Σταμέλος, Γιώργος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Κοινωνική Πολιτική Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2013 Πολιτικές δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2012 Η διατριβή στις κοινωνικές επιστήμες Συγγραφέας Μεταίχμιο PDF
2011 Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου Επιμέλεια Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου Συγγραφέας, Επιμέλεια Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2010 Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Εκπαιδευτική πολιτική Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2007 Η διατριβή στις κοινωνικές επιστήμες Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Οι επαναστάσεις του πανεπιστημίου Μετάφραση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Προσπάθεια ιχνηλασίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος γ΄ Συγγραφέας Ψηφίδα Χαρτόδετο
2002 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Επιμέλεια Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
2000 Ανιχνεύοντας την επίδοση στην ελληνική εκπαίδευση Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2000 Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του Μετάφραση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
1999 Τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Πανεπιστήμιο και οικονομία στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες Μετάφραση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Κοινωνική Πολιτική Διόνικος Χαρτόδετο
2013 Πολιτικές δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Διόνικος Χαρτόδετο
2012 Η διατριβή στις κοινωνικές επιστήμες Μεταίχμιο PDF
2011 Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διόνικος Χαρτόδετο
2010 Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Εκπαιδευτική πολιτική Διόνικος Χαρτόδετο
2007 Η διατριβή στις κοινωνικές επιστήμες Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Προσπάθεια ιχνηλασίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος γ΄ Ψηφίδα Χαρτόδετο
2000 Ανιχνεύοντας την επίδοση στην ελληνική εκπαίδευση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1999 Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής Αρμός Χαρτόδετο
1999 Τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2002 Οι επαναστάσεις του πανεπιστημίου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Πανεπιστήμιο και οικονομία στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2002 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα