Πρακτικά θέματα στις εργασιακές σχέσεις
Η ελληνική και κοινοτική εμπειρία
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7126-02-3
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 260 γρ, 135 σελ.
Περιγραφή

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι καλές εργασιακές σχέσεις συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγικότητα και την οικονομική σταθερότητα. Η λύση των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, προϋποθέτει, μεταξύ των άλλων, και τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ συνδικαλιστών και διοικήσεων, που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση των ενδιαφερομένων μερών.
Το εγχειρίδιο "Πρακτικά θέματα στις εργασιακές σχέσεις: Η ελληνική και κοινοτική εμπειρία" ανταποκρίνεται στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν για περισσότερες γνώσεις στα πρακτικά θέματα των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα και τις τάσεις που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αποφυγή των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, γενικότερα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτιστοποίηση των εργασιακών σχέσεων.