Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων
  •  
  • Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού - Μνήμων: 40 εγγραφές
Διεύθυνση
Ζωσίμου 11 & Λασκάρεως 51
11473 Αθήνα
Τηλέφωνο
Fax
Email
emne.mnemon@gmail.com
Ιστορικό
Η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (Ε.Μ.Ν.Ε.) είναι επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1971 με σκοπό να συμβάλει στην επιστημονική θεώρηση του συνόλου των γεγονότων, φαινομένων και εκδηλώσεων, που έδωσαν τη μορφή και το περιεχόμενο στην ελληνική ιστορία από τα τελευταία μεσαιωνικά χρόνια ως σήμερα. Η Ε.Μ.Ν.Ε. διοργανώνει ανά δεκαπενθήμερο επιστημονικές συναντήσεις - συζητήσεις, εκδίδει το ετήσιο περιοδικό Μνήμων, εκδίδει επίσης δύο σειρές βιβλίων καθώς και κάποια βιβλία εκτός σειρών, οργανώνει συλλογικές ερευνητικές εργασίες και συμμετέχει στην διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων ή ημερίδων.
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες