Σταμέλος, Γιώργος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Επιστήμες της Εκπαίδευσης : Ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Κοινωνική Πολιτική Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2013 Πολιτικές δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. : H ελληνική περίπτωση Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2012 Η διατριβή στις κοινωνικές επιστήμες : Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση: Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες Συγγραφέας Μεταίχμιο PDF
2011 Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου : Δέκα χρόνια μετά...: Χαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών Επιμέλεια Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου : Δέκα χρόνια μετά...: Χαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών Συγγραφέας, Επιμέλεια Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2010 Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση : Δομές, θεσμοί και πολιτικές Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Εκπαιδευτική πολιτική Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2007 Η διατριβή στις κοινωνικές επιστήμες : Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση: Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική : Συγκρότηση: Θεματολογία: Μεθοδολογία υλοποίησης: Επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Οι επαναστάσεις του πανεπιστημίου : Δοκίμιο για τη νεωτερικότητα της παιδείας Μετάφραση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Προσπάθεια ιχνηλασίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος γ΄ Συγγραφέας Ψηφίδα Χαρτόδετο
2002 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα : Πρώτη και δεύτερη βαθμίδα: Δομή και ποσοτικά δεδομένα Επιμέλεια Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
2000 Ανιχνεύοντας την επίδοση στην ελληνική εκπαίδευση : Η τρίτη διεθνής έρευνα της ΙΕΑ για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επίδοσης στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2000 Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του Μετάφραση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής : Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προσπάθεια ιχνηλασίας Β Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
1999 Τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα : Καταβολές, παρούσα κατάσταση, προοπτικές Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Πανεπιστήμιο και οικονομία στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες : Προβλήματα και προοπτικές Μετάφραση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Επιστήμες της Εκπαίδευσης : Ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Κοινωνική Πολιτική Διόνικος Χαρτόδετο
2013 Πολιτικές δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. : H ελληνική περίπτωση Διόνικος Χαρτόδετο
2012 Η διατριβή στις κοινωνικές επιστήμες : Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση: Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες Μεταίχμιο PDF
2011 Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου : Δέκα χρόνια μετά...: Χαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Η κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διόνικος Χαρτόδετο
2010 Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση : Δομές, θεσμοί και πολιτικές Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2009 Εκπαιδευτική πολιτική Διόνικος Χαρτόδετο
2007 Η διατριβή στις κοινωνικές επιστήμες : Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση: Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική : Συγκρότηση: Θεματολογία: Μεθοδολογία υλοποίησης: Επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2002 Προσπάθεια ιχνηλασίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος γ΄ Ψηφίδα Χαρτόδετο
2000 Ανιχνεύοντας την επίδοση στην ελληνική εκπαίδευση : Η τρίτη διεθνής έρευνα της ΙΕΑ για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής επίδοσης στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1999 Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής : Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προσπάθεια ιχνηλασίας Β Αρμός Χαρτόδετο
1999 Τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα : Καταβολές, παρούσα κατάσταση, προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2002 Οι επαναστάσεις του πανεπιστημίου : Δοκίμιο για τη νεωτερικότητα της παιδείας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1994 Πανεπιστήμιο και οικονομία στις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες : Προβλήματα και προοπτικές Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου : Δέκα χρόνια μετά...: Χαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2011 Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου : Δέκα χρόνια μετά...: Χαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2002 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα : Πρώτη και δεύτερη βαθμίδα: Δομή και ποσοτικά δεδομένα Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα