Ματσαγγούρας, Ηλίας Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Επαγγελματική Μάθηση - Ανάπτυξη και Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Έργου τους Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2019 Από την Τεχνοκρατική στην Ερμηνευτική και την Κριτική Σχολική Παιδαγωγική Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Ανιχνεύοντας το εκπαιδευτικό τοπίο Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας : Ι. Θεωρία της διδασκαλίας: ΙΙ. Στρατηγικές διδασκαλίας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Η παιδαγωγική σχέση : Διδάσκοντος - διδασκομένου Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Εισαγωγή στις επιστήμες της παιδαγωγικής : Εναλλακτικές προσεγγίσεις, διδακτικές προεκτάσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα : Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Συγγραφέας Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδεύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης : Διαφοροποιημένη συνεκπαίδευση Συγγραφέας, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση : Για το καθημερινό μάθημα και τα προγράμματα του ολοήμερου σχολείου, τα περιβαλλοντικά, τα πολιτιστικά και τα ευρωπαϊκής συνεργασίας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα : Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Σ. Μαρκαντώνη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Σχολικός εγγραματισμός : Λειτουργικός, κριτικός, επιστημονικός Συγγραφέας, Επιμέλεια Γρηγόρη Χαρτόδετο
2006 Η σχολική τάξη : Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2003 Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση : Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2002 Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση : Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2001 Η σχολική τάξη : Χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2001 Η σχολική τάξη : Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2001 Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου : Ή αφού σκέφτονται γιατί δεν γράφουν; Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Η εξέλιξη της διδακτικής : Επιστημολογική θεώρηση Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας : Η σχολική τάξη ως χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Θεωρία της διδασκαλίας : Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Στρατηγικές διδασκαλίας : Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Επαγγελματική Μάθηση - Ανάπτυξη και Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Έργου τους Γρηγόρη Χαρτόδετο
2019 Από την Τεχνοκρατική στην Ερμηνευτική και την Κριτική Σχολική Παιδαγωγική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Ανιχνεύοντας το εκπαιδευτικό τοπίο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας : Ι. Θεωρία της διδασκαλίας: ΙΙ. Στρατηγικές διδασκαλίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Η παιδαγωγική σχέση : Διδάσκοντος - διδασκομένου Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Εισαγωγή στις επιστήμες της παιδαγωγικής : Εναλλακτικές προσεγγίσεις, διδακτικές προεκτάσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα : Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδεύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης : Διαφοροποιημένη συνεκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση : Για το καθημερινό μάθημα και τα προγράμματα του ολοήμερου σχολείου, τα περιβαλλοντικά, τα πολιτιστικά και τα ευρωπαϊκής συνεργασίας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα : Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Σ. Μαρκαντώνη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Σχολικός εγγραματισμός : Λειτουργικός, κριτικός, επιστημονικός Γρηγόρη Χαρτόδετο
2006 Η σχολική τάξη : Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: Χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος Γρηγόρη Χαρτόδετο
2003 Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση : Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2002 Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση : Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2001 Η σχολική τάξη : Χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2001 Η σχολική τάξη : Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2001 Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου : Ή αφού σκέφτονται γιατί δεν γράφουν; Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας : Η σχολική τάξη ως χώρος, ομάδα, πειθαρχία, μέθοδος Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Θεωρία της διδασκαλίας : Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Στρατηγικές διδασκαλίας : Από την πληροφόρηση στην κριτική σκέψη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Εκπαιδεύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης : Διαφοροποιημένη συνεκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Σχολικός εγγραματισμός : Λειτουργικός, κριτικός, επιστημονικός Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Η εξέλιξη της διδακτικής : Επιστημολογική θεώρηση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα