Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6619-62-5
Διόνικος, Αθήνα, 12/2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.52 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,026 γρ., 606 σελ.
Περιγραφή

Ο συλλογικός τόμος `Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης`, που παραδίδεται στο επιστημονικό και αναγνωστικό κοινό, έχει ως σκοπό την παροχή βασικών και ειδικών γνώσεων στο θέμα των Ευρωπαϊκών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, όπως ασκούνται σήμερα από τους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συγγραφείς είναι έμπειροι και αναγνωρισμένοι επιστήμονες και ερευνητές στον τομέα τους. Πραγματεύονται τις επιμέρους θεματικές, όπως το θεσμικό πλαίσιο (Συνθήκες, Ανοιχτός Συντονισμός), τα όργανα (ΕΚΤ, Επιτροπή απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας) καθώς και τις ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης, ασφάλισης, υγείας, κοινωνικής ενσωμάτωσης, μετανάστευσης, εκπαίδευσης, την Εταιρική κοινωνική ευθύνη, την τοπική κοινωνική πολιτική, τα δίκτυα κ.λπ.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
Α' ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 'ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ' ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άγγελος Στεργίου
Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Μαρίνα Αγγελάκη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Νίκος Ναγόπουλος
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ανδρέας Φερώνας, Κωνσταντίνος Γεώρμας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημήτρης Βενιέρης
Β' ΜΕΡΟΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Μαρία Καραμεσίνη
ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Χριστίνα Καρακιουλάφη
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεόδωρος Κουτρούκης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ. ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Χριστόφορος Σκαμνάκης
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ τογ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κωνσταντίνος Γεώρμας
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μαρίνα Αγγελάκη
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Χαράλαμπος Οικονόμου
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Απόστολος Καψάλης
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γιώργος Σταμέλος
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τριαντάφυλλος Παπαφλωράτος
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Νίκος Τράντας
Το ΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.: Το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Αντώνης Καρβούνης

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-05-10 13:10:13