Τσιατούρας, Φώτης Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Κωδικοποίηση, ανάλυση, ερμηνεία Συγγραφέας Τσιατούρας Φώτης Χαρτόδετο
2013 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Και Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Συγγραφέας Τσιατούρας Φώτης Χαρτόδετο
2012 Φόρος προστιθέμενης αξίας Φ.Π.Α. : Κωδικοποίηση, ερμηνεία και εφαρμογή Συγγραφέας Τσιατούρας Φώτης Χαρτόδετο
2011 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων Συγγραφέας Τσιατούρας Φώτης Χαρτόδετο
2010 Φορολογία εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων Συγγραφέας Τσιατούρας Φώτης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Κωδικοποίηση, ανάλυση, ερμηνεία Τσιατούρας Φώτης Χαρτόδετο
2013 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Και Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Τσιατούρας Φώτης Χαρτόδετο
2012 Φόρος προστιθέμενης αξίας Φ.Π.Α. : Κωδικοποίηση, ερμηνεία και εφαρμογή Τσιατούρας Φώτης Χαρτόδετο
2011 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων Τσιατούρας Φώτης Χαρτόδετο
2010 Φορολογία εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων Τσιατούρας Φώτης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα