Η έρευνα του φύλου στην Ελλάδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1339-6
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.16 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 581 γρ, 269 σελ.
Περιγραφή

Ο συλλογικός αυτός τόμος φιλοδοξεί να δώσει μια εικόνα των κυριότερων προσεγγίσεων στην έρευνα για το κοινωνικό φύλο, όπως χρησιμοποιούνται από ερευνήτριες/-ές στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι να καταδείξει το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την έρευνα του φύλου στην Ελλάδα από διαφορετικούς κοινωνικούς επιστήμονες σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Επίσης, να επισημάνει την ποικιλία των μεθόδων τις οποίες οι ερευνήτριες/-ές χρησιμοποιούν και συχνά συνδυάζουν προκειμένου να παράγουν χρήσιμα αποτελέσματα.

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:
- Γιώτα Παπαγεωργίου: "Ερευνώντας το φύλο: μερικές παρατηρήσεις"
- Χριστίνα Κωνσταντινίδου: "Το κείμενο, το συγκείμενο και το κοινωνικό φύλο στις σπουδές των Μέσων"
- Δήμητρα Παπαδοπούλου: "Η κατασκευή της έμφυλης πραγματικότητας: η Ανάλυση Λόγου μέσα από την οπτική του φύλου"
- Γιώργος Τσιώλης: "Η βιογραφική προσέγγιση στην έρευνα του φύλου"
- Άννα Βιδάλη: "Η επίδραση της Φεμινιστικής Θεωρίας στη Μεθοδολογία των Ιστοριών Ζωής"
- Βούλα Τάκη: "Χρησιμοποιώντας την Grounded Theory στη φεμινιστική έρευνα"
- Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου: " Φεμινιστική Ανάλυση Συνομιλίας και Ανάλυση Κατηγοριοποίησης: δύο προσεγγίσεις για τη μελέτη γλώσσας και φύλου"
- Ειρήνη Χιωτάκη-Πούλου: "Η κατασκευή του φύλου και της έμφυλης υποκειμενικότητας από τον πολιτικό λόγο: η εφαρμογή Ανάλυσης Λόγου σε πρακτικά συνεδριάσεων του ελληνικού κοινοβουλίου"
- Άννα Λυδάκη: "Τσούπρες, βασιλοπούλες, μάγισσες... Η γυναίκα στα Παραμύθια του λαού μας"
- Μαρίζα Λεγάκη: "Το κοινωνικο-πολιτικό περιεχόμενο της εμφυλοποίησης διαμέσου της κούκλας Μπάρμπι: μια μελέτη περίπτωσης με τη χρήση του Ποιοτικού Μεθοδολογικού Παραδείγματος"
- Νίκολ Χόφμανν: "Το κοινωνικό φύλο στην ανθρωπολογική έρευνα"
- Μάριος Βρυωνίδης: "Κοινωνικό φύλο και συμφιλίωση ιδιωτικού και δημόσιου χώρου: θεωρητικές διασαφηνίσεις και εμπειρικά παραδείγματα από μίκρο- και μάκρο-κοινωνιολογικές προσεγγίσεις"