Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
Εξαντλημένο
Τσιατούρας Φώτης, Αθήνα, 4/2011
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,340 γρ, 805 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει:
- Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 μέχρι και τον Ν. 3943/2011
- Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2523/1997 [Ποινολόγιο] μέχρι και τον Ν. 3943/2011
- Συναφείς κατ` άρθρο διατάξεις
- Προϊσχύσασες την τελευταία δεκαετία κατ` άρθρο διατάξεις
- Ν. 3888/2010 - άρθρα 1-13 "Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών" και τις αντίστοιχες Α.Υ.Ο.
- Ν. 3296/2004 - άρθρα 13-17 "Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων φορολογικών δηλώσεων" και την Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1191/2010 "Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής"
- Π.Δ. 299/2003 συντελεστές αποσβέσεων
- Μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους
- Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο ποινολογίου
- Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με περισσότερα από 6.700 θέματα.