Ηλιού, Φίλιππος, 1931-2004
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Τόμος Γ΄Τα οθωνικά χρόνια, 1833-1863. Μέρος Α΄1833-1844 Συγγραφέας Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2013 Σύμμικτα, Δ΄ Ανθολόγος Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2013 Σύμμικτα, Δ΄ Ανθολόγος Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2011 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα Συγγραφέας Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2010 Ιστορία των του Χριστού πενήτων 1453-1913 Επιμέλεια Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
2007 Ψηφίδες ιστορίας και πολιτικής του εικοστού αιώνα Συγγραφέας Πόλις Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή Συγγραφέας Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή Συγγραφέας Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή Συγγραφέας Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2005 Εργογραφία Κ. Θ. Δημαρά 1917-2004 Συγγραφέας Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού Χαρτόδετο
2005 Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου Συγγραφέας Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002 Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος: η εμπλοκή του ΚΚΕ Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2003 Ιδεολογικές χρήσεις του Κοραϊσμού στον 20ό αιώνα Συγγραφέας Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2003 Για τη δεκαετία 1940-1950: έξι ομιλίες για το βιβλίο του Άγγελου Ελεφάντη "Μας πήραν την Αθήνα..." Συγγραφέας Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2003 Οι ασέβειες του ιστορικού Συγγραφέας Ερμής Χαρτόδετο
2002 Ο εμφύλιος πόλεμος Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2002 Τα ΑΣΚΙ και οι συλλογές τους Επιμέλεια Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας Χαρτόδετο
2002 Γράμματα από το Άμστερνταμ Επιμέλεια Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
2000 Θρησκευτική ελευθερία και δημοκρατία Συγγραφέας Παρασκήνιο Χαρτόδετο
2000 Ιστορικό τοπίο και ιστορική μνήμη: το παράδειγμα της Μακρονήσου Συγγραφέας Φιλίστωρ Χαρτόδετο
1999 Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων Εισήγηση Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία Χαρτόδετο
1999 Η πνευματική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Ερμής Χαρτόδετο
1998 Η πρόσβαση στα αρχεία Εισήγηση Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία Χαρτόδετο
1998 Των αφανών Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
1998 Συναγωγή νέων λέξεων Επιμέλεια σειράς Ερμής Δερματόδετο
1997 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Σκληρόδετο
1997 Επιθεώρηση τέχνης. Μια κρίσιμη δωδεκαετία Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
1994 Ελληνικός ρωμαντισμός Επιμέλεια σειράς Ερμής Χαρτόδετο
1992 Ελληνική βιβλιογραφία 1544-1863 Επιμέλεια σειράς Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
1991 Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα Εισήγηση Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο
1990 Το δημοτικό τραγούδι Επιμέλεια σειράς Ερμής Χαρτόδετο
1990 Ο Άθως Επιμέλεια σειράς Ερμής Χαρτόδετο
1990 Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ Επιμέλεια σειράς Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
1989 Οι φάκελοι Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
1988 Ελληνική κοινωνία και οικονομία Επιμέλεια σειράς Ερμής Χαρτόδετο
1986 Κοινωνικοί αγώνες και διαφωτισμός η περίπτωση της Σμύρνης 1819 Συγγραφέας Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Τόμος Γ΄Τα οθωνικά χρόνια, 1833-1863. Μέρος Α΄1833-1844 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2011 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2007 Ψηφίδες ιστορίας και πολιτικής του εικοστού αιώνα Πόλις Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2006 Ελληνική βιβλιογραφία 1864-1900: Συνοπτική αναγραφή Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2005 Εργογραφία Κ. Θ. Δημαρά 1917-2004 Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού Χαρτόδετο
2005 Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Χαρτόδετο
2004 Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος: η εμπλοκή του ΚΚΕ Θεμέλιο Χαρτόδετο
2003 Ιδεολογικές χρήσεις του Κοραϊσμού στον 20ό αιώνα Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2003 Για τη δεκαετία 1940-1950: έξι ομιλίες για το βιβλίο του Άγγελου Ελεφάντη "Μας πήραν την Αθήνα..." Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2003 Οι ασέβειες του ιστορικού Ερμής Χαρτόδετο
2002 Ο εμφύλιος πόλεμος Θεμέλιο Χαρτόδετο
2000 Θρησκευτική ελευθερία και δημοκρατία Παρασκήνιο Χαρτόδετο
2000 Ιστορικό τοπίο και ιστορική μνήμη: το παράδειγμα της Μακρονήσου Φιλίστωρ Χαρτόδετο
1998 Των αφανών Θεμέλιο Χαρτόδετο
1997 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Σκληρόδετο
1989 Οι φάκελοι Θεμέλιο Χαρτόδετο
1986 Κοινωνικοί αγώνες και διαφωτισμός η περίπτωση της Σμύρνης 1819 Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Ιστορία των του Χριστού πενήτων 1453-1913 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
2002 Τα ΑΣΚΙ και οι συλλογές τους Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας Χαρτόδετο
2002 Γράμματα από το Άμστερνταμ Βιβλιοπωλείον της Εστίας Χαρτόδετο
1999 Η πνευματική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα Ερμής Χαρτόδετο
1998 Συναγωγή νέων λέξεων Ερμής Δερματόδετο
1997 Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Σκληρόδετο
1994 Ελληνικός ρωμαντισμός Ερμής Χαρτόδετο
1992 Ελληνική βιβλιογραφία 1544-1863 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
1990 Το δημοτικό τραγούδι Ερμής Χαρτόδετο
1990 Ο Άθως Ερμής Χαρτόδετο
1990 Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
1988 Ελληνική κοινωνία και οικονομία Ερμής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Σύμμικτα, Δ΄ Ανθολόγος Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
2013 Σύμμικτα, Δ΄ Ανθολόγος Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Σκληρόδετο
1999 Αρχεία ελληνικών πολιτικών κομμάτων και πολιτικών προσωπικοτήτων Εισήγηση Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία Χαρτόδετο
1998 Η πρόσβαση στα αρχεία Εισήγηση Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία Χαρτόδετο
1997 Επιθεώρηση τέχνης. Μια κρίσιμη δωδεκαετία Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
1991 Σύγχρονα αρχεία, φάκελοι και ιστορική έρευνα Εισήγηση Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων Χαρτόδετο