Οι κοινωνικές επιστήμες στον 21ο αιώνα
Επίμαχα θέματα και προκλήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9405-68-3
Πεδίο, Αθήνα, 12/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.76 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 640 σελ.
Σύντομη περιγραφή
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΕ Ε-ΒΟΟΚ
Περιγραφή

Ο παρών συλλογικός τόμος περιλαμβάνει κείμενα από διαφορετικούς κλάδους των κοινωνικών επιστημών (οικονομική επιστήμη, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, ψυχολογία) τα οποία κατανέμονται σε οκτώ θεματικές ενότητες: (1) θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα των κοινωνικών επιστημών. (2) Θέματα της πολιτικής οικονομίας. (3) Η κοινωνιολογία απέναντι στις νέες προκλήσεις. (4) Θεωρητικές και εμπειρικές έρευνες στην ψυχολογία. (5) Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες προκλήσεις στις απαρχές του 21ου αιώνα. (6) Πολιτική κουλτούρα και δημόσια σφαίρα. (7) Πολιτικές νομιμοποίησης και αμφισβήτηση. (8) Πολιτικές περιβάλλοντος και υγείας. Οι μελέτες αντανακλούν τη μεγάλη ποικιλία και πολυμορφία τόσο των θεμάτων που γίνονται αντικείμενο έρευνας από διαφορετικές οπτικές γωνίες και ειδικότητες στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών σήμερα, όσο και των αντίστοιχων θεωρητικών, μεθοδολογικών και επιστημολογικών προσεγγίσεών τους στις αρχές του 21ου αιώνα. Στη βάση των προσεγγίσεων αυτών αναδεικνύονται πολλές από τις προκλήσεις και τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην παρούσα ιστορική συγκυρία οι κοινωνικοί επιστήμονες.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Αθανάσιου Παπαδόπουλου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μ. Δαφέρμος, Μ. Σαματάς, Μ. Κουκουριτάκης & Σ. Χιωτάκης
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. Πού οδεύουν οι κοινωνικές επιστήμες;
Ben Fine
2. Ο εξοστρακισμός του κοινωνικού και του ιστορικού στοιχείου από την οικονομική επιστήμη και ο διαχωρισμός των κοινωνικών επιστημών
Δημήτρης Μυλωνάκης
3. Η σχέση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: Από την πολεμική των 'παραδειγμάτων' στις συνθετικές προσεγγίσεις;
Γιώργος Τσιώλης
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
4. Κράτος και μερκαντιλισμός. Η γένεση της νεότερης πολιτικής οικονομίας
Διονύσιος Γράβαρης
5. Ο συστηματικός χαρακτήρας της κυριαρχίας στο Βιβλίο V του Πλούτου των Εθνών του Adam Smith
Θωμάς Νουτσόπουλος
6. Νομισματικοί παράγοντες, συσσώρευση κεφαλαίου και απασχόληση: Μια μετα-κεϋνσιανή / καλετσκιανή προσέγγιση
Βασιλική Μποζάνη
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
7. Προς μια δημόσια και κριτική κοινωνιολογία την εποχή της παγκοσμιοποίησης
Γιώργος Χαλαρής
8. Η κοινωνιολογική φαντασία ενάντια στην κοινωνικοοικονομική ανασφάλεια: Ερευνητικά δεδομένα και προσωπικές απόψεις αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Μηνάς Σαματάς
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
9. Επιστημολογική και μεθοδολογική οριοθέτηση της 'νέας ιστορίας της ψυχολογίας'
Μανόλης Δαφέρμος
10. Συναίσθημα και δείκτες ευ ζην σε δύο ηλικιακές ομάδες: Σχέσεις με την κατασκευή του εαυτού και διαδικασίες κοινωνικο-συναισθηματικής επιλεκτικότητας
Κωνσταντίνος Καφέτσιος
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Λύση ή διεγερτική ουσία για την κρίση του κράτους στον 21ο αιώνα;
Pierre Vercauteren
12. Υπερεθνική αντιπροσωπευτική και συμμετοχική δημοκρατία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επαμεινώνδας Μαριάς
13. Η ΟΝΕ σε τροχιά διεύρυνσης: Προοπτικές ένταξης για τις υποψήφιες χώρες
Νικόλαος Γιαννέλλης & Αθανάσιος Π. Παπαδόπουλος
14. Σύγκλιση νομισματικής πολιτικής μεταξύ των νέων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ
Μίνωας Κουκουριτάκης & Leo Michelis
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ
15. Η πολιτική κουλτούρα του διεθνούς συστήματος: Ουτοπία ή υπαρκτή πολιτισμική παράμετρος διαμόρφωσης της διεθνούς πραγματικότητας;
Αντωνία Ζερβάκη
16. Η συγκρότηση της ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας: Η συμβολή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Βασιλική Καραγιαννάκου
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ
17. Χάρισμα και οικογενειοκρατία στην πολιτική: Πρωταρχικές εννοιολογικές διευκρινίσεις
Στέλιος Χιωτάκης
18. Ιδεολογική αυτοτοποθέτηση, κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές και πολιτική συμπεριφορά: Μια διερεύνηση με ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης εμπειρικών ερευνών
Γεώργιος Παστιάδης
19. Ο Μάης του '68 σαράντα χρόνια μετά: Οι απαρχές, η ύφεση και οι παρακαταθήκες του πρώτου μεταπολεμικού κύκλου διαμαρτυρίας
Νίκος Σερντεδάκις
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
20. Πολιτικές διεκδικήσεις και δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2007: Μία προκαταρκτική ανάλυση
Μαρία Κούση & Αιμιλία Μαυροπούλου
21. Η σχέση φτώχειας και περιβαλλοντικής υποβάθμισης στον αγροτικό χώρο: Βιβλιογραφικές και ερευνητικές αναφορές
Ευγενία Α. Πετροπούλου
22. Δεν είμαστε μόνοι τελικά... Μεταξύ κοινωνικών επιστημών και ιατρικής: Μια περίπτωση αναζήτησης συνεκτικής μεθοδολογικής στρατηγικής έρευνας για ζητήματα εφαρμογής δημόσιων πολιτικών στο χώρο της δημόσιας υγείας
Χρήστος Λιανής & Νίκος Παπαδάκης

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-10-08 15:52:07