Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Πλήρης Έκδοση
Human Resource Management 16th Edition (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-586-414-9
Κριτική, Αθήνα, 10/2022
1η έκδ. || Πλήρης έκδοση
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
Ενιαία τιμή έως 13/4/2024
€ 66.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 872 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί μια πλήρη έκδοση των θεμελιωδών εννοιών και τεχνικών που απασχολούν τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες παρουσιάζονται και αναπτύσσονται εξαιρετικά δομημένα, παρέχοντας στους φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα και στους εν ενεργεία μάνατζερ μια ολοκληρωμένη και πρακτική εισαγωγή σε σύγχρονες έννοιες και τεχνικές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Σε κάθε κεφάλαιο θίγονται νέα θέματα, παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα και ερευνητικά ευρήματα που συνοδεύονται από εκατοντάδες νέες παραπομπές σε υλικό των τελευταίων ετών. Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται σε κάθε κεφάλαιο: μαθησιακοί στόχοι, ενότητες που εστιάζουν στις κύριες παραμέτρους και στις σύγχρονες τάσεις της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, βασικοί όροι και σύνοψη, μελέτες περίπτωσης. Στην ελληνική έκδοση του συγγράμματος περιλαμβάνονται επίσης μελέτες περίπτωσης από την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2022-10-26 12:07:17 - Upd: 2023-01-19 14:38:57