Παπαδοπούλου, Δέσποινα, 1964-
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2018 Κοινωνική Πολιτική Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2017 Φιλοσοφικές και πολιτικές διαστάσεις της κοινωνικής συνοχής Εισαγωγή Τόπος Χαρτόδετο
2017 Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα της κρίσης Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2013 Εργασία και κοινωνικές ανισότητες Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2013 Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα Συγγραφέας, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Κοινωνιολογία του αποκλεισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2008 Η κοινωνική ενσωμάτωση Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Συγγραφέας, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Περιβάλλον και κοινωνία Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Συγγραφέας Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
2002 Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους Μετάφραση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2002 Κοινωνικός αποκλεισμός Επιμέλεια Αρμός Χαρτόδετο
2000 Η κοινωνία των πολιτών Μετάφραση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τόπος Χαρτόδετο
2018 Κοινωνική Πολιτική Διόνικος Χαρτόδετο
2017 Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα της κρίσης Τόπος Χαρτόδετο
2013 Εργασία και κοινωνικές ανισότητες Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2013 Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Κοινωνιολογία του αποκλεισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης Τόπος Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα Κριτική Χαρτόδετο
2008 Η κοινωνική ενσωμάτωση Κριτική Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2002 Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Η κοινωνία των πολιτών Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα Κριτική Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Περιβάλλον και κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Κοινωνικός αποκλεισμός Αρμός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Φιλοσοφικές και πολιτικές διαστάσεις της κοινωνικής συνοχής Εισαγωγή Τόπος Χαρτόδετο