Φορολογία εισοδήματος φυσικών & νομικών προσώπων
Εξαντλημένο
Τσιατούρας Φώτης, Αθήνα, 6/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 70.67 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,051 γρ, 631 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει:
- Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 μέχρι και τον Ν. 3842/2010
- Συναφείς κατ` άρθρο διατάξεις
- Προϊσχύσασες την τελευταία δεκαετία κατ` άρθρο διατάξεις
- Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 3259/2004 "Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων"
- Ν. 3296/2004 -άρθρα 13-17 "Αυτοέλεγχος φορολογικών δηλώσεων"
- Π.Δ. 299/2003 συντελεστές αποσβέσεων
- Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο με 6.000 περιπτώσεις