Τσιώλης, Γιώργος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Επιστήμες της Εκπαίδευσης : Ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2014 Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2014 Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα Συγγραφέας Κριτική EPUB
2013 Βιογραφικές (ανα)κατασκευές στην ύστερη νεωτερικότητα : Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της βιογραφικές έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες Μετάφραση, Επιμέλεια Νήσος Χαρτόδετο
2013 Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια : Όψεις ενός εμμένοντος κινδύνου Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Οι κοινωνικές επιστήμες στον 21ο αιώνα : Επίμαχα θέματα και προκλήσεις Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Ερευνητικές υποδομές και δεδομένα στην εμπειρική κοινωνική έρευνα : Ζητήματα καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων Συγγραφέας, Επιμέλεια Νήσος Χαρτόδετο
2010 Ποιοτικές μέθοδοι στην έρευνα της κοινωνικής εργασίας Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2010 Η έρευνα του φύλου στην Ελλάδα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου των κοινωνικών επιστημών Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2006 Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις : Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2005 Ιστορικά μεταλλεία στο Αιγαίο : 19ος - 20ός αιώνας: Επιστημονικό συνέδριο: Μήλος, 3-5 Οκτωβρίου 2003 Εισήγηση Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Χαρτόδετο
1997 Τρόποι σκέψης και βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας : Μια εισαγωγή Μετάφραση Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Επιστήμες της Εκπαίδευσης : Ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2014 Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα Κριτική Χαρτόδετο
2014 Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα Κριτική EPUB
2013 Ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια : Όψεις ενός εμμένοντος κινδύνου Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Οι κοινωνικές επιστήμες στον 21ο αιώνα : Επίμαχα θέματα και προκλήσεις Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Ερευνητικές υποδομές και δεδομένα στην εμπειρική κοινωνική έρευνα : Ζητήματα καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων Νήσος Χαρτόδετο
2010 Ποιοτικές μέθοδοι στην έρευνα της κοινωνικής εργασίας Τόπος Χαρτόδετο
2010 Η έρευνα του φύλου στην Ελλάδα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου των κοινωνικών επιστημών Κριτική Χαρτόδετο
2006 Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις : Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική ποιοτική έρευνα Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Βιογραφικές (ανα)κατασκευές στην ύστερη νεωτερικότητα : Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της βιογραφικές έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες Νήσος Χαρτόδετο
1997 Τρόποι σκέψης και βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας : Μια εισαγωγή Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Βιογραφικές (ανα)κατασκευές στην ύστερη νεωτερικότητα : Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της βιογραφικές έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες Νήσος Χαρτόδετο
2011 Ερευνητικές υποδομές και δεδομένα στην εμπειρική κοινωνική έρευνα : Ζητήματα καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάλυσης κοινωνικών δεδομένων Νήσος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2005 Ιστορικά μεταλλεία στο Αιγαίο : 19ος - 20ός αιώνας: Επιστημονικό συνέδριο: Μήλος, 3-5 Οκτωβρίου 2003 Εισήγηση Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Χαρτόδετο