Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
  •  
  • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς: 174 εγγραφές
  • Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος: 7 εγγραφές
Διεύθυνση
Αγγέλου Γέροντα 6
105 58 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3256922
Fax
Email
piop@piraeusbank.gr
Website
Ιστορικό
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υποστηρίζει τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, με έμφαση στην παραδοσιακή βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία. Παράλληλα, προωθεί τη σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον και με την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι εκδόσεις είναι μια από τις βασικές δραστηριότητες του ΠΙΟΠ, μαζί με τη λειτουργία Δικτύου Θεματικών Μουσείων στην ελληνική περιφέρεια, τη διατήρηση Ιστορικού Αρχείου και Βιβλιοθήκης στην Αθήνα, το ερευνητικό έργο, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις πολιτιστικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Το εκδοτικό έργο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς εστιάζει στην καταγραφή και αποτύπωση της υλικής και άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, του προβιομηχανικού και βιομηχανικού κόσμου, των τεχνικών και της τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι εκδόσεις του ιδρύματος καλύπτουν μεταξύ άλλων τα πεδία:
• Αρχιτεκτονική, Μουσειολογία, Πολιτιστική Διαχείριση
• Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία
• Πολιτισμός, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
• Θεματικές που απορρέουν από το Δίκτυο Μουσείων ΠΙΟΠ
• Βιβλία για παιδιά και εφήβους
• Πρακτικά συνεδρίων
Ειδικότερα, οι εκδόσεις του ΠΙΟΠ περιλαμβάνουν βιβλία για παιδιά και εφήβους, με πεδία αναφοράς κυρίως τις θεματικές του Δικτύου Μουσείων του Ιδρύματος, καθώς και εκπαιδευτικούς φακέλους που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και σε σχολικές ομάδες. Το έντυπο αυτό υλικό, που εναρμονίζεται με τις σύγχρονες μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές και λειτουργεί υποστηρικτικά για τις επισκέψεις σχολικών ομάδων στο Δίκτυο Μουσείων του Ιδρύματος, διατίθεται δωρεάν. Ορισμένες εκδόσεις είναι δίγλωσσες, ενώ επιλεγμένοι τίτλοι κυκλοφορούν και μεταφρασμένοι (κυρίως στα αγγλικά). Τέλος, σημαντικός αριθμός τίτλων του ΠΙΟΠ έχει ενταχθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων «Εύδοξος».  


Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες