Σπυριδάκης, Μ. Ι.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Επιτομή Συνταγματικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Εγχειρίδιο Πτωχευτικού Δικαίου & Δικαίου Αφερεγγυότητας Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Πρακτικά θέματα Αστικού Δικαίου : 4. Οικογενειακό Δίκαιο Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Εμπράγματο Δίκαιο Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Δίκαιο Κτηματολογίου : Συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία Υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Εγχειρίδιο Ειδικού Ενοχικού Δικαίου Επιμέλεια Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Ένδικη προστασία της νομής : Συστηματική ερμηνεία • Ερμηνεία κατ’ άρθρο • Υποδείγματα Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Αναγκαστική εκτέλεση Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος : συνεργασία/επιμέλεια: Μ. Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος : συνεργασία/επιμέλεια: Μ. Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο : Συνεργασία/επιμέλεια: Μ.Ι. Σπυριδάκης Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο : Συνεργασία/επιμέλεια: Μ.Ι. Σπυριδάκης Επιμέλεια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Πολιτική Δικονομία Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Άμυνα κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος & Ν. 3719/2008 (Σύμφωνο Συμβίωσης) Επιμέλεια Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Δίκαιο Κτηματολογίου : Συστηματική και κατ” άρθρο ερμηνεία – Υποδείγματα Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (σύμφωνα και με το ν. 4335/2015) Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2015 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος : & Ν. 3719/2008 (Σύμφωνο Συμβίωσης) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Καταδολίευση δανειστών (κατά το Αστικό και το Ποινικό Δϊκαιο) : Συστηματική και κατ' άρθρο ερμηνεία - υποδείγματα Αστικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : έκδοση Σεπτεμβρίου 2014 Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Στοιχεία Ατομικού Εργατικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Στοιχεία Συλλογικού Εργατικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Κώδικας Συμβολαιογράφων Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ερμηνεία Ποινικής Δικονομίας κατ' άρθρο, με βάση τη νομολογία (ενημέρωση έως 30.4.2013) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ερμηνεία ποινικής δικονομίας κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία : Ενημέρωση έως 30.4.2013 Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : Κριτική έκδοση 2013 Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας ποινικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ποινικός κώδικας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Επτάδελτος Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας διοικητικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Σύντομη ερμηνεία ποινικού κώδικα : Κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία (ενημερωμένος έως 30.6.2012) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας ποινικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Ποινικός κώδικας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Εισηγήσεις δημοσίου δικαίου Επιμέλεια Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) : Κείμενα, κατ' άρθρο ερμηνεία, νομολογία Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Πτωχευτικός κώδικας Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα: Επιτομή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Επτάδελτος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας ποινικής δικονομίας : Ενημερωμένος έως 31.8.2011 Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ποινικός κώδικας : Ενημερωμένος έως 31.8.2011 Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημερωμένος έως 31.8.2011 Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας διοικητικής δικονομίας και κώδικας διοικητικής διαδικασίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα συζύγου Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Το σύνταγμα Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας ποινικής δικονομίας : Ενημερωμένος έως 31.12.1010 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ποινικός κώδικας : Ενημερωμένος έως 31.12.2010 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Σύντομη ερμηνεία ποινικού κώδικα κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία (ενημερωμένη έως 31.12.2010) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Νόμος 2251/1994. Προστασία καταναλωτών : Κείμενα, σχόλια, νομολογία Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας : Κείμενα, σχόλια, νομολογία Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ασφάλιση αυτοκινήτου : Νόμος 489/1976. Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ασφάλιση αυτοκινήτων : Κωδικοποίηση Ν. 489/1976 Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Σύνταγμα και κανονισμός της βουλής Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Επίτομο νομικό λεξικό Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Στοιχεία διοικητικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Επιτομή συνταγματικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Franchising Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αναγκαστική συγκυριότητα στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αρπαγή ανηλίκου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Γονική μέριμνα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Διακοπή συμβιώσεως Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δικαστική συμπαράσταση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Διοίκηση της περιουσίας των ανηλίκων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Εκούσια αναγνώριση της πατρότητας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Ελληνική ιθαγένεια Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Η πατρότητα και η προσβολή της Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Νομή και κατοχή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Προσωπική επικοινωνία με ανήλικο τέκνο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Σχέσεις γονέων και τέκνων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Το κτηματολόγιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Το σωματείο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Αναγκαστική κληρονομική διαδοχή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Διαθήκες Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Διατροφή μετά το διαζύγιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Εκλογική νομοθεσία Ο.Τ.Α. Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οικογενειακή στέγη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Το κυμαινόμενο επιτόκιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Το ονοματεπώνυμο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Υιοθεσία ενηλίκων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Γενικές αρχές Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εισηγήσεις αστικού δικαίου Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εμπράγματο δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Κληρονομικό δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Οικογενειακό δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Έννομη κατάσταση του ανθρώπου : Έναρξη και τέλος ανθρώπου, κατηγορίες, εξατομίκευση, προσωπικότητα, οικογένεια, κληρονομικές σχέσεις, θεμελιώδη δικαιώματα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Αναγκαστική απαλλοτροίωση ακινήτων : Κωδικοποίηση Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Ασφάλιση αυτοκινήτων : Κωδικοποίηση Ν.489/1976 Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Κώδικας συμβολαιογράφων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η προσημείωση υποθήκης Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : Κριτική έκδοση 2002 Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η οίκηση Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Λεξικό αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Κληρονομικό δίκαιο Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι πραγματικές δουλείες Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Κυριότητα-έννοια, είδη, περιεχόμενο, όρια, κτήση, απώλεια Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Γενικές αρχές, πράγματα, νομή Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Προστασία κυριότητας, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η ανάκληση διαθήκης Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η διοίκηση του σωματείου Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Επιτομή Συνταγματικού Δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Εγχειρίδιο Πτωχευτικού Δικαίου & Δικαίου Αφερεγγυότητας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Πρακτικά θέματα Αστικού Δικαίου : 4. Οικογενειακό Δίκαιο Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο Κτηματολογίου : Συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία Υποδείγματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Ένδικη προστασία της νομής : Συστηματική ερμηνεία • Ερμηνεία κατ’ άρθρο • Υποδείγματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Πολιτική Δικονομία Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Άμυνα κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου : Συστηματική και κατά άρθρο ερμηνεία με υποδείγματα Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Δίκαιο Κτηματολογίου : Συστηματική και κατ” άρθρο ερμηνεία – Υποδείγματα Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος : & Ν. 3719/2008 (Σύμφωνο Συμβίωσης) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Καταδολίευση δανειστών (κατά το Αστικό και το Ποινικό Δϊκαιο) : Συστηματική και κατ' άρθρο ερμηνεία - υποδείγματα Αστικού Δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Στοιχεία Ατομικού Εργατικού Δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Στοιχεία Συλλογικού Εργατικού Δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Ερμηνεία Ποινικής Δικονομίας κατ' άρθρο, με βάση τη νομολογία (ενημέρωση έως 30.4.2013) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Σύντομη ερμηνεία ποινικού κώδικα : Κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία (ενημερωμένος έως 30.6.2012) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα: Επιτομή Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Επτάδελτος Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Σύντομη ερμηνεία ποινικού κώδικα κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία (ενημερωμένη έως 31.12.2010) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ασφάλιση αυτοκινήτου : Νόμος 489/1976. Ερμηνεία κατ' άρθρο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Επίτομο νομικό λεξικό Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Στοιχεία διοικητικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Επιτομή συνταγματικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Franchising Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αναγκαστική συγκυριότητα στην οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αρπαγή ανηλίκου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Γονική μέριμνα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Διακοπή συμβιώσεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Δικαστική συμπαράσταση Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Διοίκηση της περιουσίας των ανηλίκων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Εκούσια αναγνώριση της πατρότητας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Ελληνική ιθαγένεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Η πατρότητα και η προσβολή της Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Νομή και κατοχή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Προσωπική επικοινωνία με ανήλικο τέκνο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Σχέσεις γονέων και τέκνων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Το κτηματολόγιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Το σωματείο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Αναγκαστική κληρονομική διαδοχή Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Διαθήκες Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Διατροφή μετά το διαζύγιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Οικογενειακή στέγη Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Το κυμαινόμενο επιτόκιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Το ονοματεπώνυμο Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Υιοθεσία ενηλίκων Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Έννομη κατάσταση του ανθρώπου : Έναρξη και τέλος ανθρώπου, κατηγορίες, εξατομίκευση, προσωπικότητα, οικογένεια, κληρονομικές σχέσεις, θεμελιώδη δικαιώματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Λεξικό αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Εμπράγματο Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Εγχειρίδιο Ειδικού Ενοχικού Δικαίου Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Οικογενειακό Δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Αναγκαστική εκτέλεση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος : συνεργασία/επιμέλεια: Μ. Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος : συνεργασία/επιμέλεια: Μ. Ι. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο : Συνεργασία/επιμέλεια: Μ.Ι. Σπυριδάκης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Κληρονομικό δίκαιο : Συνεργασία/επιμέλεια: Μ.Ι. Σπυριδάκης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος & Ν. 3719/2008 (Σύμφωνο Συμβίωσης) Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (σύμφωνα και με το ν. 4335/2015) Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας : έκδοση Σεπτεμβρίου 2014 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Κώδικας Συμβολαιογράφων Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ερμηνεία ποινικής δικονομίας κατ' άρθρο με βάση τη νομολογία : Ενημέρωση έως 30.4.2013 Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : Κριτική έκδοση 2013 Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Κώδικας ποινικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2013 Ποινικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Επτάδελτος Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας διοικητικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας ποινικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Ποινικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Εισηγήσεις δημοσίου δικαίου Θέμις Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) : Κείμενα, κατ' άρθρο ερμηνεία, νομολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Πτωχευτικός κώδικας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας ποινικής δικονομίας : Ενημερωμένος έως 31.8.2011 Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ποινικός κώδικας : Ενημερωμένος έως 31.8.2011 Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας : Ενημερωμένος έως 31.8.2011 Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας διοικητικής δικονομίας και κώδικας διοικητικής διαδικασίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα συζύγου Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Το σύνταγμα Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας ποινικής δικονομίας : Ενημερωμένος έως 31.12.1010 Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Κώδικας πολιτικής δικονομίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ποινικός κώδικας : Ενημερωμένος έως 31.12.2010 Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Νόμος 2251/1994. Προστασία καταναλωτών : Κείμενα, σχόλια, νομολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας : Κείμενα, σχόλια, νομολογία Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Ασφάλιση αυτοκινήτων : Κωδικοποίηση Ν. 489/1976 Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Σύνταγμα και κανονισμός της βουλής Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Εκλογική νομοθεσία Ο.Τ.Α. Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Γενικές αρχές Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εισηγήσεις αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εμπράγματο δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ενοχικό δίκαιο : Γενικό μέρος Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2004 Κληρονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Οικογενειακό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Αναγκαστική απαλλοτροίωση ακινήτων : Κωδικοποίηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Ασφάλιση αυτοκινήτων : Κωδικοποίηση Ν.489/1976 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Κώδικας συμβολαιογράφων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Η προσημείωση υποθήκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος : Κριτική έκδοση 2002 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Η οίκηση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Κληρονομικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2002 Οι πραγματικές δουλείες Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Κυριότητα-έννοια, είδη, περιεχόμενο, όρια, κτήση, απώλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Γενικές αρχές, πράγματα, νομή Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Εμπράγματο δίκαιο : Προστασία κυριότητας, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Η ανάκληση διαθήκης Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1999 Η διοίκηση του σωματείου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα