Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-256-587-2
Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, 5/2004
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 24.34 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 580 γρ, 517 σελ.
Περιγραφή

Ο παγκόσμιος πλούτος σήμερα εγγίζει πρωτόγνωρα για την ανθρωπότητα επίπεδα. Ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού του πλανήτη στερείται βασικούς πόρους για την επιβίωσή του. Με τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, την κατάρρευση των κεϋνσιανού τύπου μακροοικονομικών πολιτικών και την ενίσχυση του νεοφιλελευθερισμού, οι ανισότητες και η φτώχεια αυξήθηκαν με γοργό ρυθμό παγκοσμίως. Το 1960 το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού του πλανήτη διέθετε εισόδημα κατά 30 φορές μεγαλύτερο από αυτό του φτωχότερου 20% σήμερα η αναλογία είναι 74 προς 1. Περίπου 1 δις. πληθυσμού της Γης ζουν με λιγότερο 1$ ημερησίως (και πάνω από 2 δις. με λιγότερα από 2$ ημερησίως), αδυνατούν να αντιμετωπίσουν κύριες διατροφικές ανάγκες, στερούνται βασικές συνθήκες υγιεινής, καθώς και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στις 15 χώρες της Ε.Ε. περίπου 60 εκατ. πληθυσμού ζουν σε συνθήκες σχετικής φτώχειας, και μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Πορτογαλία παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας. Τα κρίσιμα ζητήματα της ανισότητας και φτώχειας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο - καθώς και τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού- αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος τόμου.
«Από το Μανιφέστο για την ανάπτυξη διεθνούς δράσης ενάντια στην φτώχεια:
-Να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν προγράμματα για την εκπλήρωση του θεμελιώδους δικαιώματος για κοινωνική ασφάλεια (Άρθρο 22 της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).
-Να κατοχυρωθεί νομικά το δικαίωμα για ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης διεθνώς ( Άρθρο 25 της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).
-Να καθιερωθεί και να εφαρμοστεί συστηματικά μια διεθνής γραμμή φτώχειας (με βάση τους ορισμούς της απόλυτης και συνολικής φτώχειας που συμφωνήθηκαν στην Παγκόσμια Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για την Κοινωνική Ανάπτυξη του 1995)» (Peter Townsend and David Gordon, Ιούλιος 2002)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Μαρία Πετμεζίδου και Χρίστος Παπαθεοδώρου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο διάλογος για την παγκόσμια φτώχεια
Μαρία Πετμεζίδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η παγκόσμια φτώχεια στα τέλη του 20ου αιώνα
Michel Chossudovsky
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Για μια αναθεώρηση της διεθνούς κοινωνικής πολιτικής ενάντια στη φτώχεια
Peter Townsend
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη μέτρηση της οικονομικής ανισότητας: τι επίδραση έχουν οι εναλλακτικές παραδοχές και ερμηνείες;
Χρίστος Παπαθεοδώρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και η νέα ντυρκεμιανή ηγεμονία
Ruth Levitas
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Τι είναι κοινωνικός αποκλεισμός;
Ruth Levitas
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Συγκριτική αξιολόγηση του κοινωνικού χώρου, άσκηση πολιτικής και νέα διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Caroline de la Porte, Philippe Pochet, Graham Room
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ανισότητα, φτώχεια και αναδιανομή μέσω των κοινωνικών μεταβιβάσεων: η Ελλάδα σε συγκριτική προοπτική
Χρίστος Παπαθεοδώρου και Μαρία Πετμεζίδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Η φύση του κοινωνικού αποκλεισμού στην ελληνική κοινωνία
Δέσποινα Παπαδοπούλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Ανεργία, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ελλάδα
Μαρία Καραμεσίνη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Οργανωτική κουλτούρα και κοινωνικός αποκλεισμός
Κούλα Κασιμάτη, Ιωάννης Ψημμένος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Πολιτικές κατά της φτώχειας στη Νότια Ευρώπη
Μάνος Ματσαγγάνης, Maurizio Ferrera, Luis Capucha, Luis Moreno
Βιογραφικά συγγραφέων