Ηλιού, Φίλιππος, 1931-2004
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Τόμος Γ΄Τα οθωνικά χρόνια, 1833-1863. Μέρος Α΄1833-1844 Συγγραφέας Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2013 Σύμμικτα, Δ΄ : Λόγια περί μεθόδου: 1931-1963 Ανθολόγος Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2013 Σύμμικτα, Δ΄ : Λόγια περί μεθόδου: 1964-1989 Ανθολόγος Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2011 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα : Βιβλία - φυλλάδια: 1819-1832 Συγγραφέας Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2010 Ιστορία των του Χριστού πενήτων 1453-1913 : Τόμοι 2 Επιμέλεια κειμένου Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
2007 Ψηφίδες ιστορίας και πολιτικής του εικοστού αιώνα Συγγραφέας Πόλις Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή : 1891-1900 και αχρονολόγητα Συγγραφέας Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή : 1864-1879 Συγγραφέας Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή : 1880-1890 Συγγραφέας Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2005 Εργογραφία Κ. Θ. Δημαρά 1917-2004 Συγγραφέας Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού Χαρτόδετο
2005 Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου Συγγραφέας Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002 : Πρακτικά Δ' διεθνούς συνεδρίου ιστορίας Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος: η εμπλοκή του ΚΚΕ Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2003 Ιδεολογικές χρήσεις του Κοραϊσμού στον 20ό αιώνα Συγγραφέας Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2003 Για τη δεκαετία 1940-1950: έξι ομιλίες για το βιβλίο του Άγγελου Ελεφάντη "Μας πήραν την Αθήνα..." Συγγραφέας Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2003 Οι ασέβειες του ιστορικού : Τρία κείμενα για τον Κ.Θ. Δημαρά Συγγραφέας Ερμής Χαρτόδετο
2002 Ο εμφύλιος πόλεμος : Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949 Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2002 Τα ΑΣΚΙ και οι συλλογές τους Επιμέλεια κειμένου Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας Χαρτόδετο
2002 Γράμματα από το Άμστερνταμ Επιμέλεια κειμένου Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2000 Θρησκευτική ελευθερία και δημοκρατία Συγγραφέας Παρασκήνιο Χαρτόδετο
2000 Ιστορικό τοπίο και ιστορική μνήμη: το παράδειγμα της Μακρονήσου : Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Αίθουσα τελετών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 6-7 Μαρτίου 1998 Συγγραφέας Φιλίστωρ Χαρτόδετο
1999 Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων : Διαχείριση και πρόσβαση: Ημερίδα, αμφιθέατρο Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), Αθήνα 14 Μαρτίου 1998 Εισήγηση Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία Χαρτόδετο
1999 Η πνευματική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Ερμής Χαρτόδετο
1998 Η πρόσβαση στα αρχεία : Δυνατότητες, δεοντολογία, απόρρητο: Στρογγυλή τράπεζα: Εντευκτήριο εκδηλώσεων Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 1998 Εισήγηση Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία Χαρτόδετο
1998 Των αφανών : Τρεις ομιλίες για το βιβλίο της Παγώνας Στεφάνου: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, 10 Απριλίου 1998 Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
1998 Συναγωγή νέων λέξεων : Υπό τον λογίων πλασθείσων από της αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Επιμέλεια σειράς Ερμής Δερματόδετο
1997 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα : Βιβλία - φυλλάδια: 1801-1818 Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Σκληρόδετο
1997 Επιθεώρηση τέχνης. Μια κρίσιμη δωδεκαετία : Επιστημονικό συμπόσιο, 29 και 30 Μαρτίου 1996 Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
1994 Ελληνικός ρωμαντισμός Επιμέλεια σειράς Ερμής Χαρτόδετο
1992 Ελληνική βιβλιογραφία 1544-1863 : Προσθήκες, συμπληρώσεις Επιμέλεια σειράς Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
1991 Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα Εισήγηση Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο
1990 Το δημοτικό τραγούδι : Συναγωγή μελετών Επιμέλεια σειράς Ερμής Χαρτόδετο
1990 Ο Άθως Επιμέλεια σειράς Ερμής Χαρτόδετο
1990 Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ : Ελληνικά βιβλία 1864-1900: Πρώτη καταγραφή Επιμέλεια σειράς Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
1989 Οι φάκελοι Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
1988 Ελληνική κοινωνία και οικονομία : ΙΗ και ΙΘ αι.: Υποθέσεις και προσεγγίσεις Επιμέλεια σειράς Ερμής Χαρτόδετο
1986 Κοινωνικοί αγώνες και διαφωτισμός η περίπτωση της Σμύρνης 1819 Συγγραφέας Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Τόμος Γ΄Τα οθωνικά χρόνια, 1833-1863. Μέρος Α΄1833-1844 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2011 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα : Βιβλία - φυλλάδια: 1819-1832 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2007 Ψηφίδες ιστορίας και πολιτικής του εικοστού αιώνα Πόλις Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή : 1864-1879 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή : 1891-1900 και αχρονολόγητα Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή : 1880-1890 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2005 Εργογραφία Κ. Θ. Δημαρά 1917-2004 Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού Χαρτόδετο
2005 Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002 : Πρακτικά Δ' διεθνούς συνεδρίου ιστορίας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος: η εμπλοκή του ΚΚΕ Θεμέλιο Χαρτόδετο
2003 Ιδεολογικές χρήσεις του Κοραϊσμού στον 20ό αιώνα Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2003 Για τη δεκαετία 1940-1950: έξι ομιλίες για το βιβλίο του Άγγελου Ελεφάντη "Μας πήραν την Αθήνα..." Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2003 Οι ασέβειες του ιστορικού : Τρία κείμενα για τον Κ.Θ. Δημαρά Ερμής Χαρτόδετο
2002 Ο εμφύλιος πόλεμος : Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949 Θεμέλιο Χαρτόδετο
2000 Θρησκευτική ελευθερία και δημοκρατία Παρασκήνιο Χαρτόδετο
2000 Ιστορικό τοπίο και ιστορική μνήμη: το παράδειγμα της Μακρονήσου : Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Αίθουσα τελετών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 6-7 Μαρτίου 1998 Φιλίστωρ Χαρτόδετο
1998 Των αφανών : Τρεις ομιλίες για το βιβλίο της Παγώνας Στεφάνου: Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, 10 Απριλίου 1998 Θεμέλιο Χαρτόδετο
1997 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα : Βιβλία - φυλλάδια: 1801-1818 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Σκληρόδετο
1989 Οι φάκελοι Θεμέλιο Χαρτόδετο
1986 Κοινωνικοί αγώνες και διαφωτισμός η περίπτωση της Σμύρνης 1819 Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Ιστορία των του Χριστού πενήτων 1453-1913 : Τόμοι 2 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
2002 Τα ΑΣΚΙ και οι συλλογές τους Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας Χαρτόδετο
2002 Γράμματα από το Άμστερνταμ Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1999 Η πνευματική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα Ερμής Χαρτόδετο
1998 Συναγωγή νέων λέξεων : Υπό τον λογίων πλασθείσων από της αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς χρόνων Ερμής Δερματόδετο
1997 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα : Βιβλία - φυλλάδια: 1801-1818 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Σκληρόδετο
1994 Ελληνικός ρωμαντισμός Ερμής Χαρτόδετο
1992 Ελληνική βιβλιογραφία 1544-1863 : Προσθήκες, συμπληρώσεις Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
1990 Το δημοτικό τραγούδι : Συναγωγή μελετών Ερμής Χαρτόδετο
1990 Ο Άθως Ερμής Χαρτόδετο
1990 Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ : Ελληνικά βιβλία 1864-1900: Πρώτη καταγραφή Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
1988 Ελληνική κοινωνία και οικονομία : ΙΗ και ΙΘ αι.: Υποθέσεις και προσεγγίσεις Ερμής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Σύμμικτα, Δ΄ : Λόγια περί μεθόδου: 1931-1963 Ανθολόγος Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2013 Σύμμικτα, Δ΄ : Λόγια περί μεθόδου: 1964-1989 Ανθολόγος Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
1999 Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων : Διαχείριση και πρόσβαση: Ημερίδα, αμφιθέατρο Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), Αθήνα 14 Μαρτίου 1998 Εισήγηση Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία Χαρτόδετο
1998 Η πρόσβαση στα αρχεία : Δυνατότητες, δεοντολογία, απόρρητο: Στρογγυλή τράπεζα: Εντευκτήριο εκδηλώσεων Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 1998 Εισήγηση Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία Χαρτόδετο
1997 Επιθεώρηση τέχνης. Μια κρίσιμη δωδεκαετία : Επιστημονικό συμπόσιο, 29 και 30 Μαρτίου 1996 Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
1991 Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα Εισήγηση Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο