Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
  • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς: 145 τίτλοι
Διεύθυνση
Αγγέλου Γέροντα 6,
105 58 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3218105 , 210 3218015
Fax
210 3218145
Email
piop@piraeusbank.gr