Σταμούλη Αντ. Κ. & Μ.
  •  
  • Σταμούλης Αντ.: 781 εγγραφές
  • Βυζαντινός δόμος: 108 εγγραφές
Διεύθυνση
Ι. Μιχαήλ 2 & Π. Π. Γερμανού 38
546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310 264748 , 2310 900777
Fax
2310 264748
Email
anstamoulis@hotmail.com
Website