Ματσαγγούρας, Ηλίας Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Επαγγελματική Μάθηση - Ανάπτυξη και Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Έργου τους Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2019 Από την Τεχνοκρατική στην Ερμηνευτική και την Κριτική Σχολική Παιδαγωγική Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Ανιχνεύοντας το εκπαιδευτικό τοπίο Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Η παιδαγωγική σχέση Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Εισαγωγή στις επιστήμες της παιδαγωγικής Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα Συγγραφέας Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδεύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης Συγγραφέας, Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Σχολικός εγγραματισμός Συγγραφέας, Επιμέλεια Γρηγόρη Χαρτόδετο
2006 Η σχολική τάξη Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2003 Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2002 Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2001 Η σχολική τάξη Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2001 Η σχολική τάξη Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2001 Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Η εξέλιξη της διδακτικής Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Θεωρία της διδασκαλίας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Στρατηγικές διδασκαλίας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Επαγγελματική Μάθηση - Ανάπτυξη και Διαμορφωτική Αξιολόγηση του Έργου τους Γρηγόρη Χαρτόδετο
2019 Από την Τεχνοκρατική στην Ερμηνευτική και την Κριτική Σχολική Παιδαγωγική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2016 Ανιχνεύοντας το εκπαιδευτικό τοπίο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Η παιδαγωγική σχέση Γρηγόρη Χαρτόδετο
2009 Εισαγωγή στις επιστήμες της παιδαγωγικής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδεύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Σχολικός εγγραματισμός Γρηγόρη Χαρτόδετο
2006 Η σχολική τάξη Γρηγόρη Χαρτόδετο
2003 Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση Γρηγόρη Χαρτόδετο
2002 Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση Γρηγόρη Χαρτόδετο
2001 Η σχολική τάξη Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2001 Η σχολική τάξη Ιδιωτική Έκδοση Χαρτόδετο
2001 Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Θεωρία της διδασκαλίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1998 Στρατηγικές διδασκαλίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Εκπαιδεύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Σχολικός εγγραματισμός Γρηγόρη Χαρτόδετο
1999 Η εξέλιξη της διδακτικής Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα