Λέκκας, Γεώργιος Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα : Τόμος Ι / άρθρα 1-946 Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2021 Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα- Μετά τον Ν. 4800/2021 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονες Εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας : 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Μνήμη Θανάση Κ. Παπαχρίστου : Τόμος I Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2017 Évolutions en matière du droit privé : PUBLICATIONS DE L’INSTITUT HELLÉNIQUE DE DROIT INTERNATIONAL ET ÉTRANGER. Sous la direction de: Dionysia Kallinikou, Spyridon Vrellis. Colloque international organisé par la Faculté de Droit de l’Université d’Athènes l’Institut Hellénique de Droit International et Étranger l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française. Athènes, le 11 juin 2014 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία : Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως – Ελληνικό Τμήμα. Στη μνήμη του καθηγητού Αθανασίου Παπαχρίστου. Επιμέλεια: Σπυρίδων Βρέλλης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Η Σχολάζουσα Κληρονομία : κατά τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών (Ν. 4182/2013) Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Η Σχολάζουσα Κληρονομία : κατά τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών (Ν. 4182/2013) Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος Φιλίππου Δωρή, τόμοι Ι-ΙΙ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Σ. Σπυριδάκη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2013 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα-ΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Προθεσμίες και συγγένεια στον αστικό κώδικα Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα : Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη - Δημητριάδη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Τιμητικός τόμος Γεωργίου Δ. Καλλιμόπουλου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα : Τόμος 1ος / άρθρα 1-946 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική κρίση : 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Τιμητικός τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Τιμητικός τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς : Πρακτικά 2ου Ετήσιου Συνεδρίου 2006 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ενιαία Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα : Τιτλοποίηση Απαιτήσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2007 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρα 1346-1504) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Εμπράγματη εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ελεύθερη ένωση και πατρότητα κατά τον ΑΚ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα : Τόμος Ι / άρθρα 1-946 Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2021 Η επιμέλεια του παιδιού κατά τον Αστικό Κώδικα- Μετά τον Ν. 4800/2021 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονες Εξελίξεις για την ίδρυση και κατάργηση της συγγένειας : 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Μνήμη Θανάση Κ. Παπαχρίστου : Τόμος I Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2017 Évolutions en matière du droit privé : PUBLICATIONS DE L’INSTITUT HELLÉNIQUE DE DROIT INTERNATIONAL ET ÉTRANGER. Sous la direction de: Dionysia Kallinikou, Spyridon Vrellis. Colloque international organisé par la Faculté de Droit de l’Université d’Athènes l’Institut Hellénique de Droit International et Étranger l’Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française. Athènes, le 11 juin 2014 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία : Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως – Ελληνικό Τμήμα. Στη μνήμη του καθηγητού Αθανασίου Παπαχρίστου. Επιμέλεια: Σπυρίδων Βρέλλης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Η Σχολάζουσα Κληρονομία : κατά τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών (Ν. 4182/2013) Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2016 Η Σχολάζουσα Κληρονομία : κατά τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών (Ν. 4182/2013) Σάκκουλας Π. Ν. Book ‘app’ for iOS
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων μετά το διαζύγιο : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος Φιλίππου Δωρή, τόμοι Ι-ΙΙ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Σ. Σπυριδάκη Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2012 Προθεσμίες και συγγένεια στον αστικό κώδικα Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα : Από τις συγκυριακές στις δομικές αλλαγές Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη - Δημητριάδη Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Τιμητικός τόμος Γεωργίου Δ. Καλλιμόπουλου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Το εμπορικό δίκαιο και η οικονομική κρίση : 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Τιμητικός τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Τιμητικός τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς : Πρακτικά 2ου Ετήσιου Συνεδρίου 2006 Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ενιαία Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα : Τιτλοποίηση Απαιτήσεων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Εμπράγματη εξασφάλιση του ομολογιακού δανείου και τιτλοποίηση απαιτήσεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ελεύθερη ένωση και πατρότητα κατά τον ΑΚ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα-ΣΕΑΚ Τόμος 2ος / άρθρα 947-2035 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα : Τόμος 1ος / άρθρα 1-946 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρα 1346-1504) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο