλου: Ωδές (68 και 76). Οβιδίου: Αντιφάρμακα του έρωτα. Προπερτίου: Ελεγείες (βιβλία 1-4) Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κριτήρια αξιολόγησης Α΄ γυμνασίου : Θεωρία, διαγωνίσματα γραμματικής και συντακτικού της αρχαίας ελληνικής Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κριτήρια αξιολόγησης Γ΄ λυκείου : Αρχαίων ελληνικών, αρχαίων ελληνικών θεμάτων, λατινικών: Δοθέντα θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Λατινικά Γ΄ λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Ομήρου Ιλιάδα : Μετάφραση - σχολιασμός απ' όλες τις ραψωδίες Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Ομήρου Ιλιάς : Ραψωδίες Α, Ι, Λ, Π, Σ, Τ, Ω Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος : Για τους φοιτητές, τους φιλολόγους και τους βιβλιόφιλους Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Τα επιτεύγματα του θεϊκού Αυγούστου. Βιργιλίου Αινειάδα βιβλίο Δ΄ : Γραμματική και συντακτικό της λατινικής γλώσσας Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κριτήρια αξιολόγησης Γ΄ λυκείου : Νεοελληνικής γλώσσας γενικής παιδείας, ιστορίας γενικής παιδείας, Επιταφίου του Περικλή γενικής παιδείας: Δοθέντα θέματα εκθέσεων (1949-1999) και απολυτηρίων εξετάσεων (2000-2011) Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κριτήρια αξιολόγησης Γ΄ λυκείου : Νεοελληνικής ιστορίας θεωρητικής κατεύθυνσης, νεοελληνικής λογοτεχνίας θεωρητικής κατεύθυνσης, νεοελληνικής γλώσσας γενικής παιδείας: Δοθέντα θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Λυσίας Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία. Δήμου καταλύσεως απολογία Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών κειμένων Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών κειμένων Τσουρέα Χαρτόδετο
2010 Κορνήλιου Νέπωτα βίοι : Παυσανίας, Αττικός, Κάτωνας, Αμίλκας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Αισχύλου Ευμενίδες Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Σοφοκλέους "Αντιγόνη": Κριτήρια αξιολόγησης, δοθέντα θέματα Β΄ενιαίου λυκείου γενικής παιδείας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2009 Σενέκα Περί συντομίας της ζωής : Γραμματική και συντακτικό της λατινικής γλώσσας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Τίτου Λίβιου, Από την κτίση της Ρώμης. Λατινική θεματογραφία : Επιλογή από τα βιβλία 1 και 3: Ευθύ και αντίστροφο κείμενο Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Κριτήρια αξιολόγησης, θεωρία, διαγωνίσματα γραμματικής και συντακτικού της αρχαίας ελληνικής Γ΄ γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ γενικού λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Αρχαϊκή λυρική ποίηση : Καλλίνος, Τυρταίος, Μίμνερμος, Σόλων, Θέογνις, Ξενοφάνης, Αρχίλοχος, Σιμωνίδης ο Αμοργίνος, Ιππώναξ, Αλκαίος, Σαπφώ, Ανακρέων, Ίβυκος, Στησίχορος, Σιμωνίδης ο Κείος Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Αρχαϊκή χορική λυρική ποίηση : Αποσπάσματα από Βακχυλίδη (Επίνικοι), Πίνδαρο (Ολυμπιόνικοι - Πυθιόνικοι), Σιμωνίδη τον Κείο και παράλληλα κείμενα Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Ομήρου Ιλιάδα : Ραψωδία Ξ: Διός απάτη Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Ομήρου Ιλιάδα ραψωδία Γ΄ : Όρκοι, Τειχοσκοπία, Αλεξάνδρου και Μενελάου μονομαχία Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Ομήρου Ιλιάδα ραψωδία Σ΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Ομήρου Ιλιάδα ραψωδία Χ Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Ομήρου Ιλιάδα ραψωδία Ω Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Δημοσθένους υπέρ Κτησιφώντος περί του στεφάνου. Αισχίνου κατά Κτησιφώντος Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Εκλεκτά κείμενα από την ιστορία του Θουκυδίδη Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Εκλεκτά κείμενα από την ιστορία του Θουκυδίδη Τσουρέα Χαρτόδετο
2009 Εκλεκτά κείμενα από την ιστορία του Θουκυδίδη Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Άγνωστα αρχαιοελληνικά πεζά κείμενα της αττικής διαλέκτου : Για φοιτητές και φιλολόγους, για μαθητές Β΄ και Γ΄ λυκείου, για διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Άγνωστα αρχαιοελληνικά πεζά κείμενα της αττικής διαλέκτου Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Α.Σ.Ε.Π. Διαγωνισμοί για φιλολόγους : Ιστορία Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Α.Σ.Ε.Π. Διαγωνισμοί για φιλολόγους : Αρχαία ελληνικά Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Α.Σ.Ε.Π. Διαγωνισμοί για φιλολόγους : Νεοελληνική γλώσσα, νεοελληνική λογοτεχνία Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Βιργιλίου Αινειάδα. Κικέρωα Τουσκουλανές Διατριβές : Επιλογή από τα βιβλία 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12: Βιβλίο Α΄ (κεφ. 1-10) Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Δοθέντα θέματα αρχαίων ελληνικών και λατινικών : Στις γενικές εξετάσεις (1983 - 2001) και απολυτήριες εξετάσεις (2000 - 2008) Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών κειμένων Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια - Πολιτικά Γ΄ γενικού λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Ελληνιστική ποίηση : Καλλίμαχος, Απολλώνιος ο Ρόδιος, Επιγράμματα, Θεοκρίτου "Ειδύλλια", Μόσχος Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Αρχαία ελληνική γραμματολογία / γραμματεία : Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., για τους φιλολόγους, φοιτητές, μαθητές γυμνασίου και λυκείου και τους βιβλιόφιλους Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα : Πίνδαρος - Βακχυλίδης Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Εγχειρίδιο γλωσσικής διδασκαλίας Α΄ λυκείου : Ασκήσεις συντακτικού, αρχαία ελληνικά θέματα Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Επιλογή κειμένων από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Επιλογή κειμένων από τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη : Για φοιτητές και φιλολόγους, για μαθητές Β΄ και Γ΄ λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Επιλογή κειμένων από την "Κύρου Ανάβαση" του Ξενοφώντα : Για τους φοιτητές, τους μαθητές λυκείου, τους φιλολόγους και τους βιβλιόφιλους Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2008 Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις Τσουρέα Χαρτόδετο
2007 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ γυμνασίου : Διαγωνίσματα νέου τύπου και κριτήρια αξιολόγησης Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄ γυμνασίου : Διαγωνίσματα νέου τύπου και κριτήρια αξιολόγησης Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ' γυμνασίου : Διαγωνίσματα νέου τύπου και κριτήρια αξιολόγησης Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις : Βιβλίο Α΄: Για τους φοιτητές, τους μαθητές λυκείου, τους φιλολόγους και τους βιβλιόφιλους Τσουρέα Χαρτόδετο
2007 Εκθέσεις Α΄ γυμνασίου Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Εκθέσεις Β΄ γυμνασίου Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Εκθέσεις Γ΄ γυμνασίου Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Έκφραση έκθεση Γ΄ λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
2007 Διαγωνίσματα νέου τύπου και κριτήρια αξιολόγησης: Αρχαία ελληνικά Β΄ γυμνασίου Κοκοτσάκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Νεοελληνική λογοτεχνία Γ΄ γενικού λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Τσουρέα Χαρτόδετο
2007 Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2007 Έκφραση - έκθεση Α΄ γενικού λυκείου Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων : Διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π. Κοκοτσάκη Χαρτόδετο
2007 Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2006 Ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών θεμάτων Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Ανθολόγιο αρχαίων ελληνικών θεμάτων Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου : Ενότητες 8-12 Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2006 Ομήρου Ιλιάδα Α΄και Ι΄ Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Ευριπίδη Ελένη Γ΄ γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Ομήρου Ιλιάδα Β΄ γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2006 Ομήρου Οδύσσεια : Ραψωδία ε Τσουρέα Χαρτόδετο
2006 Ομήρου Οδύσσεια Α΄ γυμνασίου Τσουρέα Χαρτόδετο
2005 Έκφραση - έκθεση Β΄ ενιαίου λυκείου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Αρχαία ελληνικά θέματα Τσουρέα Χαρτόδετο
2005 Αρχαία ελληνικά θέματα : Δημοσθένους Α Ολυνθιακός Τσουρέα Χαρτόδετο
2005 Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Γλωσσικές ασκήσεις για το ενιαίο λύκειο Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Γλωσσικές ασκήσεις νεοελληνικής γλώσσας Α΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Γλωσσικές ασκήσεις νεοελληνικής γλώσσας Β΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Ηροδότου Ιστορίες Β΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Ιστορία του μεσαιωνικού και του νεότερου κόσμου (565-1815) Β' ενιαίου λυκείου : Γενικής παιδείας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ λυκείου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2005 Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ λυκείου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Έκφραση - έκθεση Γ΄ ενιαίου λυκείου : Κριτήρια αξιολόγησης, δοθέντα θέματα Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια και Πολιτικά Γ΄ λυκείου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Αρχαία ελληνικά θέματα Τσουρέα Χαρτόδετο
2004 Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. : Δοθέντα θέματα: Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο γυμνάσιο και το λύκειο: Δείγματα ερμηνευτικής προσέγγισης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Θέματα νεοελληνικής ιστορίας Γ΄ ενιαίου λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Κριτήρια αξιολόγησης στην έκφραση - έκθεση B΄ ενιαίου λυκείου : Δοθέντα θέματα: Θεματικοί κύκλοι (ενότητες 7-12) Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Κριτήρια αξιολόγησης στην έκφραση - έκθεση Γ΄ ενιαίου λυκείου : Ενότητες 13-20: Δοθέντα θέματα, θεματικοί κύκλοι Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2004 Σοφοκλέους Αντιγόνη Β΄ ενιαίου λυκείου : Γενικής παιδείας: Κριτήρια αξιολόγησης, δοθέντα θέματα Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Ανθολόγιο Αρχαία Ελλάδα ο τόπος και οι άνθρωποι Β΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Αριστοφάνη Όρνιθες Γ΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Θουκυδίδου Ιστορια Σικελικά Α΄ ενιαίου λυκείου : 6, 30-32, 7, 75-77 και 7, 84-87: Κριτήρια αξιολόγησης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Ιστορία νεότερη και σύγχρονη Γ΄ ενιαίου λυκείου : 1821-1949: Γενικής παιδείας Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Κριτήρια αξιολόγησης και θεματικοί κύκλοι Α΄ λυκείου : Στην έκφραση - έκθεση: Ενότητες 1 - 6 Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2003 Ομήρου Ιλιάδα Α΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Έργα αττικών συγγραφέων : Νέα σειρά για τους φιλολόγους, τους φοιτητές και τους υποψηφίους των ΑΕΙ Τσουρέα Χαρτόδετο
2002 Αδίδακτα κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων Β΄ και Γ΄ ενιαίου λυκείου : 56 αδίδακτα κείμενα σύμφωνα με το νέο πνεύμα των εξετάσεων: Θεωρητικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ποίησης Β΄ ενιαίου λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Κριτήρια αξιολόγησης Ξενοφώντος Ελληνικά Α΄ λυκείου : Ολόκληρη η διδακτέα ύλη σε 20 κριτήρια αξιολόγησης: Ασκήσεις εμπέδωσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Κριτήρια αξιολόγησης στα αρχαία ελληνικά Γ΄ ενιαίου λυκείου : Θεωρητικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Κριτήρια αξιολόγησης στα ρητορικά κείμενα και στην αρχαϊκή λυρική ποίηση : Β΄ Ενιαίου λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Νεοελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2002 Ομήρου Οδύσσεια Α΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου : Ενότητες 1-9 Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου : Ενότητες 9-18 Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου : Ενότητες 1-8 Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Αρχαία ελληνική γλώσσα Γ΄ γυμνασίου : Ενότητες 1-7 Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Ευριπίδη Ελένη Γ΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Νεοελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2001 Νεοελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
1997 Ξενοφώντος Ελληνικά Α΄ ενιαίου λυκείου Τσουρέα Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνα ο υπέρ του Μάρκου Μαρκέλλου λόγος : Για τους φοιτητές, καθηγητές και βιβλιόφιλους Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Μάρκου Τυλλίου Κικέρωνα ο υπέρ του Μάρκου Μαρκέλλου λόγος : Για τους φοιτητές, καθηγητές και βιβλιόφιλους Παπαδήμας Δημ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα