Ραγιά, Έφη
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ελιά και λάδι στην ανατολική Μεσόγειο: Από την αρχαιότητα στην προβιομηχανική εποχή Κείμενα Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Σκληρόδετο
2011 Αποταμίευση και διαχείριση χρήματος στην ελληνική ιστορία Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2011 Η ιστορία της Μικράς Ασίας: Οθωμανική κυριαρχία Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Σκληρόδετο
2011 Η ιστορία της Μικράς Ασίας: Βυζαντινή περίοδος Συγγραφέας Ελευθεροτυπία Σκληρόδετο
2010 Το μοναστικό κέντρο του Λάτρους και η ευρύτερη περιοχή του : Ανάτυπο του περιοδικού "Βυζαντινός Δόμος" Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2010 Έφεσος : Ιστορία και αρχιτεκτονική Συγγραφέας Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Σκληρόδετο
2009 Μάντζικερτ 1071 : Η αρχή του τέλους της βυζαντινής αυτοκρατορίας Συγγραφέας Περισκόπιο Χαρτόδετο
2008 Λάτρος: Ένα άγνωστο μοναστικό κέντρο στη δυτική Μικρά Ασία : Με λεπτομερή σχολιασμό των εγγράφων του αρχείου της μονής Θεοτόκου του Στύλου Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Αποταμίευση και διαχείριση χρήματος στην ελληνική ιστορία Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2011 Η ιστορία της Μικράς Ασίας: Οθωμανική κυριαρχία Ελευθεροτυπία Σκληρόδετο
2011 Η ιστορία της Μικράς Ασίας: Βυζαντινή περίοδος Ελευθεροτυπία Σκληρόδετο
2010 Το μοναστικό κέντρο του Λάτρους και η ευρύτερη περιοχή του : Ανάτυπο του περιοδικού "Βυζαντινός Δόμος" Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2010 Έφεσος : Ιστορία και αρχιτεκτονική Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Σκληρόδετο
2009 Μάντζικερτ 1071 : Η αρχή του τέλους της βυζαντινής αυτοκρατορίας Περισκόπιο Χαρτόδετο
2008 Λάτρος: Ένα άγνωστο μοναστικό κέντρο στη δυτική Μικρά Ασία : Με λεπτομερή σχολιασμό των εγγράφων του αρχείου της μονής Θεοτόκου του Στύλου Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ελιά και λάδι στην ανατολική Μεσόγειο: Από την αρχαιότητα στην προβιομηχανική εποχή Κείμενα Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Σκληρόδετο