Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση
Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-333-313-5
Γρηγόρη, Αθήνα, 2003
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 46.78 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,042 γρ, 634 σελ.
Περιγραφή

Το περιεχόμενο του βιβλίου αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις αλληλοσχετιζόμενους θεματικούς άξονες, που είναι: η διαθεματικότητα, η σχολική γνώση, η εννοιολογική αναπλαισίωση και τα σχέδια εργασίας. Η διαθεματικότητα έχει πολλές εκφάνσεις και αναφέρεται σε τρόπους επιλογής και οργάνωσης της διδακτέας γνώσης που δεν ακολουθούν τις πρακτικές των παραδοσιακών αναλυτικών προγραμμάτων με τα διακριτά και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα. Επιστημολογικοί, ψυχολογικοί, παιδαγωγικο-διδακτικοί και κοινωνικο-οικονομικοί λόγοι καθιστούν επίκαιρα και προτιμητέα τα διαθεματικά προγράμματα σπουδών. Η σχολική γνώση αποτελεί διακριτή μορφή γνώσης που προέρχεται από την επιστημονική και συσχετίζεται με την εμπειρικο-βιωματική, αλλά διαφοροποιείται και από τις δύο αυτές μορφές γνώσης, διότι εμπεριέχει χαρακτηριστικά τα οποία οι άλλες στερούνται. Η αναπλαισίωση αναφέρεται στις διαδικασίες μετασχηματισμού και εμπλουτισμού που υφίστανται η επιστημονική και η εμπειρικο-βιωματική γνώση κατά την μετατροπή τους σε σχολική. Για τη διαδικασία αναπλαισίωσης προτείνουμε ένα μοντέλο που βασίζεται στις έννοιες και στις σχέσεις που συνεπάγονται. Τα σχέδια εργασίας (projects), τέλος, αποτελούν τρόπο οργάνωσης και προσέγγισης τη σχολικής γνώσης που διασφαλίζει προωθημένες μορφές διαθεματικότητας. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου παρατίθενται σχέδια εργασίας συνεργατών, τα οποία εφάρμοσαν σε πραγματικές συνθήκες σχολικής τάξης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΣΧΕΤΗ, ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ
1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΟΠΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΕΝΝΟΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗΣ
4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΝΝΟΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΝΟΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ, ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ