Η πνευματική κίνησις του γένους κατά τον ΙΗ και ΙΘ αιώνα
Κυκλοφορεί
Ερμής, Αθήνα, 1/1999
Ελληνική, Νέα
€ 13.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 327 σελ.