Έφεσος
Ιστορία και αρχιτεκτονική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7957-64-1
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 60.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
456 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Ο παρών τόμος είναι ο πρώτος στα ελληνικά, αλλά και ο πρώτος γενικά, που συγκεντρώνει τόσο αναλυτικά κείμενα, τέτοιο εύρος πηγών, τόσα αρχιτεκτονικά σχέδια και τέτοια εικονογράφηση για την πόλη της Εφέσου. Σκοπός μας ήταν να συγκεντρώσουμε και να οργανώσουμε έναν τεράστιο πλούτο πληροφορίας για τους ειδικούς, αλλά και να προκαλέσουμε με ευχάριστο τρόπο την ανάγνωσή του από όποιον ενδιαφέρεται γενικά για την ιστορία και την αρχιτεκτονική της ελληνικής Αρχαιότητας. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Add: - Upd: 2021-03-17 18:23:29