Εκπαιδεύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης
Διαφοροποιημένη συνεκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1232-0
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 38.82 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,045 γρ., 509 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Ο παρών συλλογικός τόμος θέτει το πρόβλημα της συνεκπαίδευσης των παιδιών με Υψηλές Ικανότητες Μάθησης (ΥΨΙΜ) στο ενιαίο γενικό σχολείο με το κοινό Αναλυτικό Πρόγραμμα και εξετάζει τις δυνατότητες διαφοροποίησης του κοινού Αναλυτικού Προγράμματος με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Οι συγγραφείς του αναφέρονται σε θεωρητικά ερωτήματα, τα οποία δημιουργούν οι μαθητές που αποκλίνουν αισθητά προς τα πάνω, παρουσιάζουν και σχολιάζουν εναλλακτικές απαντήσεις, προτείνουν οργανωτικά μέτρα και εκπαιδευτικές πρακτικές, ανάλογα με την ειδικότητα και την εκπαιδευτική φιλοσοφία τους. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-01-18 11:34:30