Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
Και Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
Κυκλοφορεί
Τσιατούρας Φώτης, Αθήνα, 2/2013
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,567 γρ, 1095 σελ.
Περιγραφή

Η νέα Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), ενημερωμένη μέχρι και Ν. 4100/2013 (ΦΕΚ 17 Α /23.1.2013).

Πρόκειται για την 3η έκδοση από τον φοροτεχνικό - συγγραφέα Φώτη Τσιατούρα. Είναι εμπλουτισμένη με τις προϊσχύσασες και συναφείς ανά άρθρο διατάξεις την τελευταία δωδεκαετία, με τις σημαντικές ανά άρθρο σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιες Διαταγές, με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) καθώς και τις σχετικές ανά άρθρο οδηγίες εφαρμογής του, τις διατάξεις του Ποινολογίου με τις αντίστοιχες μεταβολές του την τελευταία κρίσημη δωδεκαετία, με τις διατάξεις του αυτοελέγχου, με τους Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Κέρδους (κατά κατηγορία και αλφαβητικά κατ’ είδος επαγγέλματος) και τέλος με ένα πλούσιο και επικαιροποιημένο αλφαβητικό ευρετήριο θεμάτων του Ποινολογίου και της Φορολογίας Εισοδήματος.

Ειδικότερα η έκδοση αυτή περιέχει:
1. Κωδικοποίηση των ισχυόντων διατάξεων του ν.2238/1994, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.4110/2013, και η παρουσίαση με διακριτικό χρωματισμό των τροποποιούμενων με το εν λόγω νομοθέτημα διατάξεων.
2. Κωδικοποίηση των ισχυόντων διατάξεων του ν.2523/1997, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.4110/2013, και η παρουσίαση με διακριτικό χρωματισμό των τροποποιούμενων με το εν λόγω νομοθέτημα διατάξεων.
3. Τις συναφείς ανά άρθρο διατάξεις με τη φορολογία εισοδήματος και το ποινολόγιο.
4. Τις προϊσχύσασες την τελευταία δωδεκαετία, με την μορφή υποσημειώσεων σε κάθε άρθρο διατάξεις.
5. Τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) και την Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1004/2013 που περιέχει τις σχετικές ανά άρθρο οδηγίες εφαρμογής του.
6. Τις σημαντικές σε κάθε άρθρο σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιες Διαταγές.
7. Το Ν.3296/2004 - άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 - "αυτοέλεγχος υποβαλλομένων φορολογικών δηλώσεων", όπως διαμορφώθηκε με το ν.3842/2010, καθώς επίσης την Εγκύκλιο Διαταγή Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ.1191/17.12.2010 που παρέχει αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής του και τις σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ.1164/2011 και Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1088/2011.
8. Το Π.Δ 299/2003 - συντελεστές αποσβέσεων, το οποί αφορά τις χρήσεις έως 31.12.2012.
9. Τους Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Κέρδους επί αγορών - εσόδων και αλφαβητικά κατ’ είδος επαγγέλματος.
10. Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο του ποινολογίου (Ν.2523/97).
11. Αναλυτικό ανανεωμένο αλφαβητικό ευρετήριο φορολογίας εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων με καταγραφή περισσότερων από 7.000 θεμάτων και παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα - παραγράφους.