Παπαδοπούλου, Δέσποινα, 1964-
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : Αδιέξοδα και λύσεις Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2018 Κοινωνική Πολιτική Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2017 Φιλοσοφικές και πολιτικές διαστάσεις της κοινωνικής συνοχής : Νέες κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική πολιτική Εισαγωγή Τόπος Χαρτόδετο
2017 Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα της κρίσης Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2013 Εργασία και κοινωνικές ανισότητες : Προσωπικές υπηρεσίες και υπηρετικό δυναμικό Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2013 Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα : Τόμος - αφιέρωμα στον κοινωνιολόγο Δημήτρη Γ. Τσαούση Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Κοινωνιολογία του αποκλεισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης : Η διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού και η αδυναμία συμμετοχής στα κοινωνικά δικαιώματα υπό συνθήκες κρίσης Συγγραφέας Τόπος Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα : Εργασία, εκπαίδευση, ταυτότητες Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Κριτική Χαρτόδετο
2008 Η κοινωνική ενσωμάτωση : Μια σύγχρονη προσέγγιση Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Περιβάλλον και κοινωνία : Μύθοι και πραγματικότηττα Επιμέλεια κειμένου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Συγγραφέας Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
2003 Από την κοινωνική ευπάθεια στον κοινωνικό αποκλεισμό : Διαδικασίες και χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισμού στον Νομό Κυκλάδων Επιμέλεια κειμένου Καμπύλη Χαρτόδετο
2003 Μεταναστευτικές τάσεις και ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική Συγγραφέας Καμπύλη Χαρτόδετο
2002 Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους : Ανάλυση των δημόσιων πολιτικών Μετάφραση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2002 Κοινωνικός αποκλεισμός : Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε...: Εισηγήσεις τριήμερου συνεδρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο 16, 17, 18 Μαΐου 1999 Επιμέλεια κειμένου Αρμός Χαρτόδετο
2000 Η κοινωνία των πολιτών : Δοκίμιο πάνω στην ιδέα του σύγχρονου έθνους Μετάφραση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : Αδιέξοδα και λύσεις Τόπος Χαρτόδετο
2018 Κοινωνική Πολιτική Διόνικος Χαρτόδετο
2017 Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα της κρίσης Τόπος Χαρτόδετο
2013 Εργασία και κοινωνικές ανισότητες : Προσωπικές υπηρεσίες και υπηρετικό δυναμικό Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2013 Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα : Τόμος - αφιέρωμα στον κοινωνιολόγο Δημήτρη Γ. Τσαούση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Κοινωνιολογία του αποκλεισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης : Η διάρρηξη του κοινωνικού δεσμού και η αδυναμία συμμετοχής στα κοινωνικά δικαιώματα υπό συνθήκες κρίσης Τόπος Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα : Εργασία, εκπαίδευση, ταυτότητες Κριτική Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
2003 Μεταναστευτικές τάσεις και ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική Καμπύλη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2002 Η ανάλυση των πολιτικών του κράτους : Ανάλυση των δημόσιων πολιτικών Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Η κοινωνία των πολιτών : Δοκίμιο πάνω στην ιδέα του σύγχρονου έθνους Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Κοινωνιολογία και κοινωνικός μετασχηματισμός στη σύγχρονη Ελλάδα : Τόμος - αφιέρωμα στον κοινωνιολόγο Δημήτρη Γ. Τσαούση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα : Εργασία, εκπαίδευση, ταυτότητες Κριτική Χαρτόδετο
2008 Η κοινωνική ενσωμάτωση : Μια σύγχρονη προσέγγιση Κριτική Χαρτόδετο
2006 Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Περιβάλλον και κοινωνία : Μύθοι και πραγματικότηττα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Από την κοινωνική ευπάθεια στον κοινωνικό αποκλεισμό : Διαδικασίες και χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισμού στον Νομό Κυκλάδων Καμπύλη Χαρτόδετο
2002 Κοινωνικός αποκλεισμός : Για τους ανθρώπους που παραμερίζουμε...: Εισηγήσεις τριήμερου συνεδρίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο 16, 17, 18 Μαΐου 1999 Αρμός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Φιλοσοφικές και πολιτικές διαστάσεις της κοινωνικής συνοχής : Νέες κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική πολιτική Εισαγωγή Τόπος Χαρτόδετο