Λυσίας
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Λυσίου Ὀλυμπιακός Συγγραφέας Σμίλη Χαρτόδετο
2018 O Υπέρ αδυνάτου λόγος του Λυσία στην Ποντιακή Διάλεκτο Συγγραφέας Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2015 Λυσίου λόγοι : Κατά Ερατοσθένους, Υπέρ του αδυνάτου, Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία Συγγραφέας Γιαλός Χαρτόδετο
2015 Υπέρ Ερατοσθένους φόνου Συγγραφέας Στιγμή Χαρτόδετο
2006 Κατά Ερατοσθένους. Υπέρ αδυνάτου Συγγραφέας DeAgostini Hellas Σκληρόδετο
2006 Περί του σηκού. Υπέρ Μαντιθέου. : Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου: Υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων προς το δημόσιον: Κατά Φίλωνος δοκιμασίας: Κατά Θεομνήστου Α': Κατά Αλκιβιάδου αστρατείας: Περί δήμου καταλύσεως: Περί δωροδοκίας: Προς Σίμωνα: Ολυμπιακός Συγγραφέας DeAgostini Hellas Σκληρόδετο
2006 Καταγγελτικοί λόγοι Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Καταγγελτικοί λόγοι Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Πανηγυρικοί και άλλοι λόγοι Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Πανηγυρικοί και άλλοι λόγοι Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Υπερασπιστικοί λόγοι Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Υπερασπιστικοί λόγοι Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2004 Πανηγυρικοί και άλλοι λόγοι Συγγραφέας Ζήτρος Σκληρόδετο
2003 Υπέρ Πολυστράτου Συγγραφέας Στιγμή Χαρτόδετο
2003 Καταγγελτικοί λόγοι Συγγραφέας Ζήτρος Σκληρόδετο
2002 Οι υπερασπιστικοί λόγοι Συγγραφέας Ζήτρος Σκληρόδετο
1993 Άπαντα 2 : Περί δημεύσεως των του Νικίου αδελφού, υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων, κατά Ερατοσθένους, κατά Αγοράτου, κατ' Ανδοκίδου ασεβείας, υπέρ του Ερατοσθένους φόνου, προς Σίμωνα, περί τραύματος εκ προνοίας Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1993 Άπαντα 3 : Υπέρ Καλλίου ιεροσυλίας, αρεοπαγιτικός, περί του σηκού, υπέρ του στρατιώτου, κατά Θεομνήστου Α, κατά Θεομνήστου Β, κατά Παγκλέωνος, υπέρ αδυνάτου, κατηγορία προς τους συνουσιαστάς κακολογιών, ολυμπιακός, επιτάφιος, αποσπάσματα Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1993 Άπαντα 1 : Περί του μη καταλύσαι την πάτριον πολιτείαν Αθήνησι, κατά Επικράτους, κατά Εργοκλέους, κατά Φιλοκράτους, κατά Νικομάχου, κατά των σιτοπωλών, περί της Ευάνδρου δοκιμασίας, κατά Φίλωνος, κατά Αλκιβιάδου λιποταξίου, κατά Αλκιβιάδου αστρατείας, απολογία δωροδοκίας, υπέρ Πολυστράτου, Δήμου καταλύσεως απολογία, υπέρ Μαντιθέου Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Λυσίου λόγοι Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1992 Λυσίου λόγοι Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1987 Λυσία Υπέρ του αδυνάτου : Ρητορική θεωρία και ανάλυση Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1977 Lysiae orationes (Λυσίου λόγοι) Συγγραφέας Παπαδήμας Δημ. Ν. Δερματόδετο
1975 Λόγοι 1 : Υπέρ Μαντιθέου, Υπέρ αδυνάτου, Κατά σιτοπωλών, Επιτάφιος, Ολυμπιακός, Περί της πολιτείας, Δήμου καταλύσεως απολογία, Υπέρ Πολύστρατου, Κατά Ερατοσθένους, Κατά Αγοράτου Συγγραφέας Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
1975 Λόγοι 2 : Υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων: Κατά Εργοκλέους: Κατά Φιλοκράτους: Αρεοπαγιτικός: Περί του σηκού: Κατά Νικομάχου: Κατά Φίλωνος δοκιμασία: Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου: Προς Σίμωνα: Περί δημεύσεως των του Νικίου αδελφού: Περί τραύματος εκ προνοίας: Περί δημοσίων αδικημάτων: Κατ' Ανδοκίδου ασεβείας: Κατ' Αλκιβιάδου Α λιποταξίου: Κατ' Αλκιβιάδου Β αστρατείας: Κατά Θεομνήστου Α και Β: Κατά Διογείτονος Συγγραφέας Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
Λόγοι Συγγραφέας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Λόγοι Συγγραφέας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Λυσίου Ὀλυμπιακός Σμίλη Χαρτόδετο
2018 O Υπέρ αδυνάτου λόγος του Λυσία στην Ποντιακή Διάλεκτο Σταμούλης Αντ. Χαρτόδετο
2015 Λυσίου λόγοι : Κατά Ερατοσθένους, Υπέρ του αδυνάτου, Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία Γιαλός Χαρτόδετο
2015 Υπέρ Ερατοσθένους φόνου Στιγμή Χαρτόδετο
2006 Κατά Ερατοσθένους. Υπέρ αδυνάτου DeAgostini Hellas Σκληρόδετο
2006 Περί του σηκού. Υπέρ Μαντιθέου. : Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου: Υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων προς το δημόσιον: Κατά Φίλωνος δοκιμασίας: Κατά Θεομνήστου Α': Κατά Αλκιβιάδου αστρατείας: Περί δήμου καταλύσεως: Περί δωροδοκίας: Προς Σίμωνα: Ολυμπιακός DeAgostini Hellas Σκληρόδετο
2006 Καταγγελτικοί λόγοι Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Καταγγελτικοί λόγοι Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Πανηγυρικοί και άλλοι λόγοι Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Πανηγυρικοί και άλλοι λόγοι Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Υπερασπιστικοί λόγοι Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Υπερασπιστικοί λόγοι Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2004 Πανηγυρικοί και άλλοι λόγοι Ζήτρος Σκληρόδετο
2003 Υπέρ Πολυστράτου Στιγμή Χαρτόδετο
2003 Καταγγελτικοί λόγοι Ζήτρος Σκληρόδετο
2002 Οι υπερασπιστικοί λόγοι Ζήτρος Σκληρόδετο
1993 Άπαντα 2 : Περί δημεύσεως των του Νικίου αδελφού, υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων, κατά Ερατοσθένους, κατά Αγοράτου, κατ' Ανδοκίδου ασεβείας, υπέρ του Ερατοσθένους φόνου, προς Σίμωνα, περί τραύματος εκ προνοίας Κάκτος Χαρτόδετο
1993 Άπαντα 3 : Υπέρ Καλλίου ιεροσυλίας, αρεοπαγιτικός, περί του σηκού, υπέρ του στρατιώτου, κατά Θεομνήστου Α, κατά Θεομνήστου Β, κατά Παγκλέωνος, υπέρ αδυνάτου, κατηγορία προς τους συνουσιαστάς κακολογιών, ολυμπιακός, επιτάφιος, αποσπάσματα Κάκτος Χαρτόδετο
1993 Άπαντα 1 : Περί του μη καταλύσαι την πάτριον πολιτείαν Αθήνησι, κατά Επικράτους, κατά Εργοκλέους, κατά Φιλοκράτους, κατά Νικομάχου, κατά των σιτοπωλών, περί της Ευάνδρου δοκιμασίας, κατά Φίλωνος, κατά Αλκιβιάδου λιποταξίου, κατά Αλκιβιάδου αστρατείας, απολογία δωροδοκίας, υπέρ Πολυστράτου, Δήμου καταλύσεως απολογία, υπέρ Μαντιθέου Κάκτος Χαρτόδετο
1992 Λυσίου λόγοι Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1992 Λυσίου λόγοι Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1987 Λυσία Υπέρ του αδυνάτου : Ρητορική θεωρία και ανάλυση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1977 Lysiae orationes (Λυσίου λόγοι) Παπαδήμας Δημ. Ν. Δερματόδετο
1975 Λόγοι 1 : Υπέρ Μαντιθέου, Υπέρ αδυνάτου, Κατά σιτοπωλών, Επιτάφιος, Ολυμπιακός, Περί της πολιτείας, Δήμου καταλύσεως απολογία, Υπέρ Πολύστρατου, Κατά Ερατοσθένους, Κατά Αγοράτου Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
1975 Λόγοι 2 : Υπέρ των Αριστοφάνους χρημάτων: Κατά Εργοκλέους: Κατά Φιλοκράτους: Αρεοπαγιτικός: Περί του σηκού: Κατά Νικομάχου: Κατά Φίλωνος δοκιμασία: Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου: Προς Σίμωνα: Περί δημεύσεως των του Νικίου αδελφού: Περί τραύματος εκ προνοίας: Περί δημοσίων αδικημάτων: Κατ' Ανδοκίδου ασεβείας: Κατ' Αλκιβιάδου Α λιποταξίου: Κατ' Αλκιβιάδου Β αστρατείας: Κατά Θεομνήστου Α και Β: Κατά Διογείτονος Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
Λόγοι Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Λόγοι Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα