Η πνευματική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα
Κυκλοφορεί
Ερμής, Αθήνα, 1/1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 327 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00