Κουτρούκης, Θεόδωρος Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα Συγγραφέας Μέθεξις Χαρτόδετο
2016 Τα οικονομικά της εργασίας Εισαγωγή, Επιστημονική επιμέλεια Κριτική EPUB
2016 Τα οικονομικά της εργασίας Εισαγωγή, Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2016 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Εισαγωγή, Επιστημονική επιμέλεια Κριτική EPUB
2015 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Εισαγωγή, Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2011 Η διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών Συγγραφέας, Επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2009 Εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Κριτική Χαρτόδετο
2005 Εργασιακές σχέσεις και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1996 Πολιτική οικονομία Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1992 Πρακτικά θέματα στις εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Βιβλιοθήκη Ευτυχία Γαλαίου Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα Μέθεξις Χαρτόδετο
2016 Τα οικονομικά της εργασίας Κριτική EPUB
2016 Τα οικονομικά της εργασίας Κριτική Χαρτόδετο
2016 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Κριτική EPUB
2015 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Κριτική Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διόνικος Χαρτόδετο
2011 Η διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών Κριτική Χαρτόδετο
2009 Εργασιακές σχέσεις Κριτική Χαρτόδετο
2005 Εργασιακές σχέσεις και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2001 Παραγωγικότητα, απασχόληση και τεχνολογική εκπαίδευση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1996 Πολιτική οικονομία Ζήτη Χαρτόδετο
1992 Πρακτικά θέματα στις εργασιακές σχέσεις Βιβλιοθήκη Ευτυχία Γαλαίου Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Η διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών Κριτική Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα