Από την κοινωνική ευπάθεια στον κοινωνικό αποκλεισμό
Διαδικασίες και χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισμού στον Νομό Κυκλάδων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87575-6-1
Καμπύλη, Αθήνα, 2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 340 σελ.
Περιγραφή

Η ένταση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού κατά τα τελευταία χρόνια σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. δε θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορα τα συνδικάτα. Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, η φτώχεια και οι αδυναμίες άσκησης των κοινωνικών δικαιωμάτων από μεγάλα τμήματα του εργατικού δυναμικού, συνιστούν ένα πλέγμα σχέσεων το οποίο επιδεινώνει τη θέση των εργαζομένων και εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες. Πολλές φορές ο κοινωνικός αποκλεισμός καταδικάζεται με ιδεολογικούς και πολιτικούς αφορισμούς, που όμως δεν αρκούν για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απορρέουν από αυτόν.

Η επιστημονική έρευνα είναι αυτή που αποκαλύπτει τις αιτίες και τους παράγοντες που επιδρούν στην έξαρση ή την εξάλειψη ενός κοινωνικού προβλήματος και συνεπώς αποτελούν προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αντιμετώπισής του.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, από την ίδρυση του δραστηριοποιείται συστηματικά στο πεδίο, εκτός των άλλων, της μελέτης και της παρακολούθησης του κοινωνικού αποκλεισμού στη χώρα μας.

Η συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, αποτέλεσε το έναυσμα για την πραγματοποίηση μίας σε βάθος έρευνας πεδίου του κοινωνικού αποκλεισμού, της οποίας τα αποτελέσματα και τα επιστημονικά ευρήματα έχουν γενικότερη αξία και αποτελούν πολύτιμα υλικά για το σχεδιασμό παρεμβάσεων αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, αποκάλυψε τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας των Επιστημονικών Φορέων, των Συνδικάτων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ελπίζοντας ότι η έρευνα θα επιτύχει το στόχο της, η διοίκηση του ΙΝΕ και η ερευνητική ομάδα θα θεωρήσουν θετική συμβολή την κατάθεση παρατηρήσεων αλλά και διαφορετικών προσεγγίσεων σχετικά με τη μεθοδολογία και την ανάλυση των πτυχών του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως αυτά αναδεικνύονται από την έρευνα του φαινομένου στην περιοχή των Κυκλάδων.

Add: 2022-07-21 13:50:46 - Upd: 2024-04-29 16:27:09