Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (σύμφωνα και με το ν. 4335/2015)
Επιμέλεια: Σπυριδάκης, Μ. Ι.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2759-8
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 12/2015
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 12 εκ, 466 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στον τόμο αυτόν περιέχεται ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο Εισαγωγικός του Νόμος με όλες τις τροποποιήσεις – και την τελευταία του νόμου 4335/2015, καθώς και τις Μεταβατικές του Διατάξεις (μνεία των οποίων γίνεται στα οικεία άρθρα).