Δρυλλεράκης, Ιωάννης Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Συγγραφέας Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2022 Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ο Ν 3959/2011 και η μετεξέλιξή του Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ο Ν 3959/2011 και η μετεξέλιξή του Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2019 Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ο Ν 3959/2011 και η μετεξέλιξή του Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ο Νέος Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών Συγγραφέας , Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο : Essays in Honour of Professor Panayiotis I. Kanellopoulos Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Βασικοί Φορολογικοί Κώδικες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Το νέο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού : Ο Νόμος 3959/2011 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Cd-Rom: Υποδείγματα - ανώνυμες εταιρείες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2008 Ανώνυμες εταιρίες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Δίκαιο ανταγωνισμού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Η προστασία του ελευθέρου ανταγωνισμού : Συμπλήρωμα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Επενδυτικά κίνητρα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού : Κωδικοποιημένος νόμος 703/77 Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2004 Ανώνυμες Εταιρίες : CD-ROM Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2003 Ανώνυμες εταιρίες : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Επενδυτικά κίνητρα Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Τιμητικός τόμος στο Λευτέρη Γ. Σκαλίδη Εκδόσεις Ius Σκληρόδετο
2019 Ο Νέος Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο : Essays in Honour of Professor Panayiotis I. Kanellopoulos Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2014 Βασικοί Φορολογικοί Κώδικες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Δημόσια οικονομικά και δίκαιο : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2008 Cd-Rom: Υποδείγματα - ανώνυμες εταιρείες Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2008 Ανώνυμες εταιρίες Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Δίκαιο ανταγωνισμού Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Η προστασία του ελευθέρου ανταγωνισμού : Συμπλήρωμα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Επενδυτικά κίνητρα Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Ανώνυμες Εταιρίες : CD-ROM Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ο Ν 3959/2011 και η μετεξέλιξή του Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ο Ν 3959/2011 και η μετεξέλιξή του Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού : Ο Ν 3959/2011 και η μετεξέλιξή του Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ο Νέος Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Το νέο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού : Ο Νόμος 3959/2011 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2005 Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού : Κωδικοποιημένος νόμος 703/77 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2003 Ανώνυμες εταιρίες : Νομοθεσία, νομολογία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1999 Επενδυτικά κίνητρα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης : 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF