Φόρος προστιθέμενης αξίας Φ.Π.Α.
Κωδικοποίηση, ερμηνεία και εφαρμογή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-93-4409-8
Τσιατούρας Φώτης, Αθήνα, 9/2012
Ελληνική, Νέα
€ 69.67 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 2,000 γρ, 1404 σελ.
Περιγραφή

- Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.2859/2000 μέχρι και το Ν.4072/2012
- Ερμηνεία και ανάλυση ειδικών θεμάτων ανά άρθρο
- Αποσπάσματα δικαστικών αποφάσεων ΣτΕ ή ΔΕΚ
- Προϊσχύσασες ανά άρθρο διατάξεις σχετικές ανά άρθρο υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιες διαταγές
- Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν2523/1997 μέχρι και το Ν.4072/2012 (Ποινολόγιο)
- Συναφείς και προϊσχύσασες ανά άρθρο άρθρο διατάξεις του Ν.2523/1997 (Ποινολόγιο)
- Αναλυτικό ανά άρθρο ευρετήριο των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκύκλιων διαταγών
- Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 3.000 θέματα