Εργασία και κοινωνικές ανισότητες
Προσωπικές υπηρεσίες και υπηρετικό δυναμικό
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-221-558-6
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 3/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 16.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 409 γρ, 295 σελ.
Περιγραφή

`ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ - BABY SITTER
Κοπέλα ήρεμη, ευγενική και εργατική, ζητείται από τη γύρω περιοχή για φροντίδα παιδιών και οικιακές εργασίες, να ομιλεί ελληνικά ή αγγλικά. Η εργασία είναι με συγκεκριμένο ημερήσιο ωράριο ή με εσωτερική διαμονή. Είναι απαραίτητες οι συστάσεις.`

Αγγελίες σαν την παραπάνω αντανακλούν μια από τις χαρακτηριστικότερες μορφές εργασίας και απασχόλησης στη σύγχρονη κοινωνία. Ωστόσο η γνώση μας όσον αφορά τις διαδικασίες που σπρώχνουν και εγκλωβίζουν τους εργαζόμενους σε ίδιες ή παρόμοιες προσωπικές υπηρεσίες είναι περιορισμένη. Ακόμη πιο περιορισμένη είναι η γνώση μας για την φύση αυτών των εργασιών και τη συλλογική δράση των ανθρώπων που απασχολούνται σε αυτές.
Στις μελέτες του παρόντος τόμου αναλύονται οι διαδικασίες που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο εργατικό δυναμικό στις προσωπικές υπηρεσίες και οδηγούν στην υπηρετικότητα όσων εργάζονται σε αυτές. Εξετάζονται οι σχέσεις που συμβάλλουν στην `επιλογή` της εργασίας, τις μορφές απασχόλησης, τον καταμερισμό των καθηκόντων, τον έλεγχο της εργασίας και τις μεθόδους αναπαραγωγής της. Είναι, θα έλεγε κανείς, ένα επιστημονικό ταξίδι αναζήτησης εκείνων των παραμέτρων που συνθέτουν τις προσωπικές υπηρεσίες και την κουλτούρα της υπηρετικότητας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Ιορδάνης Ψημμένος
1. Η κοινωνία και ο πολιτισμός της 'υποτιμημένης' εργασίας: Από την ψυχοθυγατέρα, τη δουλεύτρα, την υπηρέτρια και τη γυναίκα στην αλλοδαπή οικιακή βοηθό
Κωνσταντίνα Μπάδα - Έφη Αργυρού
2. Οι δυναμικές της σχέσης εργοδότριας και οικιακής εργάτριας
Ποθητή Χαντζαρούλα
3. Οι κοινωνιολογικές έρευνες της οικιακής εργασίας στην Ελλάδα
Νικόλαος Ξυπολυτάς - Daria Lazarescu
4. Η κοινωνική κατασκευή του αποκλεισμού και της ένταξης στα χαμηλού κύρους επαγγέλματα στην Ελλάδα: Η περίπτωση των οικονομικών μεταναστών
Δέσποινα Β. Παπαδοπούλου
5. Μετανάστριες μητέρες και στρατηγικές βελτίωσης της διαβίωσης των 'διεθνικών' οικογενειών
Κατερίνα Βασιλικού
6. Οι επιπτώσεις της χαμηλού κύρους εργασίας στην εργασιακή οργάνωση και αντιπροσώπευση των μεταναστών: Οι περιπτώσεις έξι μεταναστευτικών ομάδων στην Αθήνα
Θεόδωρος Φούσκας
Βιογραφικά συγγραφέων