Σπυριδάκης, Μ. Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Δίκαιο Κτηματολογίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ένδικη προστασία της νομής Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Αναγκαστική εκτέλεση Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος - Β' έκδοση Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος - Β' έκδοση Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο - Δ' έκδοση Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο - Δ' έκδοση Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Πολιτική Δικονομία Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Άμυνα κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος & Ν. 3719/2008 (Σύμφωνο Συμβίωσης), έκδοση Ιανουαρίου 2016 Επιμέλεια Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Δίκαιο Κτηματολογίου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (σύμφωνα και με το ν. 4335/2015) Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Καταδολίευση δανειστών (κατά το Αστικό και το Ποινικό Δϊκαιο) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Στοιχεία Ατομικού Εργατικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Στοιχεία Συλλογικού Εργατικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Κώδικας Συμβολαιογράφων Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ερμηνεία Ποινικής Δικονομίας κατ' άρθρο, με βάση τη νομολογία (ενημέρωση έως 30.4.2013) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ερμηνεία ποινικής δικονομίας κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας ποινικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ποινικός κώδικας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Επτάδελτος Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας διοικητικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Σύντομη ερμηνεία ποινικού κώδικα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας ποινικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Ποινικός κώδικας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Εισηγήσεις δημοσίου δικαίου Επιμέλεια Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Πτωχευτικός κώδικας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα: Επιτομή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Επτάδελτος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας ποινικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ποινικός κώδικας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας διοικητικής δικονομίας και κώδικας διοικητικής διαδικασίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα συζύγου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Το σύνταγμα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας ποινικής δικονομίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ποινικός κώδικας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Σύντομη ερμηνεία ποινικού κώδικα κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία (ενημερωμένη έως 31.12.2010) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Νόμος 2251/1994. Προστασία καταναλωτών Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ασφάλιση αυτοκινήτου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ασφάλιση αυτοκινήτων Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Σύνταγμα και κανονισμός της βουλής Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Επίτομο νομικό λεξικό Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Στοιχεία διοικητικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Επιτομή συνταγματικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Franchising Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αναγκαστική συγκυριότητα στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αρπαγή ανηλίκου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Γονική μέριμνα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Διακοπή συμβιώσεως Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δικαστική συμπαράσταση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Διοίκηση της περιουσίας των ανηλίκων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Εκούσια αναγνώριση της πατρότητας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Ελληνική ιθαγένεια Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Η πατρότητα και η προσβολή της Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Νομή και κατοχή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Προσωπική επικοινωνία με ανήλικο τέκνο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Σχέσεις γονέων και τέκνων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Το κτηματολόγιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Το σωματείο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Αναγκαστική κληρονομική διαδοχή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Διαθήκες Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Διατροφή μετά το διαζύγιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Εκλογική νομοθεσία Ο.Τ.Α. Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οικογενειακή στέγη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Το κυμαινόμενο επιτόκιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Το ονοματεπώνυμο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Υιοθεσία ενηλίκων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Γενικές αρχές Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εισηγήσεις αστικού δικαίου Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εμπράγματο δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Κληρονομικό δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Οικογενειακό δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Έννομη κατάσταση του ανθρώπου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Αναγκαστική απαλλοτροίωση ακινήτων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Ασφάλιση αυτοκινήτων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Κώδικας συμβολαιογράφων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η προσημείωση υποθήκης Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η οίκηση Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Λεξικό αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Κληρονομικό δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι πραγματικές δουλείες Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η ανάκληση διαθήκης Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η διοίκηση του σωματείου Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Δίκαιο Κτηματολογίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Ένδικη προστασία της νομής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Πολιτική Δικονομία Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Άμυνα κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Δίκαιο Κτηματολογίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Καταδολίευση δανειστών (κατά το Αστικό και το Ποινικό Δϊκαιο) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Στοιχεία Ατομικού Εργατικού Δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Στοιχεία Συλλογικού Εργατικού Δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Ερμηνεία Ποινικής Δικονομίας κατ' άρθρο, με βάση τη νομολογία (ενημέρωση έως 30.4.2013) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Σύντομη ερμηνεία ποινικού κώδικα Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα: Επιτομή Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Επτάδελτος Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Σύντομη ερμηνεία ποινικού κώδικα κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία (ενημερωμένη έως 31.12.2010) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ασφάλιση αυτοκινήτου Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Επίτομο νομικό λεξικό Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Στοιχεία διοικητικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Επιτομή συνταγματικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Franchising Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αναγκαστική συγκυριότητα στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αρπαγή ανηλίκου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Γονική μέριμνα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Διακοπή συμβιώσεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δικαστική συμπαράσταση Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Διοίκηση της περιουσίας των ανηλίκων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Εκούσια αναγνώριση της πατρότητας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Ελληνική ιθαγένεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Η πατρότητα και η προσβολή της Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Νομή και κατοχή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Προσωπική επικοινωνία με ανήλικο τέκνο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Σχέσεις γονέων και τέκνων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Το κτηματολόγιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Το σωματείο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Αναγκαστική κληρονομική διαδοχή Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Διαθήκες Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Διατροφή μετά το διαζύγιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οικογενειακή στέγη Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Το κυμαινόμενο επιτόκιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Το ονοματεπώνυμο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Υιοθεσία ενηλίκων Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Έννομη κατάσταση του ανθρώπου Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Λεξικό αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Αναγκαστική εκτέλεση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος - Β' έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος - Β' έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο - Δ' έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο - Δ' έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος & Ν. 3719/2008 (Σύμφωνο Συμβίωσης), έκδοση Ιανουαρίου 2016 Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (σύμφωνα και με το ν. 4335/2015) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Κώδικας Συμβολαιογράφων Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ερμηνεία ποινικής δικονομίας κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας ποινικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ποινικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Επτάδελτος Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας διοικητικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας ποινικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Ποινικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Εισηγήσεις δημοσίου δικαίου Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Πτωχευτικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας ποινικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ποινικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας διοικητικής δικονομίας και κώδικας διοικητικής διαδικασίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα συζύγου Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Το σύνταγμα Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας ποινικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ποινικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Νόμος 2251/1994. Προστασία καταναλωτών Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ασφάλιση αυτοκινήτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Σύνταγμα και κανονισμός της βουλής Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Εκλογική νομοθεσία Ο.Τ.Α. Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Γενικές αρχές Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εισηγήσεις αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εμπράγματο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Κληρονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Οικογενειακό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αναγκαστική απαλλοτροίωση ακινήτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Ασφάλιση αυτοκινήτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Κώδικας συμβολαιογράφων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η προσημείωση υποθήκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η οίκηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Κληρονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι πραγματικές δουλείες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η ανάκληση διαθήκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η διοίκηση του σωματείου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα