Ελιά και λάδι στην ανατολική Μεσόγειο: Από την αρχαιότητα στην προβιομηχανική εποχή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-244-211-1
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 78.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
22 x 25 εκ., 540 σελ.
Περιγραφή
Η έκδοση επικεντρώνεται στη μελέτη και παρουσίαση της ελαιοκαλλιέργειας, καθώς και σε θέματα παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας ελαιόλαδου στην ανατολική Μεσόγειο. Ο γεωγραφικός αυτός χώρος, εκτός από τα περίπου όμοια κλιματικά και περιβαλλοντικά γνωρίσματά του, καθορίστηκε από κυριαρχίες που επέβαλαν ορισμένες παραγωγικές και εμπορικές πρακτικές ως προς την ελιά και τα προϊόντα της. Κατά συνέπεια, αρκετές περιοχές στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου φέρουν πολιτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται κατεξοχήν για έρευνα και μελέτη της ελαιοκομικής ιστορίας του χώρου.

Ο τόμος διαρθρώνεται σε χρονολογική και μερικώς γεωγραφική ακολουθία και αποτελείται από δύο διακριτά μέρη (Α΄ μέρος: Αρχαιότητα, Βυζάντιο· Β΄ μέρος: Βενετοκρατία, Οθωμανοκρατία, Νέοι Χρόνοι). Στις μελέτες, έγκριτοι ερευνητές και πανεπιστημιακοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό καταθέτουν την επιστημονική τους γνώση, διαπιστώνοντας ομοιότητες και κοινά στοιχεία σε ό,τι αφορά αλλαγές και τομές στην ελαιοκομία. Το γεγονός αυτό καθιστά τις συμβολές του τόμου ένα συνεχές αλληλοσυμπληρούμενο ανάγνωσμα για την κατανόηση της ιστορίας της ελιάς και του λαδιού.

Add: 2022-07-21 13:50:46 - Upd: 2024-04-05 10:51:47